Itsenäisyyspäivä: Näin suuri paraati Oulussa jär­jes­te­tään

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Passi
Vanha Kaleva: Tarkat passimääräykset voimaan pohjoisimmissa pitäjissä

Vanha Kaleva: Tarkat pas­si­mää­räyk­set voimaan poh­joi­sim­mis­sa pi­tä­jis­sä

18.04.2023 10:00
Tilaajille
Passit menevät Oulussa kuin kuumille kiville, huhtikuulle vapaana vielä muutamia aikoja – Raahessa ajan voi saada jopa viikon päähän

Passit menevät Oulussa kuin kuu­mil­le ki­vil­le, huh­ti­kuul­le vapaana vielä muu­ta­mia aikoja – Raa­hes­sa ajan voi saada jopa viikon päähän

19.03.2023 18:00 8
Tilaajille
Passit ja henkilökortit saavat uuden ulkoasun, jatkossa pikaiset express-toimitukset myös Ouluun

Passit ja hen­ki­lö­kor­tit saavat uuden ul­koa­sun, jat­kos­sa pi­kai­set exp­ress-toi­mi­tuk­set myös Ouluun

27.02.2023 13:28 2
Poliisihallitus: Yli 500 passia lähetettiin syyskuussa väärille henkilöille, koska postituskoneen automatiikka oli pois käytöstä

Po­lii­si­hal­li­tus: Yli 500 passia lä­he­tet­tiin syys­kuus­sa vää­ril­le hen­ki­löil­le, koska pos­ti­tus­ko­neen au­to­ma­tiik­ka oli pois käy­tös­tä

24.10.2022 15:10 7
Noin sata henkilöä saanut väärän henkilön passin postitusvirheen takia – pyydetään palauttamaan välittömästi noutopaikkaan

Noin sata hen­ki­löä saanut väärän hen­ki­lön passin pos­ti­tus­vir­heen takia – ­pyy­de­tään pa­laut­ta­maan vä­lit­tö­mäs­ti nou­to­paik­kaan

20.09.2022 14:59 8
Oulun poliisin lupapalveluiden ruuhkat jatkuvat yhä lisävoimien palkkaamisesta huolimatta – myös kesätapahtumien järjestäjien kannattaa olla liikkeellä hyvissä ajoin

Oulun po­lii­sin lu­pa­pal­ve­lui­den ruuhkat jat­ku­vat yhä li­sä­voi­mien palk­kaa­mi­ses­ta huo­li­mat­ta – myös ke­sä­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jien kan­nat­taa olla liik­keel­lä hyvissä ajoin

09.06.2022 10:18 8
Tilaajille
HS: Valintakokeista on käännytetty hakijoita pois vanhentuneiden passien vuoksi – myös Oulussa vastaavanlaisia tapauksia vuosittain

HS: Va­lin­ta­ko­keis­ta on kään­ny­tet­ty ha­ki­joi­ta pois van­hen­tu­nei­den passien vuoksi – myös Oulussa vas­taa­van­lai­sia ta­pauk­sia vuo­sit­tain

07.06.2022 18:00 11
Tilaajille
Oulun poliisilaitos lisää lupapalveluiden aukioloaikoja passien ja henkilökorttien ruuhkan purkamiseksi – poliisi suosittelee peruutusaikojen pitämistä silmällä

Oulun po­lii­si­lai­tos lisää lu­pa­pal­ve­lui­den au­ki­olo­ai­ko­ja passien ja hen­ki­lö­kort­tien ruuhkan pur­ka­mi­sek­si – poliisi suo­sit­te­lee pe­ruu­tus­ai­ko­jen pi­tä­mis­tä sil­mäl­lä

08.03.2022 12:32 6
Passien lisääntynyt kysyntä on aiheuttanut mittavia jonoja Oulun keskustan poliisiasemalla – poliisilaitos suosittelee hoitamaan kiireellisen lupa-asioinnin muilla paikkakunnilla

Passien li­sään­ty­nyt kysyntä on ai­heut­ta­nut mit­ta­via jonoja Oulun kes­kus­tan po­lii­si­ase­mal­la – po­lii­si­lai­tos suo­sit­te­lee hoi­ta­maan kii­reel­li­sen lu­pa-asioin­nin muilla paik­ka­kun­nil­la

07.03.2022 16:36 13
Tilaajille
Passeja uusitaan nyt vilkkaasti Oulussa – Kysyimme Oulun poliisilaitokselta, vieläkö passin ehtii saada kesäksi

Passeja uu­si­taan nyt vilk­kaas­ti Oulussa – Ky­syim­me Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­ta, vieläkö passin ehtii saada kesäksi

25.05.2021 13:59 6
Tilaajille