Kirjallisuus: Lapsen kuo­le­maa kä­sit­te­le­vä ku­va­kir­ja voitti 10 000 euron Bot­nia-pal­kin­non

Kommentti: Ei ole väliä, ym­mär­rät­kö pää­mi­nis­te­rin bi­le­tys­tä tai so­me­tus­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Oikeusasiamies
Oikeusasiamies antoi kovaa sapiskaa THL:lle – moitteet otettava onkeen
Pääkirjoitus

Oi­keu­sa­sia­mies antoi kovaa sa­pis­kaa THL:lle – moit­teet otet­ta­va onkeen

26.07.2021 20:00 8
Tilaajille
Tehy: TAYS määräsi koronalle altistuneet hoitajat ja lääkärit töihin, asiasta kanneltu oikeusasiamiehelle

Tehy: TAYS määräsi ko­ro­nal­le al­tis­tu­neet hoi­ta­jat ja lää­kä­rit töihin, asiasta kan­nel­tu oi­keu­sa­sia­mie­hel­le

07.12.2020 18:13 8
Oulun kaupunki ei antanut avustajahakemuksiin valituskelpoista hallintopäätöstä – apulaisoikeusasiamies pitää kaupungin menettelyä laittomana ja moitittavana

Oulun kau­pun­ki ei antanut avus­ta­ja­ha­ke­muk­siin va­li­tus­kel­pois­ta hal­lin­to­pää­tös­tä – apu­lais­oi­keus­asia­mies pitää kau­pun­gin me­net­te­lyä lait­to­ma­na ja moi­tit­ta­va­na

06.10.2020 14:09 11
Tilaajille
Oikeusasiamies puuttui Limingan koulukodin toimintaan – Nuorten keskuudessa kiristämistä, hyväksikäyttöä, kiusaamista ja aseistettua varustautumista

Oi­keu­sa­sia­mies puuttui Li­min­gan kou­lu­ko­din toi­min­taan – Nuorten kes­kuu­des­sa ki­ris­tä­mis­tä, hy­väk­si­käyt­töä, kiu­saa­mis­ta ja aseis­tet­tua va­rus­tau­tu­mis­ta

01.07.2020 14:53 14
Tilaajille
Yle: Korkeakoulujen pääsykokeista koronakeväänä kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle poikkeuksellisen paljon

Yle: Kor­kea­kou­lu­jen pää­sy­ko­keis­ta ko­ro­na­ke­vää­nä kan­nel­tu edus­kun­nan oi­keu­sa­sia­mie­hel­le poik­keuk­sel­li­sen paljon

27.06.2020 11:12 1
Rajavartiolaitos antoi selvityksen – Perusoikeuksien toteutuminen sisärajavalvonnassa on otettu huomioon ja virheistä otetaan opiksi

Ra­ja­var­tio­lai­tos antoi sel­vi­tyk­sen – Pe­ru­soi­keuk­sien to­teu­tu­mi­nen si­sä­ra­ja­val­von­nas­sa on otettu huo­mioon ja vir­heis­tä otetaan opiksi

10.06.2020 18:49 1
Tilaajille