Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Palo- ja pelastustoimi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tus­toi­men eri­tyi­syys on ym­mär­ret­tä­vä ja tie­dos­tet­ta­va

08.11.2023 05:00 2
Oulun vilkkaimman paloaseman 10 vuotta kestänyt evakko päättyy – Kalusto ja henkilöstökin pestään ennen pääsyä uusiin, puhtaisiin tiloihin

Oulun vilk­kaim­man pa­lo­ase­man 10 vuotta kes­tä­nyt evakko päättyy – Kalusto ja hen­ki­lös­tö­kin pestään ennen pääsyä uusiin, puh­tai­siin ti­loi­hin

30.06.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tus­toi­men liit­ty­mi­nen osaksi hy­vin­voin­ti­aluet­ta tuo suuria ta­lou­del­li­sia haas­tei­ta

09.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Puheenaihe: Säilyvätkö syrjäseutujen hyvinvointipalvelut, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Säi­ly­vät­kö syr­jä­seu­tu­jen hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

21.08.2022 08:00
Tilaajille
Palo­varoittimien hankinta ja kunnossapito jatkossa aina omistajan vastuulla: "Tässä on kyse yhteisestä paloturvallisuudesta"

Pa­lo­va­roit­ti­mien han­kin­ta ja kun­nos­sa­pi­to jat­kos­sa aina omis­ta­jan vas­tuul­la: "Tässä on kyse yh­tei­ses­tä pa­lo­tur­val­li­suu­des­ta"

10.06.2022 06:00
Tilaajille
Hyvinvointialueen pelastusjohtaja Petteri Jokelainen lupaa: "Pelastuslaitoksen organisointiin uutta vauhtia"

Hy­vin­voin­ti­alueen pe­las­tus­joh­ta­ja Petteri Jo­ke­lai­nen lupaa: "Pe­las­tus­lai­tok­sen or­ga­ni­soin­tiin uutta vauh­tia"

10.05.2022 19:00 2
Tilaajille
Petteri Jokelaisesta Pohjois-Pohjanmaan pelastusjohtaja – valinta oli yksimielinen

Petteri Jo­ke­lai­ses­ta Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­joh­ta­ja – valinta oli yk­si­mie­li­nen

21.04.2022 20:00 4
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajan valinta siirtyi

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen pe­las­tus­joh­ta­jan valinta siirtyi

12.04.2022 21:05 3
Tilaajille
Hyvinvointialueella menossa merkittäviä johtajavalintoja, katso tästä hakijoiden nimet –  Petteri Helisten hakee omaa tehtäväänsä pelastusjohtajana

Hy­vin­voin­ti­alueel­la menossa mer­kit­tä­viä joh­ta­ja­va­lin­to­ja, katso tästä ha­ki­joi­den nimet – Petteri He­lis­ten hakee omaa teh­tä­vään­sä pe­las­tus­joh­ta­ja­na

24.03.2022 14:51 8
Tilaajille
Myynnissä olevien Oulun sote-toimitilojen tonteille määriteltiin vuokrataso – arvokkain kohde kaupunginsairaala

Myyn­nis­sä olevien Oulun sote-toi­mi­ti­lo­jen ton­teil­le mää­ri­tel­tiin vuok­ra­ta­so – ar­vok­kain kohde kau­pun­gin­sai­raa­la

15.02.2022 19:59 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Apua koko alueel­le

20.01.2022 03:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tus­toi­mi on osa hy­vin­voin­ti­aluet­ta – tuleva uu­dis­tus on pe­las­tus­toi­men kan­nal­ta en­si­si­jai­ses­ti hal­lin­nol­li­nen, ei niin­kään si­säl­löl­li­nen

18.01.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­ve­ro kor­va­mer­kit­ty­nä palo- ja pe­las­tus­pal­ve­luil­le?

13.01.2022 17:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun hätä on suurin, avun on oltava lähellä

06.01.2022 03:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Korkean ra­ken­ta­mi­sen ulot­tu­vuus­on­gel­mat

04.05.2021 07:30
Tilaajille