Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Maskikohu
Sanna Marin kommentoi Huoltovarmuuskeskus-kohua Oulussa: Toimitusjohtaja Lounema irtisanoutui itse tehtävästään

Sanna Marin kom­men­toi Huol­to­var­muus­kes­kus-ko­hua Ou­lus­sa: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Lounema ir­ti­sa­nou­tui itse teh­tä­väs­tään

20.11.2021 17:04 53
Huoltovarmuuskeskus voitti miljoonien eurojen maskikauppakiistan Tiina Jylhän yhtiötä vastaan Virossa

Huol­to­var­muus­kes­kus voitti mil­joo­nien eurojen mas­ki­kaup­pa­kiis­tan Tiina Jylhän yhtiötä vastaan Virossa

07.04.2021 21:31
HVK-jupakan suojainkauppiailla huomaamattomat tulot Suomessa

HVK-ju­pa­kan suo­jain­kaup­piail­la huo­maa­mat­to­mat tulot Suo­mes­sa

03.11.2020 14:23
Henkikulta on lopulta tärkeämpi kuin äskettäin nähty ja koettu arvoton maskigate
Kolumni

Hen­ki­kul­ta on lopulta tär­keäm­pi kuin äs­ket­täin nähty ja koettu arvoton mas­ki­ga­te

20.10.2020 20:00 5
Tilaajille
Mistä me oikeasti puhumme, kun puhumme maskisekoilusta?
Kolumni

Mistä me oi­keas­ti pu­hum­me, kun puhumme mas­ki­se­koi­lus­ta?

16.10.2020 07:01 6
Tilaajille
Maskikohun keskellä olevaa Markku Tervahautaa on kuvattu itsepäiseksi ja jopa tottelemattomaksi – "Vähintäänkin ilmoittaa selvästi, jos on eri mieltä"

Mas­ki­ko­hun kes­kel­lä olevaa Markku Ter­va­hau­taa on kuvattu it­se­päi­sek­si ja jopa tot­te­le­mat­to­mak­si – "Vä­hin­tään­kin il­moit­taa sel­väs­ti, jos on eri mieltä"

15.10.2020 15:11 4
Pääministeri Marinin mukaan maskikohu on nyt loppuun käsitelty – kertoo jo saaneensa Tervahaudan vastauksen selvitykseen, jota pyysi aamulla

Pää­mi­nis­te­ri Marinin mukaan mas­ki­ko­hu on nyt loppuun kä­si­tel­ty – kertoo jo saa­neen­sa Ter­va­hau­dan vas­tauk­sen sel­vi­tyk­seen, jota pyysi aamulla

15.10.2020 13:41 59
Eduskunnan äänestys: Kiurulle luottamus äänin 106–79 – Keskustan Honkonen vaatii silti viestinnän selkiyttämistä

Edus­kun­nan ää­nes­tys: Kiu­rul­le luot­ta­mus äänin 106–79 – Kes­kus­tan Hon­ko­nen vaatii silti vies­tin­nän sel­kiyt­tä­mis­tä

14.10.2020 17:40 17
Ministeri Kiuru puolusti hallituksen kiisteltyä maskilinjausta: Keväällä asiantuntijatieto ei puoltanut laajaa maskisuositusta

Mi­nis­te­ri Kiuru puo­lus­ti hal­li­tuk­sen kiis­tel­tyä mas­ki­lin­jaus­ta: Ke­vääl­lä asian­tun­ti­ja­tie­to ei puol­ta­nut laajaa mas­ki­suo­si­tus­ta

14.10.2020 14:20
STM järjesti infotilaisuuden kasvomaskeista, taustalla maskeista noussut kohu ja julkinen keskustelu – katso  tallenne tilaisuudesta

STM jär­jes­ti in­fo­ti­lai­suu­den kas­vo­mas­keis­ta, taus­tal­la mas­keis­ta noussut kohu ja jul­ki­nen kes­kus­te­lu – katso tal­len­ne ti­lai­suu­des­ta

14.10.2020 12:32 3
STM:n kansliapäällikkö Varhila: Ministeriön maskiselvitykseen ei liittynyt poliittista ohjausta

STM:n kans­lia­pääl­lik­kö Var­hi­la: Mi­nis­te­riön mas­ki­sel­vi­tyk­seen ei liit­ty­nyt po­liit­tis­ta oh­jaus­ta

14.10.2020 10:36 5
Krista Kiuru Ylellä: Valtioneuvosto päätti yhtenäisestä maskiviestinnästä, ja valmiuslaki lisäsi määräysvaltaa – "Elimme poikkeusolosuhteita"

Krista Kiuru Ylellä: Val­tio­neu­vos­to päätti yh­te­näi­ses­tä mas­ki­vies­tin­näs­tä, ja val­mius­la­ki lisäsi mää­räys­val­taa – "Elimme poik­keu­so­lo­suh­tei­ta"

13.10.2020 21:56 16
Valtiosääntöasiantuntija maskikohusta: "Vaikuttaa siltä, että sosiaali- ja terveysministeriö on virittänyt johtamisen äärimmilleen"

Val­tio­sään­tö­asian­tun­ti­ja mas­ki­ko­hus­ta: "Vai­kut­taa siltä, että so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö on vi­rit­tä­nyt joh­ta­mi­sen ää­rim­mil­leen"

13.10.2020 17:33 3
Kiuru ei vielä kommentoinut maskikohua, vaikka paine kasvaa – Saarikko ja Kurvinen: Kiuru nauttii keskustan luottamusta

Kiuru ei vielä kom­men­toi­nut mas­ki­ko­hua, vaikka paine kasvaa – Saa­rik­ko ja Kur­vi­nen: Kiuru nauttii kes­kus­tan luot­ta­mus­ta

13.10.2020 18:24 2
Tutkija kommentoi maskikohua: Poliittisen skandaalin ainekset ovat kasassa – "Lumipallo vierii ja sitä ei saada poikki"

Tutkija kom­men­toi mas­ki­ko­hua: Po­liit­ti­sen skan­daa­lin ai­nek­set ovat kasassa – "Lu­mi­pal­lo vierii ja sitä ei saada poikki"

13.10.2020 09:27 29
IS: THL halusi keväällä tiedottaa maskien käytöstä, sosiaali- ja terveysministeriö torppasi aikeet

IS: THL halusi ke­vääl­lä tie­dot­taa maskien käy­tös­tä, so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö torp­pa­si aikeet

12.10.2020 21:56 16
Kyllä kansa kestää tosiasiat, kasvomaskeihinkin liittyvät – viimekeväinen totuus näyttää olleen osin tarkoituksenmukainen
Pääkirjoitus

Kyllä kansa kestää to­sia­siat, kas­vo­mas­kei­hin­kin liit­ty­vät – vii­me­ke­väi­nen totuus näyttää olleen osin tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen

12.10.2020 20:00 24
Tilaajille
Pääministeri Sanna Marin kiisti harhaanjohtamisen ja poliittisen ohjauksen maskisuosituksissa: "Aika rajuja syytöksiä" – Pääministeri lupasi myös selkeämpää viestintää

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin kiisti har­haan­joh­ta­mi­sen ja po­liit­ti­sen oh­jauk­sen mas­ki­suo­si­tuk­sis­sa: "Aika rajuja syy­tök­siä" – Pää­mi­nis­te­ri lupasi myös sel­keäm­pää vies­tin­tää

11.10.2020 15:31 40