Onnettomuudet
Kuukausi
Jessica Aschberg pelasti koiriaan palavasta talosta, kunnes kuisti romahti – Kehossa oli pelastusoperaation jälkeen satoja lasinsiruja ja palovammoja

Jessica Asch­berg pelasti koi­riaan pa­la­vas­ta ta­los­ta, kunnes kuisti romahti – Kehossa oli pe­las­tus­ope­raa­tion jälkeen satoja la­sin­si­ru­ja ja pa­lo­vam­mo­ja

18.07.2020 19:30 1
Tilaajille
Mies menehtyi Kiikelissä lauantaiaamuna uintireissun yhteydessä

Mies me­neh­tyi Kii­ke­lis­sä lauan­tai­aa­mu­na uin­ti­reis­sun yh­tey­des­sä

18.07.2020 08:52
Kaksi henkilöautoa törmäsi risteyksessä Pudasjärven keskustassa

Kaksi hen­ki­lö­au­toa törmäsi ris­teyk­ses­sä Pu­das­jär­ven kes­kus­tas­sa

17.07.2020 12:47 0
Ainakin 21 loukkaantunut sotalaivan palossa Yhdysvalloissa, aluksessa ei ollut ammuksia

Ainakin 21 louk­kaan­tu­nut so­ta­lai­van palossa Yh­dys­val­lois­sa, aluk­ses­sa ei ollut am­muk­sia

13.07.2020 08:46 0
Liian läheltä kurvannut mopoilija aiheutti 16-vuotiaan tytön loukkaantumisen Nivalassa ja poistui paikalta – Poliisi: Silmitön ajo aiheuttanut lukuisia häiriöitä keskustassa kesän aikana

Liian läheltä kur­van­nut mo­poi­li­ja ai­heut­ti 16-vuo­tiaan tytön louk­kaan­tu­mi­sen Ni­va­las­sa ja poistui pai­kal­ta – Po­lii­si: Sil­mi­tön ajo ai­heut­ta­nut lu­kui­sia häi­riöi­tä kes­kus­tas­sa kesän aikana

13.07.2020 06:48 16

Norjan Lo­foo­teil­la tors­tai­na me­neh­ty­nyt su­kel­ta­ja oli ou­lu­lai­nen mies

10.07.2020 16:49 0
Ihminen jäi puristuksiin traktorin ja peräkärryn väliin Muoniossa

Ihminen jäi pu­ris­tuk­siin trak­to­rin ja pe­rä­kär­ryn väliin Muo­nios­sa

10.07.2020 14:36 0
Tilaajille

Suo­ma­lais­mies on kuollut su­kel­lus­on­net­to­muu­des­sa Nor­jas­sa

09.07.2020 06:06
Pakettiauto suistui tieltä ja törmäsi kallioon Siikalatvalla

Pa­ket­ti­au­to suistui tieltä ja törmäsi kal­lioon Sii­ka­lat­val­la

04.07.2020 09:39 0
"Korona vaikuttaa siihen, että ei lähdetä ulkomaille, vaan ollaan kotioloissa ja mennään uimarannoille" – Valvotuilla uimarannoilla hukkunut tänä vuonna poikkeuksellisen paljon ihmisiä

"Korona vai­kut­taa siihen, että ei lähdetä ul­ko­mail­le, vaan ollaan ko­ti­olois­sa ja mennään ui­ma­ran­noil­le" – Val­vo­tuil­la ui­ma­ran­noil­la huk­ku­nut tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sen paljon ihmisiä

01.07.2020 07:00 0
Tilaajille

Val­ta­tie 5 on sul­jet­tu lii­ken­teel­tä Suo­mus­sal­mel­la – raskas ajo­neu­vo on kaa­tu­nut tielle

01.07.2020 06:56 2
Vanhemmat
Poliisilta lisätietoa Ruskonseläntien rajusta kolarista: Nyt selvitetään, oliko ajelussa kyse yleisötilaisuuden tapaisesta tapahtumasta – järjestäjä on saattanut syyllistyä kokoontumisrikkomukseen

Po­lii­sil­ta li­sä­tie­toa Rus­kon­se­län­tien rajusta ko­la­ris­ta: Nyt sel­vi­te­tään, oliko aje­lus­sa kyse ylei­sö­ti­lai­suu­den ta­pai­ses­ta ta­pah­tu­mas­ta – jär­jes­tä­jä on saat­ta­nut syyl­lis­tyä ko­koon­tu­mis­rik­ko­muk­seen

29.06.2020 14:20 7
Poliisi: kaupunginteatterin räjähdysonnettomuus oli työtapaturma

Po­lii­si: kau­pun­gin­teat­te­rin rä­jäh­dys­on­net­to­muus oli työ­ta­pa­tur­ma

29.06.2020 12:53 1
Kahdeksan nuorta loukkaantui kahden henkilöauton törmäyksessä Oulussa – yhden vammat vakavampia

Kah­dek­san nuorta louk­kaan­tui kahden hen­ki­lö­au­ton tör­mäyk­ses­sä Oulussa – yhden vammat va­ka­vam­pia

28.06.2020 16:45 4
Auto suistui kyljelleen ojaan Vihannissa – kaksi henkilöä sairaalaan

Auto suistui kyl­jel­leen ojaan Vi­han­nis­sa – kaksi hen­ki­löä sai­raa­laan

26.06.2020 17:48 0
Stora Enson Veitsiluodon tehtaalla vuoti vaarallista kaasua perjantaina aamulla – Neljä työntekijää tarkastuttavat vointinsa

Stora Enson Veit­si­luo­don teh­taal­la vuoti vaa­ral­lis­ta kaasua per­jan­tai­na aamulla – Neljä työn­te­ki­jää tar­kas­tut­ta­vat voin­tin­sa

26.06.2020 11:19 0
Tilaajille
Poliisi tekee esiselvityksen kuolonuhrin vaatineesta Loviisan veneturmasta – katso kuva merenpohjasta nostetusta turmaveneestä

Poliisi tekee esi­sel­vi­tyk­sen kuo­lon­uh­rin vaa­ti­nees­ta Lo­vii­san ve­ne­tur­mas­ta – katso kuva me­ren­poh­jas­ta nos­te­tus­ta tur­ma­ve­nees­tä

25.06.2020 14:12 2
Loviisan veneonnettomuuden hylkyä ei ole päästy vieläkään nostamaan

Lo­vii­san ve­ne­on­net­to­muu­den hylkyä ei ole päästy vie­lä­kään nos­ta­maan

23.06.2020 16:10 0
Auto lähti kuljettajan käsistä ja törmäsi pylvääseen Limingantullissa

Auto lähti kul­jet­ta­jan käsistä ja törmäsi pyl­vää­seen Li­min­gan­tul­lis­sa

23.06.2020 07:13 1
Tämä kaikki yhden kuolonuhrin vaatineesta Loviisan veneonnettomuudesta tiedetään

Tämä kaikki yhden kuo­lon­uh­rin vaa­ti­nees­ta Lo­vii­san ve­ne­on­net­to­muu­des­ta tie­de­tään

22.06.2020 12:21 0