Mielipiteet: Mihin tar­vit­sem­me yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia?

Poliisi : Poik­keuk­sel­li­sen paljon rat­ti­juop­po­ja jäi kiinni sun­nun­tai­na

Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Petrus Schro­de­rus on yksi vas­tuu­hen­ki­löis­tä abort­tia vas­tus­ta­vas­sa kan­sa­lais­aloit­tees­sa – aloit­teen mukaan "kan­sam­me on syyl­li­nen syn­ty­mät­tö­mien jär­jes­tel­mäl­li­seen jouk­ko­sur­maa­mi­seen"

Aloitteen tavoitteena on turvata sikiön ihmisoikeudet hedelmöittymisestä lähtien. Schroderus painottaa olevansa aloitteessa mukana yksityishenkilönä.

Kansalaisaloite.fi-sivustolla on lokakuusta saakka ollut mahdollista allekirjoittaa aloite, jolla pyritään muuttamaan aborttilainsäädäntöä niin, että abortista tulisi laiton kaikissa olosuhteissa.

– Ehdotuksen tarkoitus on taata lapselle lain täysi suoja hedelmöityksestä eteenpäin, aloitteen saatetekstissä kerrotaan.