Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Myllytulli
Näkökulma: Paras paikka Oulun yliopiston keskustakampukselle on Myllytullissa

Nä­kö­kul­ma: Paras paikka Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sel­le on Myl­ly­tul­lis­sa

19.02.2024 06:00 209
Tilaajille
Myllytullin toimistotalo etenee, vaikka Oulun Energia lähti – ”Kysyntää uudenaikaisille toimistotiloille Oulun keskustassa on runsaasti”

Myl­ly­tul­lin toi­mis­to­ta­lo etenee, vaikka Oulun Energia lähti – ”Ky­syn­tää uu­de­nai­kai­sil­le toi­mis­to­ti­loil­le Oulun kes­kus­tas­sa on run­saas­ti”

01.02.2024 05:00 25
Tilaajille
Myllytullin Valjaskorttelin asuinrakennusten suunnittelijat pal­kit­tiin Oulun ra­ken­nus­val­von­nan Tuu­mas­tuk­ki-pal­kin­nol­la

Myl­ly­tul­lin Val­jas­kort­te­lin asuin­ra­ken­nus­ten suun­nit­te­li­jat pal­kit­tiin Oulun ra­ken­nus­val­von­nan Tuu­mas­tuk­ki-pal­kin­nol­la

15.12.2023 18:16 1
Kasarmintien pyöräilyoloja parannetaan vuoteen 2026 mennessä – tavoitteena on kilometri tai puoli kilometriä pyöräkatua

Ka­sar­min­tien pyö­räi­ly­olo­ja pa­ran­ne­taan vuoteen 2026 men­nes­sä – ­ta­voit­tee­na on ki­lo­met­ri tai puoli ki­lo­met­riä pyö­rä­ka­tua

05.12.2023 08:46 72
Tilaajille
Åströmin nahkatehtaan 120-vuotias pajarakennus on kaunis aihio kodille – Mia Niemelin, 20, tarvitsi rakennustikkaat verhojen kiinnittämiseen 4-metrisessä tilassa

Å­strö­min nah­ka­teh­taan 120-vuo­tias pa­ja­ra­ken­nus on kaunis aihio kodille – Mia Nie­me­lin, 20, tar­vit­si ra­ken­nus­tik­kaat ver­ho­jen kiin­nit­tä­mi­seen 4-met­ri­ses­sä tilassa

18.11.2023 05:00 17
Tilaajille
Myllytullin tyhjälle tontille uusi 300-paikkainen parkkitalo – Nykyinen Autoheikin parkkitalo aiotaan purkaa

Myl­ly­tul­lin tyh­jäl­le ton­til­le uusi 300-paik­kai­nen park­ki­ta­lo – Ny­kyi­nen Au­to­hei­kin park­ki­ta­lo aiotaan purkaa

15.11.2023 05:00 36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lai­te­taan Myl­ly­tul­lin ui­ma­paik­ka kun­toon, se olisi oi­val­li­nen vir­kis­täy­ty­mis­paik­ka myös uuden pyö­räi­ly­baa­nan käyt­tä­jil­le

30.10.2023 05:45 3
Kalevan pikakysely: Tätä kaikkea lukijat haluavat Oulun vankila-alueelle tulevaisuudessa – yksi toive nousi ylitse muiden

Kalevan pi­ka­ky­se­ly: Tätä kaikkea lukijat ha­lua­vat Oulun van­ki­la-alueel­le tu­le­vai­suu­des­sa – yksi toive nousi ylitse muiden

28.08.2023 17:00 28
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Mitä uutta toimintaa haluaisit vankilan tiloihin Oulun Myllytulliin? Sopiiko paikka uudelle asuntorakentamiselle?

Vastaa ky­se­lyyn: Mitä uutta toi­min­taa ha­luai­sit van­ki­lan ti­loi­hin Oulun Myl­ly­tul­liin? Sopiiko paikka uudelle asun­to­ra­ken­ta­mi­sel­le?

25.08.2023 11:13 19
Oulun Myllytullin vankilan myyntiä valmistellaan – alueelle suunnitteilla myös uusia asuntoja

Oulun Myl­ly­tul­lin van­ki­lan myyntiä val­mis­tel­laan – alueel­le suun­nit­teil­la myös uusia asun­to­ja

24.08.2023 12:35 36
Tietomaan rakennustyöt alkavat purku- ja maansiirtotöillä

Tie­to­maan ra­ken­nus­työt alkavat purku- ja maan­siir­to­töil­lä

17.08.2023 10:27 6
Arkkitehtuurikilpailun voittajatyöstä Loggia tehdään Myllytulliin uusi Oulun museo- ja tiedekeskus Luuppi

Ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lun voit­ta­ja­työs­tä Loggia tehdään Myl­ly­tul­liin uusi Oulun museo- ja tie­de­kes­kus Luuppi

12.01.2023 17:47 13
Tilaajille
Oulun Energian tulevat uudet toimititilat tehdään täsmälleen vanhaan paikkaan Myllytulliin puretun tilalle

Oulun Ener­gian tulevat uudet toi­mi­ti­ti­lat tehdään täs­mäl­leen vanhaan paik­kaan Myl­ly­tul­liin puretun tilalle

04.01.2023 14:31 26
Tilaajille
Oululainen Pinja Vähäkangas on tehnyt alle 30 neliön asunnostaan kaksion oloisen retrokodin tilaa säästävillä ratkaisuilla

Ou­lu­lai­nen Pinja Vä­hä­kan­gas on tehnyt alle 30 neliön asun­nos­taan kaksion oloisen ret­ro­ko­din tilaa sääs­tä­vil­lä rat­kai­suil­la

01.10.2022 05:00 6
Tilaajille
Oulun Myllytulliin etsitään asukasyhteisöä rakennuttamaan pienkerrostaloa

Oulun Myl­ly­tul­liin et­si­tään asu­kas­yh­tei­söä ra­ken­nut­ta­maan pien­ker­ros­ta­loa

05.08.2022 13:44 2
"Mistä Oulun yliopiston keskustakampukselle nyt löydetään paikka?" ihmettelee toimittaja Antti Ervasti, ja vastaa samantien, että hyviä paikkoja löytyy vaikka kuinka monta

"Mistä Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sel­le nyt löy­de­tään paik­ka?" ih­met­te­lee toi­mit­ta­ja Antti Er­vas­ti, ja vastaa sa­man­tien, että hyviä paik­ko­ja löytyy vaikka kuinka monta

18.04.2022 06:00 270
Tilaajille
Myllytullista tulee haettavaksi ryhmärakennuttamiseen tarkoitettu tontti, johon voi tehdä persoonallisen kaupunkipientalon

Myl­ly­tul­lis­ta tulee haet­ta­vak­si ryh­mä­ra­ken­nut­ta­mi­seen tar­koi­tet­tu tontti, johon voi tehdä per­soo­nal­li­sen kau­pun­ki­pien­ta­lon

22.03.2022 06:00 14
Tilaajille
Poliisi tutkii K-marketissa tehtyä törkeää ryöstöä Myllytullissa

Poliisi tutkii K-mar­ke­tis­sa tehtyä törkeää ryöstöä Myl­ly­tul­lis­sa

26.07.2021 06:17 2