Jalkapallo: Eemeli Rait­ti­nen olisi ha­lun­nut pelata enemmän AC Oulun lii­ga­jouk­kuees­sa

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kesätyöntekijät
Kolmekymppiset rantapojat pakkaavat pakun täyteen sup-lautoja, kanootin ja pelejä, ja lähtevät kiertämään Iin uimarantoja – Tässä ovat heidän vinkkinsä uimaretken kohteeksi

Kol­me­kymp­pi­set ran­ta­po­jat pak­kaa­vat pakun täyteen sup-lau­to­ja, ka­noo­tin ja pelejä, ja läh­te­vät kier­tä­mään Iin ui­ma­ran­to­ja – Tässä ovat heidän vink­kin­sä ui­ma­ret­ken koh­teek­si

16.07.2023 07:00
Tilaajille
Hyvinvointialue Pohde supistaa  palveluja heinäkuussa –  Oulussa kiirevastaanotot keskittyvät sulkuajaksi Kontinkankaalle ja Tuiraan

Hy­vin­voin­ti­alue Pohde su­pis­taa pal­ve­lu­ja hei­nä­kuus­sa – Oulussa kii­re­vas­taan­otot kes­kit­ty­vät sul­ku­ajak­si Kon­tin­kan­kaal­le ja Tuiraan

03.03.2023 05:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­sä­työn­te­ki­jä on tu­le­vai­suu­den am­mat­ti­lai­nen – nuoret tar­kas­te­le­vat työ­yh­tei­söä ul­ko­puo­li­sen silmin ja heiltä voi saada ar­vok­kai­ta huo­mioi­ta

08.02.2023 06:00 2
Tilaajille
Kesäsijaisten määrä ja kesäloma-ajat huolenaiheena OYSissa: "Tiukassa taloustilanteessa joudumme arvioimaan sijaismäärärahojen optimaalista käyttöä"

Ke­sä­si­jais­ten määrä ja ke­sä­lo­ma-ajat huo­len­ai­hee­na OY­Sis­sa: "Tiu­kas­sa ta­lous­ti­lan­tees­sa jou­dum­me ar­vioi­maan si­jais­mää­rä­ra­ho­jen op­ti­maa­lis­ta käyt­töä"

03.02.2023 05:00 23
Tilaajille
Koronan ote kesätyöpaikoista kirposi - yritykset uskaltavat  palkata entistä enemmän sijaisia
Pääkirjoitus

Koronan ote ke­sä­työ­pai­kois­ta kirposi - yri­tyk­set us­kal­ta­vat palkata entistä enemmän si­jai­sia

15.05.2022 20:00