Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Yhteisvastuukeräys
Laanilan lukion nuorista osa koki, etteivät aikuiset juuri kysele heidän kuulumisiaan – Nyt koulussa toimii ohjelma, jota tuetaan Yhteisvastuu-keräyksellä

Laa­ni­lan lukion nuo­ris­ta osa koki, ett­ei­vät ai­kui­set juuri kysele heidän kuu­lu­mi­siaan – Nyt kou­lus­sa toimii oh­jel­ma, jota tuetaan Yh­teis­vas­tuu-ke­räyk­sel­lä

06.02.2024 19:00 1
Tilaajille
Oulun seurakunnissa kerättiin tänä vuonna yli 71 000 euroa nuorten hyväksi

Oulun seu­ra­kun­nis­sa ke­rät­tiin tänä vuonna yli 71 000 euroa nuorten hyväksi

08.12.2023 07:00
Nuorten välinen väkivalta raa´istuu ja jengikulttuuria ihannoiva viihde on suosittua – vanhemmille nuoren väkivallanteko tulee usein yllätyksenä
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Nuorten välinen vä­ki­val­ta raa­´is­tuu ja jen­gi­kult­tuu­ria ihan­noi­va viihde on suo­sit­tua – van­hem­mil­le nuoren vä­ki­val­lan­te­ko tulee usein yl­lä­tyk­se­nä

16.03.2023 06:00
Yhteisvastuukeräys alkaa tulevana sunnuntaina – Oulun hiippakunnan piispa haastaa seurakunnat kilpailuun, jossa eniten lahjoituksiaan kasvattanut palkitaan

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys alkaa tu­le­va­na sun­nun­tai­na – Oulun hiip­pa­kun­nan piispa haastaa seu­ra­kun­nat kil­pai­luun, jossa eniten lah­joi­tuk­siaan kas­vat­ta­nut pal­ki­taan

02.02.2023 10:46 1
Urkumusiikin ikonisin teos jylisee perjantaina tuomiokirkon mahtavasta pillistöstä – Bachin Toccata ja fuuga avaa Ville Urposen konsertin

Ur­ku­mu­sii­kin iko­ni­sin teos jylisee per­jan­tai­na tuo­mio­kir­kon mah­ta­vas­ta pil­lis­tös­tä – Bachin Toccata ja fuuga avaa Ville Urposen kon­ser­tin

01.02.2023 10:45 3
Yhteisvastuukeräys tuotti Oulun seurakunnissa yli 60 000 euroa – mopokerhoja ja leirejä luvassa paikallisille nuorille

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys tuotti Oulun seu­ra­kun­nis­sa yli 60 000 euroa – mo­po­ker­ho­ja ja leirejä luvassa pai­kal­li­sil­le nuo­ril­le

21.10.2022 10:41
Yhteisvastuukeräys tuotti Oulussa 46 000 euroa – keräyssumma hieman viime vuosia pienempi

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys tuotti Oulussa 46 000 euroa – ke­räys­sum­ma hieman viime vuosia pie­nem­pi

08.06.2020 12:41