Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Oulun uuden me­ri­väy­län kiin­tei­den me­ri­merk­kien paa­lu­tus­työt alkavat ensi vii­kol­la – työmaan lä­hei­syy­des­sä su­kel­ta­mi­nen kiel­let­tyä, ve­nei­lyä­kin kan­nat­taa välttää

Vapaa-ajan veneilijöitä ja kalastusaluksia kehotetaan kiertämään työyksiköt turvallisuussyistä mahdollisimman kaukaa.

Paalutustyön suorittaa paalutuslautta Taklift 4, joka saapui Alankomaista Suomeen työvaihetta varten.
Paalutustyön suorittaa paalutuslautta Taklift 4, joka saapui Alankomaista Suomeen työvaihetta varten.

Oulun uuden 12,5 metrin syvyisen meriväylän kiinteiden merimerkkien paalutustyöt käynnistyvät arviolta maanantaina 22. kesäkuuta, tiedottaa Väylävirasto.

Paalutustyöt toteutetaan yhtäjaksoisesti ja ympärivuorokautisesti arviolta 22.6.-2.7.2020 välisenä aikana.

Väylälle asennetaan yhteensä kahdeksan uutta merenkulun turvalaitetta, joista viisi on reunamerkkejä ja kolme linjataulua. Väylän ympärivuotinen käyttö edellyttää kiinteitä turvalaitteita. Uudet, kiinteät merimerkit asennetaan avomerelle 35-60 kilometrin etäisyydelle Oulun satamasta ja työt sijoittuvat touko-elokulle 2020, tiedotteessa kerrotaan.

Paalutustyövaiheessa meriväylälle asennetaan yhteensä kahdeksan peruspaalua, jotka toimivat tulevien kiinteiden merimerkkien perustuksina. Paalutustyön suorittaa paalutuslautta Taklift 4, joka saapui Alankomaista Suomeen työvaihetta varten. 

Tiedotteen mukaan jokaisen tulevan merimerkin kohdalle on porattu panostusputkia, jotka panostetaan ja räjäytetään juuri ennen paalutusta merenpohjan pehmentämiseksi. Räjäytyksen jälkeen Taklift 4 siirtyy paalua kannatellen tulevan merkin kohdalle, ankkuroituu vaijereilla paikalleen ja upottaa paalun merenpohjaan suunniteltuun syvyyteen täry- ja iskuvasaraa käyttäen. Paalutuksen jälkeen ankkurivaijerit kerätään ja lautta purjehtii takaisin satamaan hakemaan seuraavaa peruspaalua.

Valmiit peruspaalut ulottuvat noin kaksi metriä merenpinnan yläpuolelle. Paalutuksen jälkeen peruspaalut täytetään hiekalla ja paalujen ympärille asennetaan jääkartiot. Peruspaalun yläosa ja jääkartiot täytetään betonilla. Viimeiseksi peruspaalun päälle asennetaan merenkulkijoille näkyvät merkkien yläosat, jotka varustetaan valolaitteilla ja aurinkopaneeleilla.

Paalutuslautan ankkurivaijerit ulottuvat 200-600 metrin säteelle aluksen ympärille ja ne merkitään varoituspoijuin. Ankkurivaijerit levitetään paalutustyön aikana väyläalueelle ja paalun hakemisvaiheessa satama-altaaseen.

Väylävirasto muistuttaa, että uuden 12,5 metrin väylän ja työkohteiden välittömässä läheisyydessä sukeltaminen on räjäytystöiden vuoksi kiellettyä. Vapaa-ajan veneilijöitä ja kalastusaluksia kehotetaan kiertämään työyksiköt turvallisuussyistä mahdollisimman kaukaa. Asiattomat veneilijät ohjeistetaan poistumaan työalueelta. Työyksiköitä sivuutettaessa pitää noudattaa varovaisuutta ja alle 8 solmun sivuutusnopeutta sekä välttää aallon muodostamista.