Kirkkohallitus
Onko kanttori muusikko vai hengellinen työntekijä? Uudessa kirjassa etsitään vastauksia tähän ikuisuuskysymykseen

Onko kant­to­ri muu­sik­ko vai hen­gel­li­nen työn­te­ki­jä? Uudessa kir­jas­sa et­si­tään vas­tauk­sia tähän ikui­suus­ky­sy­myk­seen

21.11.2020 12:20 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sari-Annika Pettinen, Ville Kämäräinen

Lapsi- ja per­he­toi­min­nan on rea­goi­ta­va no­peas­ti muut­tu­vaan toi­min­ta­ym­pä­ris­töön – ko­ro­na­pan­de­mia on osoit­ta­nut, että tarpeet ja toiveet vaih­te­le­vat no­peas­ti

11.09.2020 06:00 0
Tilaajille