Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Energiapuu
Oulun Energian puuvarastoissa  on vain energiapuuta – "Emme erikseen osta tukkipuuta polttoon. Me emme käy sellaista kauppaa laisinkaan"

Oulun Ener­gian puu­va­ras­tois­sa on vain ener­gia­puu­ta – "Emme erik­seen osta tuk­ki­puu­ta polt­toon. Me emme käy sel­lais­ta kauppaa lai­sin­kaan"

14.04.2023 15:00 35
Tilaajille
EU painii metsän käytön kanssa – Metsäteollisuus kehottaa pitämään kansallisista eduista rohkeasti kiinni

EU painii metsän käytön kanssa – Met­sä­teol­li­suus ke­hot­taa pi­tä­mään kan­sal­li­sis­ta eduista roh­keas­ti kiinni

05.10.2022 06:00 11
Tilaajille
Metsänistutus on rahanhukkaa pohjoisessa – Istuttaminen ja taimikon hoito on liian kallista verrattuna niiden tuottoon, sanoo metsäprofessori Timo Pukkala

Met­sän­is­tu­tus on ra­han­huk­kaa poh­joi­ses­sa – Is­tut­ta­mi­nen ja tai­mi­kon hoito on liian kal­lis­ta ver­rat­tu­na niiden tuot­toon, sanoo met­sä­pro­fes­so­ri Timo Pukkala

18.07.2022 06:00 43
Tilaajille
Hakkeen kysyntä kasvaa – Oulun Energian liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala patistaa metsänomistajia energiapuukaupoille ensiharvennusten myötä

Hakkeen kysyntä kasvaa – Oulun Ener­gian lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Pertti Vanhala pa­tis­taa met­sän­omis­ta­jia ener­gia­puu­kau­poil­le en­si­har­ven­nus­ten myötä

07.07.2022 08:43 21
Tilaajille
Metsien energiapolton tukia vaaditaan lopetettaviksi

Metsien ener­gia­pol­ton tukia vaa­di­taan lo­pe­tet­ta­vik­si

09.05.2022 13:16 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on tilaus tehdä humaani il­mas­to­te­ko luon­nol­le!

03.04.2022 05:00 1
Tilaajille
Puheenaihe: Pitääkö turpeen käyttöä nyt arvioida uudelleen?

Pu­hee­nai­he: Pitääkö turpeen käyttöä nyt ar­vioi­da uu­del­leen?

13.03.2022 08:00 76
Tilaajille
Oulun Energia tarvitsee lisää energiapuuta - kysyntä kasvaa lähiseudun ensiharvennuspuulle

Oulun Energia tar­vit­see lisää ener­gia­puu­ta - kysyntä kasvaa lä­hi­seu­dun en­si­har­ven­nus­puul­le

27.09.2021 07:00 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ym­pä­ris­tö­ar­vot mur­rok­ses­sa – toi­vot­ta­vas­ti ener­gia­puun käy­töl­le löytyy uu­del­leen ja­lan­si­ja

18.05.2021 07:00 1
Tilaajille