Asuminen: Oulun Lip­po­ran­nan kort­te­lis­ta löytyi poik­keuk­sel­li­nen ma­ja­paik­ka, joka pois­tet­tiin käytön puut­teen vuoksi

Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Tuulivoima: Vesa Hakola tietää, mitkä ovat maa­no­mis­ta­jan su­den­kuo­pat tuu­li­puis­to­jen suhteen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Petrus Schroderus
Solarumin asentamien aurinkopaneelien teho häikäisi laulaja Petrus Schroderuksen: "Aurinkovoiman tuotto-odotukset ylittyivät moninkertaisesti"
Mainos Solarum

So­la­ru­min asen­ta­mien au­rin­ko­pa­nee­lien teho häi­käi­si laulaja Petrus Schro­de­ruk­sen: "Au­rin­ko­voi­man tuot­to-odo­tuk­set ylit­tyi­vät mo­nin­ker­tai­ses­ti"

26.01.2024 06:00
Tenori Petrus Schroderuksen konsertit jouduttiin perumaan terveyssyistä jo toistamiseen

Tenori Petrus Schro­de­ruk­sen kon­ser­tit jou­dut­tiin pe­ru­maan ter­veys­syis­tä jo tois­ta­mi­seen

07.11.2023 15:10
Oululaistenori Petrus Schroderuksen tukivideota Ukrainalle on katsottu jo 300 000 kertaa

Ou­lu­lais­te­no­ri Petrus Schro­de­ruk­sen tu­ki­vi­deo­ta Uk­rai­nal­le on kat­sot­tu jo 300 000 kertaa

25.04.2022 14:31 5
Tilaajille
Raamattua voi tulkita, homoutta ei – selvästi Pridea tarvitaan vielä
Kolumni

Raa­mat­tua voi tul­ki­ta, ho­mout­ta ei – sel­väs­ti Pridea tar­vi­taan vielä

17.05.2021 06:00 48
Tilaajille
Jutun takaa: Homopuhe koettelee sananvapautta

Jutun takaa: Ho­mo­pu­he koet­te­lee sa­nan­va­paut­ta

08.05.2021 19:00 17
Tilaajille
Oulun pride-väki tuohtui laulavan oululaispoliisin Petrus Schroderuksen some-kirjoittelusta, kaksi rikosilmoitusta vireillä – Schroderus: "Minulla ei ole mitään sanottavaa"

Oulun pri­de-vä­ki tuohtui lau­la­van ou­lu­lais­po­lii­sin Petrus Schro­de­ruk­sen so­me-kir­joit­te­lus­ta, kaksi ri­ko­sil­moi­tus­ta vi­reil­lä – Schro­de­rus: "Mi­nul­la ei ole mitään sa­not­ta­vaa"

08.05.2021 18:50 53
Tilaajille
Petrus Schroderuksen Youtube-video kunniapaikalla Venäjän asevoimien vuosipäivän juhlakonsertissa Kremlin palatsissa

Petrus Schro­de­ruk­sen You­tu­be-vi­deo kun­nia­pai­kal­la Venäjän ase­voi­mien vuo­si­päi­vän juh­la­kon­ser­tis­sa Kremlin pa­lat­sis­sa

04.03.2021 15:32 16
Oululainen Petrus Schroderus on yksi vastuuhenkilöistä aborttia vastustavassa kansalaisaloitteessa – aloitteen mukaan "kansamme on syyllinen syntymättömien järjestelmälliseen joukkosurmaamiseen"

Ou­lu­lai­nen Petrus Schro­de­rus on yksi vas­tuu­hen­ki­löis­tä abort­tia vas­tus­ta­vas­sa kan­sa­lai­sa­loit­tees­sa – aloit­teen mukaan "kan­sam­me on syyl­li­nen syn­ty­mät­tö­mien jär­jes­tel­mäl­li­seen jouk­ko­sur­maa­mi­seen"

