Onnettomuudet
Viimeisin tunti
Kolmen ajoneuvon peräänajokolari ruuhkautti liikennettä Kuusamontiellä, neljä henkilöä vietiin tarkastettavaksi

Kolmen ajo­neu­von pe­rää­na­jo­ko­la­ri ruuh­kaut­ti lii­ken­net­tä Kuu­sa­mon­tiel­lä, neljä hen­ki­löä vietiin tar­kas­tet­ta­vak­si

16:55 7
Kuukausi
Amorellalla ollut Daniel Norrmén kertoo bussista tunnelmiaan evakuoinnista: "Nyt mennään koululle tarkastukseen, joukossa on vanhuksia ja lapsia"

Amo­rel­lal­la ollut Daniel Norrmén kertoo bus­sis­ta tun­nel­miaan eva­kuoin­nis­ta: "Nyt mennään kou­lul­le tar­kas­tuk­seen, jou­kos­sa on van­huk­sia ja lapsia"

20.09.2020 18:16 1
Matkustajat evakuoitu turma-alukselta – Amorella ajoi karille jo toista kertaa samassa kapeikossa, vuotoja aluksen alimmissa osissa

Mat­kus­ta­jat eva­kuoi­tu tur­ma-aluk­sel­ta – Amo­rel­la ajoi karille jo toista kertaa samassa ka­pei­kos­sa, vuotoja aluksen alim­mis­sa osissa

20.09.2020 13:36 8
Kännykkää ajaessa käyttänyt kuorma-autoilija törmäsi pientareella ajaneeseen pyöräilijään, joka kuoli myöhemmin sairaalassa – hovioikeus piti kuskin saaman tuomion voimassa

Kän­nyk­kää ajaessa käyt­tä­nyt kuor­ma-au­toi­li­ja törmäsi pien­ta­reel­la aja­nee­seen pyö­räi­li­jään, joka kuoli myö­hem­min sai­raa­las­sa – ho­vioi­keus piti kuskin saaman tuomion voi­mas­sa

09.09.2020 20:11 2
Tilaajille
Ilmari ja Veera matkasivat talviyönä kotiin, kun itsetuhoinen rattijuoppo ajoi kohti – "Mikään ei ollut enää niin kuin ennen"

Ilmari ja Veera mat­ka­si­vat tal­viyö­nä kotiin, kun it­se­tu­hoi­nen rat­ti­juop­po ajoi kohti – "Mikään ei ollut enää niin kuin ennen"

09.09.2020 07:00 8
Tilaajille
Auto puuhun Kaakkurin urheilukentällä – epäily useista rikoksista

Auto puuhun Kaak­ku­rin ur­hei­lu­ken­täl­lä – epäily useista ri­kok­sis­ta

08.09.2020 06:48 3
Savunhaju seuraa Finlanders-yhtyeen loppukiertuetta Lapissa lauantaisen Pohjantien bussipalon jälkeen – ”Kävi tosi tuuri, ettei palo tapahtunut keskellä metsää"

Sa­vun­ha­ju seuraa Fin­lan­ders-yh­tyeen lop­pu­kier­tuet­ta Lapissa lauan­tai­sen Poh­jan­tien bus­si­pa­lon jälkeen – ”Kävi tosi tuuri, ettei palo ta­pah­tu­nut kes­kel­lä metsää"

07.09.2020 13:59 1
Tilaajille
Kuorma-auto suistui tieltä ja kaatui kyljelleen Ruskonseläntiellä

Kuor­ma-au­to suistui tieltä ja kaatui kyl­jel­leen Rus­kon­se­län­tiel­lä

04.09.2020 18:15 0
Paikalla olleet onkivat Kiikelin vierasvenesataman laiturilta pudonneen kuiville, pelastuslaitos kävi varmistamassa tilanteen

Pai­kal­la olleet onkivat Kii­ke­lin vie­ras­ve­ne­sa­ta­man lai­tu­ril­ta pu­don­neen kui­vil­le, pe­las­tus­lai­tos kävi var­mis­ta­mas­sa ti­lan­teen

29.08.2020 16:47 1
Auto suistui Hailuodontieltä ja päätyi ilmalennon päätteeksi katolleen pellolle, kuljettaja loukkaantui

