Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Pääkirjoitus: Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­kun­ta OSAKO sai mi­nis­te­riöl­tä 60 000 euroa eri­tyis­avus­tus­ta – ky­syim­me, kuinka opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia aiotaan lisätä

Mood-hyvinvointihankkeen pääpaino on mielenterveydessä. Tarkoituksena on tuoda esiin apua tarjoavat tahot sekä lisätä opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja vertaistukea.

Mood-hankkeessa keskitytään erityisesti opiskelijoiden mielen hyvinvointiin, OSAKOn hallituksen puheenjohtaja Sami Luukela ja hanketyöntekijä Anna Poropudas kertovat.
Mood-hankkeessa keskitytään erityisesti opiskelijoiden mielen hyvinvointiin, OSAKOn hallituksen puheenjohtaja Sami Luukela ja hanketyöntekijä Anna Poropudas kertovat.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun ammattikorkeakoulun Oamkin opiskelijakunta OSAKO on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 60 000 euron erityisavustuksen opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Avustusta myönnettiin 38 kohteelle yhteensä kuuden miljoonan euron verran ja yksittäiset avustukset vaihtelivat 16 500 euron ja 805 000 euron välillä. Myös Oulun yliopisto sai samaa avustusta seitsemän yliopiston AnalytiikkaÄly -yhteishankkeeseen.