Päihdeongelmat: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun Energia Oy
Oulun Energian vetylaitoshanke vastaa puhtaan energian tarpeeseen, jonka täyttämisessä Pohjanlahden rannikolla on tuhansien megawattien paikka
Pääkirjoitus

Oulun Ener­gian ve­ty­lai­tos­han­ke vastaa puhtaan ener­gian tar­pee­seen, jonka täyt­tä­mi­ses­sä Poh­jan­lah­den ran­ni­kol­la on tu­han­sien me­ga­wat­tien paikka

15.02.2024 17:00 9
Ouluun kaavaillaan Suomen suurinta vetylaitosta – Satojen miljoonien arvoisen laitoksen ensisijainen paikka on Laanilassa

Ouluun kaa­vail­laan Suomen suu­rin­ta ve­ty­lai­tos­ta – Satojen mil­joo­nien ar­voi­sen lai­tok­sen en­si­si­jai­nen paikka on Laa­ni­las­sa

14.02.2024 16:30 42
Tilaajille
Oulun pitää löytää korvaaja elintärkeälle Toppilan voimalaitokselle – Jopa pienydinvoimala on mahdollinen, jos sellaisen saa kaupunkiin rakentaa

Oulun pitää löytää kor­vaa­ja elin­tär­keäl­le Top­pi­lan voi­ma­lai­tok­sel­le – Jopa pien­ydin­voi­ma­la on mah­dol­li­nen, jos sel­lai­sen saa kau­pun­kiin ra­ken­taa

13.02.2024 06:00 63
Tilaajille
Oulun Energian omistama kiertotalousyhtiö Syklo Oy ostaa kiertotalouskeskittymän Hyvinkäältä

Oulun Ener­gian omis­ta­ma kier­to­ta­lous­yh­tiö Syklo Oy ostaa kier­to­ta­lous­kes­kit­ty­män Hy­vin­kääl­tä

11.01.2024 10:00 2
Oulun Energian toimitusjohtaja energiayhtiö Ilmattaren operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja ener­gia­yh­tiö Il­mat­ta­ren ope­ra­tii­vi­sek­si joh­ta­jak­si ja joh­to­ryh­män jä­se­nek­si

16.08.2023 13:21 3
Sähkön hintarallista syntyy pian markkinoille uudenlaisia sähkötuotteita – Kaikki yhtiöt joutuvat tässä tilanteessa miettimään tuotteistuksiaan, sanoo Oomin toimitusjohtaja

Sähkön hin­ta­ral­lis­ta syntyy pian mark­ki­noil­le uu­den­lai­sia säh­kö­tuot­tei­ta – Kaikki yhtiöt jou­tu­vat tässä ti­lan­tees­sa miet­ti­mään tuot­teis­tuk­siaan, sanoo Oomin toi­mi­tus­joh­ta­ja

02.11.2022 06:00 55
Tilaajille
Merikoski katkaisi tuotannon salamoiden leimahdellessa

Me­ri­kos­ki kat­kai­si tuo­tan­non sa­la­moi­den lei­mah­del­les­sa

17.08.2022 18:00 5
Tilaajille
Hakkeen kysyntä kasvaa – Oulun Energian liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala patistaa metsänomistajia energiapuukaupoille ensiharvennusten myötä

Hakkeen kysyntä kasvaa – Oulun Ener­gian lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Pertti Vanhala pa­tis­taa met­sän­omis­ta­jia ener­gia­puu­kau­poil­le en­si­har­ven­nus­ten myötä

07.07.2022 08:43 21
Tilaajille