Pysäköinti: Ki­vi­sy­dä­men uudet jär­jes­te­lyt epäi­lyt­tä­vät, mutta saavat myös kii­tos­ta Kalevan ky­se­lys­sä

Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun Ev.-Lut. Seurakunnat
Tuirassa järjestetään läpi kesän piknikkejä, joilla kahvit ja sämpylät tarjotaan kaikille  – "Täällä saa kuulla hyvät juorut", paljastaa retkieväitä valmistava vapaaehtoinen

Tui­ras­sa jär­jes­te­tään läpi kesän pik­nik­ke­jä, joilla kahvit ja säm­py­lät tar­jo­taan kai­kil­le – "Täällä saa kuulla hyvät juo­rut", pal­jas­taa ret­ki­eväi­tä val­mis­ta­va va­paa­eh­toi­nen

04.07.2023 06:30 2
Tilaajille
Oululaisen Heikki Törmäsen kokoelmassa on kaksituhatta vinyyliä Elviksestä Maustetyttöihin – "Musiikki on kuin valokuva-albumi, muistutus elämänkäänteistä"

Ou­lu­lai­sen Heikki Tör­mä­sen ko­koel­mas­sa on kak­si­tu­hat­ta vi­nyy­liä El­vik­ses­tä Maus­te­tyt­töi­hin – "Mu­siik­ki on kuin va­lo­ku­va-al­bu­mi, muis­tu­tus elä­män­kään­teis­tä"

25.04.2023 17:30 5
Tilaajille
Intiön kappelin peruskorjaus alkaa todennäköisesti tämän vuoden lopulla – krematorioon tehdään tilat toiselle uunille

Intiön kap­pe­lin pe­rus­kor­jaus alkaa to­den­nä­köi­ses­ti tämän vuoden lopulla – kre­ma­to­rioon tehdään tilat toi­sel­le uunille

23.02.2023 21:52
Kaikille avoin kohtaamispaikka avautuu pian Komun talossa Tuirassa – "Eiköhän se ole ihan universaalia, että ihminen haluaa kuulua johonkin yhteisöön ja löytää mielekästä tekemistä itselleen"

Kai­kil­le avoin koh­taa­mis­paik­ka avautuu pian Komun talossa Tui­ras­sa – "Ei­kö­hän se ole ihan uni­ver­saa­lia, että ihminen haluaa kuulua jo­hon­kin yh­tei­söön ja löytää mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä it­sel­leen"

28.09.2022 18:00 6
Tilaajille
Oulun seurakunnat tarjoavat aterioita ja aamupaloja työttömille ja vähävaraisille viikon jokaisena arkipäivänä

Oulun seu­ra­kun­nat tar­joa­vat ate­rioi­ta ja aa­mu­pa­lo­ja työt­tö­mil­le ja vä­hä­va­rai­sil­le viikon jo­kai­se­na ar­ki­päi­vä­nä

20.09.2022 11:00 5
Diakoniatyöllä on ollut suuri yhteiskunnallinen merkitys jo 150 vuoden ajan – ”Me kuljemme ihmisen rinnalla hädän hetkellä”
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakunnat

Dia­ko­nia­työl­lä on ollut suuri yh­teis­kun­nal­li­nen mer­ki­tys jo 150 vuoden ajan – ”Me kul­jem­me ihmisen rin­nal­la hädän het­kel­lä”

23.02.2022 06:00