Petrus Schroderus
Oululainen Petrus Schroderus on yksi vastuuhenkilöistä aborttia vastustavassa kansalaisaloitteessa – aloitteen mukaan "kansamme on syyllinen syntymättömien järjestelmälliseen joukkosurmaamiseen"

Ou­lu­lai­nen Petrus Schro­de­rus on yksi vas­tuu­hen­ki­löis­tä abort­tia vas­tus­ta­vas­sa kan­sa­lais­aloit­tees­sa – aloit­teen mukaan "kan­sam­me on syyl­li­nen syn­ty­mät­tö­mien jär­jes­tel­mäl­li­seen jouk­ko­sur­maa­mi­seen"

04.01.2021 14:44 64
Tilaajille
Laulava poliisi Petrus Schroderus tulkitsee koronavuoden suosikin uudenlaisena versiona – Oulun kaupungin ilotulitus korvataan tänä vuonna virtuaaliohjelmalla

Laulava poliisi Petrus Schro­de­rus tul­kit­see ko­ro­na­vuo­den suo­si­kin uu­den­lai­se­na ver­sio­na – Oulun kau­pun­gin ilo­tu­li­tus kor­va­taan tänä vuonna vir­tuaa­li­oh­jel­mal­la

29.12.2020 13:31 1
Petrus Schroderus kajauttaa Jean Sibeliuksen sävellyksen Oulun poliisilaitoksen uudella musiikkivideolla – "Toivomme rauhallista ja sopuisaa joulua jokaiseen kotiin"

Petrus Schro­de­rus ka­jaut­taa Jean Si­be­liuk­sen sä­vel­lyk­sen Oulun po­lii­si­lai­tok­sen uudella mu­siik­ki­vi­deol­la – "Toi­vom­me rau­hal­lis­ta ja so­pui­saa joulua jo­kai­seen kotiin"

14.12.2020 11:26 10
Petrus Schroderus, Virpi Räisänen ja Rajaton-yhtyeen Aili Ikonen tähdittävät Oulu Sinfonian joulugaalaa, joka lähetetään aatonaattona verkossa

Petrus Schro­de­rus, Virpi Räi­sä­nen ja Ra­ja­ton-yh­tyeen Aili Ikonen täh­dit­tä­vät Oulu Sin­fo­nian jou­lu­gaa­laa, joka lä­he­te­tään aa­ton­aat­to­na ver­kos­sa

10.12.2020 17:00
Tilaajille
Petrus Schroderuksen jättisuosio Venäjällä jatkuu, oululainen antoi itänaapurin päämedioille kattavat haastattelut kuluvalla viikolla – "Tuntui mielettömän hienolta, kun uutistoimistot ottivat yhteyttä"

Petrus Schro­de­ruk­sen jät­ti­suo­sio Ve­nä­jäl­lä jatkuu, ou­lu­lai­nen antoi itä­naa­pu­rin pää­me­dioil­le kat­ta­vat haas­tat­te­lut ku­lu­val­la vii­kol­la – "Tuntui mie­let­tö­män hie­nol­ta, kun uu­tis­toi­mis­tot ottivat yh­teyt­tä"

10.12.2020 15:28 10
Tilaajille
Petrus Schroderuksen Oulun kaduilla tulkitsema laulu nousi Suomen suosituimmaksi YouTube-videoksi tänä vuonna

Petrus Schro­de­ruk­sen Oulun ka­duil­la tul­kit­se­ma laulu nousi Suomen suo­si­tuim­mak­si You­Tu­be-vi­deok­si tänä vuonna

02.12.2020 21:16 6
Rakasta elämää – Uusi päivä koittaa vielä! -video toi oululaiselle Petrus Schroderukselle paitsi miljoonayleisön myös poliisin hopeisen ansiomitalin pr-työstä

Rakasta elämää – Uusi päivä koittaa vielä! -video toi ou­lu­lai­sel­le Petrus Schro­de­ruk­sel­le paitsi mil­joo­na­ylei­sön myös po­lii­sin ho­pei­sen an­sio­mi­ta­lin pr-työs­tä

10.11.2020 15:00 11
Tilaajille
Yli 2,5 miljoonaa katselukertaa korona-aikana Youtubessa keränneeltä Petrus Schroderukselta on tulossa kaksi levytystä – toinen niistä itänaapureille venäjän kielellä

Yli 2,5 mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa ko­ro­na-ai­ka­na You­tu­bes­sa ke­rän­neel­tä Petrus Schro­de­ruk­sel­ta on tulossa kaksi le­vy­tys­tä – toinen niistä itä­naa­pu­reil­le venäjän kie­lel­lä

28.10.2020 14:09 3
Tilaajille