Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
"Naisvihamielisyyttä näkyy, kun vähän pintaa raaputtaa" – Tuomiorovasti Satu Saarisen mukaan ongelmia on luottamushenkilötasolla, piispa Jukka Keskitalo näkee kokonaistilanteen hyvänä

"Nais­vi­ha­mie­li­syyt­tä näkyy, kun vähän pintaa raa­put­taa" – ­Tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­sen mukaan on­gel­mia on luot­ta­mus­hen­ki­lö­ta­sol­la, piispa Jukka Kes­ki­ta­lo näkee ko­konais­ti­lan­teen hyvänä

05.03.2023 07:00 81
Tilaajille
Pastori Árpád Kovácsin toiminta Turkki-mielenosoituksessa päätymässä tuomiokapitulin käsittelyyn – asiasta tehty kaksi kantelua

Pastori Árpád Kovác­sin toi­min­ta Turk­ki-mie­len­osoi­tuk­ses­sa pää­ty­mäs­sä tuo­mioka­pi­tu­lin kä­sit­te­lyyn – asiasta tehty kaksi kan­te­lua

13.02.2023 13:39 31
Tilaajille
Urkumusiikin ikonisin teos jylisee perjantaina tuomiokirkon mahtavasta pillistöstä – Bachin Toccata ja fuuga avaa Ville Urposen konsertin

Ur­ku­mu­sii­kin iko­ni­sin teos jylisee per­jan­tai­na tuo­mio­kir­kon mah­ta­vas­ta pil­lis­tös­tä – Bachin Toccata ja fuuga avaa Ville Urposen kon­ser­tin

01.02.2023 10:45 3
Näkövammainen Matti Laurila on kastanut, vihkinyt ja siunannut siinä missä näkevät kollegansakin –  oululaispappi toivoo avointa keskustelua osatyökykyisten osaamisesta

Nä­kö­vam­mai­nen Matti Laurila on kas­ta­nut, vih­ki­nyt ja siu­nan­nut siinä missä näkevät kol­le­gan­sa­kin –  ou­lu­lais­pap­pi toivoo avointa kes­kus­te­lua osa­työ­ky­kyis­ten osaa­mi­ses­ta

14.12.2022 19:00 4
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo myönsi uusia rovastin ja kirkkomuusikoiden arvonimiä Oulun hiippakuntaan

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo myönsi uusia ro­vas­tin ja kirk­ko­muu­si­koi­den ar­vo­ni­miä Oulun hiip­pa­kun­taan

16.11.2022 14:25 4
Mahdollisuuksien äärellä – hiippakuntasihteeri Raimo Paaso kokee musiikissaan nyt erityistä vapautta

Mah­dol­li­suuk­sien ää­rel­lä – ­hiip­pa­kun­ta­sih­tee­ri Raimo Paaso kokee mu­sii­kis­saan nyt eri­tyis­tä va­paut­ta

25.03.2022 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoin kysymys Muonion seu­ra­kun­nal­le, Oulun hiip­pa­kun­nan tuo­mioka­pi­tu­lil­le ja kirk­ko­hal­li­tuk­sel­le: lop­puu­ko kir­kol­li­nen työ Tun­tu­ri-La­pin mat­kai­li­joi­den kes­kuu­des­sa?

23.05.2021 05:00
Tilaajille