Työtaistelut: VR: Junat py­ri­tään pa­laut­ta­maan lii­ken­tee­seen heti, kun sopu ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­taan syntyy

Tilinpäätökset: Oulun kau­pun­gin ti­lin­pää­tök­ses­tä on tulossa huikean yli­jää­mäi­nen

Luitko jo tämän: Lää­kä­rit suos­tui­vat tut­ki­maan Inga Kavakan kun­nol­la vasta 13 vuoden kär­si­myk­sen jälkeen

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Yhteisvastuukeräys
Nuorten välinen väkivalta raa´istuu ja jengikulttuuria ihannoiva viihde on suosittua – vanhemmille nuoren väkivallanteko tulee usein yllätyksenä
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Nuorten välinen vä­ki­val­ta raa­´is­tuu ja jen­gi­kult­tuu­ria ihan­noi­va viihde on suo­sit­tua – van­hem­mil­le nuoren vä­ki­val­lan­te­ko tulee usein yl­lä­tyk­se­nä

16.03.2023 06:00
Yhteisvastuukeräys alkaa tulevana sunnuntaina – Oulun hiippakunnan piispa haastaa seurakunnat kilpailuun, jossa eniten lahjoituksiaan kasvattanut palkitaan

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys alkaa tu­le­va­na sun­nun­tai­na – Oulun hiip­pa­kun­nan piispa haastaa seu­ra­kun­nat kil­pai­luun, jossa eniten lah­joi­tuk­siaan kas­vat­ta­nut pal­ki­taan

02.02.2023 10:46 1
Urkumusiikin ikonisin teos jylisee perjantaina tuomiokirkon mahtavasta pillistöstä – Bachin Toccata ja fuuga avaa Ville Urposen konsertin

Ur­ku­mu­sii­kin iko­ni­sin teos jylisee per­jan­tai­na tuo­mio­kir­kon mah­ta­vas­ta pil­lis­tös­tä – Bachin Toccata ja fuuga avaa Ville Urposen kon­ser­tin

01.02.2023 10:45 3
Yhteisvastuukeräys tuotti Oulun seurakunnissa yli 60 000 euroa – mopokerhoja ja leirejä luvassa paikallisille nuorille

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys tuotti Oulun seu­ra­kun­nis­sa yli 60 000 euroa – mo­po­ker­ho­ja ja leirejä luvassa pai­kal­li­sil­le nuo­ril­le

21.10.2022 10:41
Yhteisvastuukeräys tuotti Oulussa 46 000 euroa – keräyssumma hieman viime vuosia pienempi

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys tuotti Oulussa 46 000 euroa – ke­räys­sum­ma hieman viime vuosia pie­nem­pi

08.06.2020 12:41