04.01.2021 16:22 65
Tilaajille
Laulava poliisi Petrus Schroderus tulkitsee koronavuoden suosikin uudenlaisena versiona – Oulun kaupungin ilotulitus korvataan tänä vuonna virtuaaliohjelmalla

Laulava poliisi Petrus Schro­de­rus tul­kit­see ko­ro­na­vuo­den suo­si­kin uu­den­lai­se­na ver­sio­na – Oulun kau­pun­gin ilo­tu­li­tus kor­va­taan tänä vuonna vir­tuaa­lioh­jel­mal­la

29.12.2020 13:31 1
Petrus Schroderus kajauttaa Jean Sibeliuksen sävellyksen Oulun poliisilaitoksen uudella musiikkivideolla – "Toivomme rauhallista ja sopuisaa joulua jokaiseen kotiin"

Petrus Schro­de­rus ka­jaut­taa Jean Si­be­liuk­sen sä­vel­lyk­sen Oulun po­lii­si­lai­tok­sen uudella mu­siik­ki­vi­deol­la – "Toi­vom­me rau­hal­lis­ta ja so­pui­saa joulua jo­kai­seen kotiin"

14.12.2020 11:26 10
Petrus Schroderus, Virpi Räisänen ja Rajaton-yhtyeen Aili Ikonen tähdittävät Oulu Sinfonian joulugaalaa, joka lähetetään aatonaattona verkossa

Petrus Schro­de­rus, Virpi Räi­sä­nen ja Ra­ja­ton-yh­tyeen Aili Ikonen täh­dit­tä­vät Oulu Sin­fo­nian jou­lu­gaa­laa, joka lä­he­te­tään aa­to­naat­to­na ver­kos­sa

10.12.2020 17:00
Tilaajille
Petrus Schroderuksen jättisuosio Venäjällä jatkuu, oululainen antoi itänaapurin päämedioille kattavat haastattelut kuluvalla viikolla – "Tuntui mielettömän hienolta, kun uutistoimistot ottivat yhteyttä"

Petrus Schro­de­ruk­sen jät­ti­suo­sio Ve­nä­jäl­lä jatkuu, ou­lu­lai­nen antoi itä­naa­pu­rin pää­me­dioil­le kat­ta­vat haas­tat­te­lut ku­lu­val­la vii­kol­la – "Tuntui mie­let­tö­män hie­nol­ta, kun uu­tis­toi­mis­tot ottivat yh­teyt­tä"

10.12.2020 15:28 10
Tilaajille
Petrus Schroderuksen Oulun kaduilla tulkitsema laulu nousi Suomen suosituimmaksi YouTube-videoksi tänä vuonna

Petrus Schro­de­ruk­sen Oulun ka­duil­la tul­kit­se­ma laulu nousi Suomen suo­si­tuim­mak­si You­Tu­be-vi­deok­si tänä vuonna

02.12.2020 22:29 6
Rakasta elämää – Uusi päivä koittaa vielä! -video toi oululaiselle Petrus Schroderukselle paitsi miljoonayleisön myös poliisin hopeisen ansiomitalin pr-työstä

Rakasta elämää – Uusi päivä koittaa vielä! -video toi ou­lu­lai­sel­le Petrus Schro­de­ruk­sel­le paitsi mil­joo­nay­lei­sön myös po­lii­sin ho­pei­sen an­sio­mi­ta­lin pr-työs­tä

10.11.2020 15:00 11
Tilaajille
Yli 2,5 miljoonaa katselukertaa korona-aikana Youtubessa keränneeltä Petrus Schroderukselta on tulossa kaksi levytystä – toinen niistä itänaapureille venäjän kielellä

Yli 2,5 mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa ko­ro­na-ai­ka­na You­tu­bes­sa ke­rän­neel­tä Petrus Schro­de­ruk­sel­ta on tulossa kaksi le­vy­tys­tä – toinen niistä itä­naa­pu­reil­le venäjän kie­lel­lä

28.10.2020 14:09 3
Tilaajille