Päätoimittajan kolumni: Maailma muut­tuu, mutta median tehtävä on kirkas

Kaupat: Ou­lu­lai­nen ruo­ka­kaup­pa on herk­ku­ja pur­sua­va näh­tä­vyys, jota tullaan ih­met­te­le­mään kauem­paa­kin

Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­kun­ta ja opis­ke­li­ja­jär­jes­töt huo­lis­saan ope­tuk­sen laa­dus­ta – osa opis­ke­li­jois­ta poh­ti­nut jopa siirron ha­ke­mis­ta

Oulun ammattikorkeakoulu suhtautuu opiskelijoiden kannanottoon vakavasti.

Opiskelijoiden mukaan ammattikorkeakoulun koulutusmateriaalit ovat toisinaan vanhoja. Arkistokuva.
Opiskelijoiden mukaan ammattikorkeakoulun koulutusmateriaalit ovat toisinaan vanhoja. Arkistokuva.
Kuva: Essi Puuri

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO sekä opiskelijajärjestöt ovat ottaneet kantaa koulun tämänhetkiseen opetuksen laatuun ja toteutukseen. OSAKOn ja opiskelijajärjestöjen kannanotto julkaistiin opiskelijakunnan verkkosivuilla tiistaina.

Kannanoton mukaan opiskelijoiden yhteisenä huolenaiheena on se, ettei Oulun ammattikorkeakoulusta valmistu tulevaisuudessa ammattitaitoisia ja omaan osaamiseensa luottavia tekijöitä.

Opiskelijat kokevat opetuksen laadun heikentyneen huomattavasti useiden yt-neuvotteluiden, organisaatiouudistusten ja jatkuvien leikkausten ja opetusryhmien koon kasvattamisen takia. Opiskelijat ovat huolissaan siitä, onko koululla tulevaisuudessa tarpeeksi ammattitaitoisia, motivoituneita ja työkykyisiä opettajia.

Opettajien lisääntynyt työmäärä on näkynyt opetuksen korvaamisessa nauhoitteilla, laajoilla ryhmätöillä sekä itsenäisellä työskentelyllä. Kannanotossa pelätään, että itsenäinen työskentely ja etäopiskelu jatkuvat myös koronatilanteen päättymisen jälkeen.

Opiskelijoiden mukaan koulutusmateriaalit ovat toisinaan vanhoja. Pelkona on, ettei Oulun ammattikorkeakoulusta saatu koulutus ole kilpailukykyistä verrattuna muista Suomen korkeakouluista saatuun koulutukseen. Kannanoton mukaan jotkin opiskelijat ovat jopa pohtineet siirron hakemista toiseen korkeakouluun tai palaamista työelämään.

Oulun ammattikorkeakoulu suhtautuu opiskelijoiden kannanottoon vakavasti.

– Valitettava tosiasia on, että opetustyöhön on varattu aiempaa vähemmän resursseja, mutta Oamkissa opettajiemme määrä on keskivertoa parempi kuin ammattikorkeakouluissa keskimäärin, rehtori Heidi Fagerholm kertoo tiedotteessa.

Fagerholm korostaa koulun suhtautuvan koronapandemiaan suurella varovaisuudella. Toiveissa on, että opiskelijat pääsisivät palaamaan kampuksille mahdollisimman pian.

– Meidän on jaksettava vielä poikkeuksellisessa tilanteessa ja tehtävä parhaamme. Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on meille hyvin tärkeää.