Auto suistui Hai­luo­don­tiel­tä ja päätyi il­ma­len­non päät­teek­si ka­tol­leen pel­lol­le, kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui

29.08.2020 08:52 0
Vanhemmat
Kortiton huumekuski ajoi auton katolleen ojaan ja pakeni metsään Rovaniemen Patokoskella – auto poltettiin myöhemmin samana päivänä

Kor­ti­ton huu­me­kus­ki ajoi auton ka­tol­leen ojaan ja pakeni metsään Ro­va­nie­men Pa­to­kos­kel­la – auto pol­tet­tiin myö­hem­min samana päivänä

23.08.2020 17:30 0
Pellossa omakotitalo syttyi palamaan perjantai-iltana – Pelastuslaitoksen yksiköt suojasivat muita taloja tulen tarttumiselta

Pel­los­sa oma­ko­ti­ta­lo syttyi pa­la­maan per­jan­tai-il­ta­na – Pe­las­tus­lai­tok­sen yksiköt suo­ja­si­vat muita taloja tulen tart­tu­mi­sel­ta

21.08.2020 22:19 0
Tilaajille
Nuori mies hukkui Kemijärvellä keskiviikkoiltana – Vene täyttyi vedellä kesken kalareissun, toinen miehistä pääsi rantaan

Nuori mies hukkui Ke­mi­jär­vel­lä kes­ki­viik­koil­ta­na – Vene täyttyi vedellä kesken ka­la­reis­sun, toinen mie­his­tä pääsi rantaan

20.08.2020 18:59 0
Tilaajille
Itä-Uudenmaan poliisi käynnistää rikostutkinnan Rajavartiolaitoksen partioveneen uppoamiseen liittyen – kesäkuisessa onnettomuudessa kuoli yksi merivartija, kaksi pelastui

Itä-Uu­den­maan poliisi käyn­nis­tää ri­kos­tut­kin­nan Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen par­tio­ve­neen up­poa­mi­seen liit­tyen – ke­sä­kui­ses­sa on­net­to­muu­des­sa kuoli yksi me­ri­var­ti­ja, kaksi pe­las­tui

18.08.2020 18:45 0
Rekka törmäsi tyhjän lavettikuljetuksen perään Iissä – liikenne sujuu nyt normaalisti Nelostiellä

Rekka törmäsi tyhjän la­vet­ti­kul­je­tuk­sen perään Iissä – lii­ken­ne sujuu nyt nor­maa­lis­ti Ne­los­tiel­lä

18.08.2020 07:35 2
Selvitys: Päihtymys ja kuljettajan huono asenne ovat keski- ja pohjoispohjanmaalaisten mielestä suurimpia vaaratekijöitä liikenteessä

Sel­vi­tys: Päih­ty­mys ja kul­jet­ta­jan huono asenne ovat keski- ja poh­jois­poh­jan­maa­lais­ten mie­les­tä suu­rim­pia vaa­ra­te­ki­jöi­tä lii­ken­tees­sä

10.08.2020 11:52 0
Perhokalastamassa ollut mies hukkui Tenojokeen Utsjoella

Per­ho­ka­las­ta­mas­sa ollut mies hukkui Te­no­jo­keen Uts­joel­la

07.08.2020 15:53 1
Jessica Aschberg pelasti koiriaan palavasta talosta, kunnes kuisti romahti – Kehossa oli pelastusoperaation jälkeen satoja lasinsiruja ja palovammoja

Jessica Asch­berg pelasti koi­riaan pa­la­vas­ta ta­los­ta, kunnes kuisti romahti – Kehossa oli pe­las­tu­so­pe­raa­tion jälkeen satoja la­sin­si­ru­ja ja pa­lo­vam­mo­ja

18.07.2020 19:30 1
Tilaajille
Mies menehtyi Kiikelissä lauantaiaamuna uintireissun yhteydessä

Mies me­neh­tyi Kii­ke­lis­sä lauan­taiaa­mu­na uin­ti­reis­sun yh­tey­des­sä

18.07.2020 08:52
Kaksi henkilöautoa törmäsi risteyksessä Pudasjärven keskustassa

Kaksi hen­ki­löau­toa törmäsi ris­teyk­ses­sä Pu­das­jär­ven kes­kus­tas­sa

17.07.2020 12:47 0