Passi
Oulun poliisilaitos lisää lupapalveluiden aukioloaikoja passien ja henkilökorttien ruuhkan purkamiseksi – poliisi suosittelee peruutusaikojen pitämistä silmällä

Oulun po­lii­si­lai­tos lisää lu­pa­pal­ve­lui­den au­ki­olo­ai­ko­ja passien ja hen­ki­lö­kort­tien ruuhkan pur­ka­mi­sek­si – poliisi suo­sit­te­lee pe­ruu­tus­ai­ko­jen pi­tä­mis­tä sil­mäl­lä

08.03.2022 12:32 6
Passien lisääntynyt kysyntä on aiheuttanut mittavia jonoja Oulun keskustan poliisiasemalla – poliisilaitos suosittelee hoitamaan kiireellisen lupa-asioinnin muilla paikkakunnilla

Passien li­sään­ty­nyt kysyntä on ai­heut­ta­nut mit­ta­via jonoja Oulun kes­kus­tan po­lii­si­ase­mal­la – po­lii­si­lai­tos suo­sit­te­lee hoi­ta­maan kii­reel­li­sen lu­pa-asioin­nin muilla paik­ka­kun­nil­la

07.03.2022 16:36 13
Tilaajille
Passeja uusitaan nyt vilkkaasti Oulussa – Kysyimme Oulun poliisilaitokselta, vieläkö passin ehtii saada kesäksi

Passeja uu­si­taan nyt vilk­kaas­ti Oulussa – Ky­syim­me Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­ta, vieläkö passin ehtii saada kesäksi

25.05.2021 13:59 6
Tilaajille