OSAKO

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­kun­ta OSAKO sai mi­nis­te­riöl­tä 60 000 euroa eri­tyis­avus­tus­ta – ky­syim­me, kuinka opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia aiotaan lisätä

04.05.2021 20:05
Tilaajille

Oamkin ope­tuk­sen laatu he­rät­tää huolta – Kuu­luu­ko op­pi­lai­den kriit­ti­nen ääni var­mas­ti, Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun rehtori Heidi Fa­ger­holm?

04.02.2021 14:56 13
Tilaajille

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­kun­ta ja opis­ke­li­ja­jär­jes­töt huo­lis­saan ope­tuk­sen laa­dus­ta – osa opis­ke­li­jois­ta poh­ti­nut jopa siirron ha­ke­mis­ta

02.02.2021 19:58 54

OSAKO jär­jes­tää lu­ku­vuo­den ava­jais­juh­lat eri­tyi­sin tur­va­jär­jes­te­lyin – päi­väl­lä oh­jel­mas­sa ollut Mes­su­ky­lä siirtyy myö­hem­pään ajan­koh­taan

31.08.2020 13:05 3