Oulun hiippakunta
Piispa Jukka Keskitalo esittää hiippakunnille ensi viikolla yhteistä suositusta avioliittokysymyksessä – "Hengelliset asiat ovat hyvin henkilökohtaisia, mikä on positiivista mutta myös haavoittavaa"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo esittää hiip­pa­kun­nil­le ensi vii­kol­la yh­teis­tä suo­si­tus­ta avio­liit­to­ky­sy­myk­ses­sä – "Hen­gel­li­set asiat ovat hyvin hen­ki­lö­koh­tai­sia, mikä on po­si­tii­vis­ta mutta myös haa­voit­ta­vaa"

17.10.2020 15:03 6
Tilaajille
Seurakuntien työntekijöitä altistui koronavirukselle koulutustilaisuudessa Oulussa, altistuneet määrätty karanteeniin

Seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöi­tä al­tis­tui ko­ro­na­vi­ruk­sel­le kou­lu­tus­ti­lai­suu­des­sa Ou­lus­sa, al­tis­tu­neet mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

04.10.2020 15:13 3
Vuoden diakoniatyöntekijäksi valittu oululainen Mirva Kuikka sai kosketuksen diakoniatyöhön jo nuorena: "Olen pienestä pitäen käynyt isän mukana yömajoilla ja kodittomien paikoissa jouluna laulamassa"

Vuoden dia­ko­nia­työn­te­ki­jäk­si valittu ou­lu­lai­nen Mirva Kuikka sai kos­ke­tuk­sen dia­ko­nia­työ­hön jo nuo­re­na: "Olen pie­nes­tä pitäen käynyt isän mukana yö­ma­joil­la ja ko­dit­to­mien pai­kois­sa jouluna lau­la­mas­sa"

17.09.2020 13:00 0
Tilaajille
Piispa Y. A. Wallinmaan muistokivihanke toi Oulun hiippakuntaan myös piispansauvan
Kolumni Hannu Mustakallio

Piispa Y. A. Wal­lin­maan muis­to­ki­vi­han­ke toi Oulun hiip­pa­kun­taan myös piis­pan­sau­van

12.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Árpád Kovács sai kirjallisen huomautuksen - Piispa kehottaa pysymään pappislupauksessaan

Árpád Kovács sai kir­jal­li­sen huo­mau­tuk­sen - Piispa ke­hot­taa py­sy­mään pap­pis­lu­pauk­ses­saan

16.06.2020 16:17 15
Piispanistuin saatiin Ouluun 120 vuotta sitten kampanjan ja kansalliskokouksen avulla
Kolumni Hannu Mustakallio

Piis­pan­is­tuin saatiin Ouluun 120 vuotta sitten kam­pan­jan ja kan­sal­lis­ko­kouk­sen avulla

01.06.2020 12:00 3
Tilaajille
Vaalan seurakunta siirtyi Oulun hiippakuntaan – Vuodessa on noin kymmenet ristiäiset ja viidetkymmenet hautajaiset

Vaalan seu­ra­kun­ta siirtyi Oulun hiip­pa­kun­taan – Vuo­des­sa on noin kym­me­net ris­tiäi­set ja vii­det­kym­me­net hau­ta­jai­set

18.01.2020 16:23 5