Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Moldova
Ukrainan ja Moldovan jäsenyyspolku esillä huippukokouksessa – Asiantuntija odottaa kannatusta: "Mutta ovatko kaikki jäsenmaat valmiita päätökseen?"

Uk­rai­nan ja Mol­do­van jä­se­nyys­pol­ku esillä huip­pu­ko­kouk­ses­sa – Asian­tun­ti­ja odottaa kan­na­tus­ta: "Mutta ovatko kaikki jä­sen­maat val­mii­ta pää­tök­seen?"

20.06.2022 17:30 5
Tilaajille
Matkamuistoja mukamukamaasta – Moldovan separatistialueella Transnistriassa jännitteet tuntuivat jo vuonna 2019, mutta syynä ei ollut sota
Kolumni

Mat­ka­muis­to­ja mu­ka­mu­ka­maas­ta – Mol­do­van se­pa­ra­tis­ti­alueel­la Trans­nist­rias­sa jän­nit­teet tun­tui­vat jo vuonna 2019, mutta syynä ei ollut sota

18.05.2022 06:00 2
Tilaajille
Times: Venäjä voi suunnitella hyökkäystä Moldovaan

Times: Venäjä voi suun­ni­tel­la hyök­käys­tä Mol­do­vaan

02.05.2022 12:59 6
Analyysi: Tällainen on Venäjän aggression todennäköinen seuraava kohde – Ukrainan sotapakolaisia isosti auttavalla Moldovalla on pikkuruinen armeija

Ana­lyy­si: Täl­lai­nen on Venäjän ag­gres­sion to­den­nä­köi­nen seu­raa­va kohde – Uk­rai­nan so­ta­pa­ko­lai­sia isosti aut­ta­val­la Mol­do­val­la on pik­ku­rui­nen armeija

28.04.2022 16:12 11
Tilaajille
Moldovan ensimmäiseksi naispresidentiksi valittu haluaa kitkeä korruptiota ja lähestyä EU:ta, mutta Venäjä-myönteinen parlamentti vei valtaoikeuksia jo ennen virkaanastujaisia

Mol­do­van en­sim­mäi­sek­si nais­pre­si­den­tik­si valittu haluaa kitkeä kor­rup­tio­ta ja lä­hes­tyä EU:ta, mutta Ve­nä­jä-myön­tei­nen par­la­ment­ti vei val­ta­oi­keuk­sia jo ennen vir­kaan­as­tu­jai­sia

08.12.2020 06:30