Maskikohu

Huol­to­var­muus­kes­kus voitti mil­joo­nien eurojen mas­ki­kaup­pa­kiis­tan Tiina Jylhän yhtiötä vastaan Virossa

07.04.2021 21:31

HVK-ju­pa­kan suo­jain­kaup­piail­la huo­maa­mat­to­mat tulot Suo­mes­sa

03.11.2020 14:23
Kolumni

Hen­ki­kul­ta on lopulta tär­keäm­pi kuin äs­ket­täin nähty ja koettu arvoton mas­ki­ga­te

20.10.2020 20:00 5
Tilaajille
Kolumni

Mistä me oi­keas­ti pu­hum­me, kun puhumme mas­ki­se­koi­lus­ta?

16.10.2020 07:01 6
Tilaajille

Mas­ki­ko­hun kes­kel­lä olevaa Markku Ter­va­hau­taa on kuvattu it­se­päi­sek­si ja jopa tot­te­le­mat­to­mak­si – "Vä­hin­tään­kin il­moit­taa sel­väs­ti, jos on eri mieltä"

15.10.2020 15:11 4

Pää­mi­nis­te­ri Marinin mukaan mas­ki­ko­hu on nyt loppuun kä­si­tel­ty – kertoo jo saa­neen­sa Ter­va­hau­dan vas­tauk­sen sel­vi­tyk­seen, jota pyysi aamulla

15.10.2020 13:41 59

Edus­kun­nan ää­nes­tys: Kiu­rul­le luot­ta­mus äänin 106–79 – Kes­kus­tan Hon­ko­nen vaatii silti vies­tin­nän sel­kiyt­tä­mis­tä

14.10.2020 17:40 17

Mi­nis­te­ri Kiuru puo­lus­ti hal­li­tuk­sen kiis­tel­tyä mas­ki­lin­jaus­ta: Ke­vääl­lä asian­tun­ti­ja­tie­to ei puol­ta­nut laajaa mas­ki­suo­si­tus­ta

14.10.2020 14:20

STM jär­jes­ti in­fo­ti­lai­suu­den kas­vo­mas­keis­ta, taus­tal­la mas­keis­ta noussut kohu ja jul­ki­nen kes­kus­te­lu – katso tal­len­ne ti­lai­suu­des­ta

14.10.2020 12:32 3

STM:n kans­lia­pääl­lik­kö Var­hi­la: Mi­nis­te­riön mas­ki­sel­vi­tyk­seen ei liit­ty­nyt po­liit­tis­ta oh­jaus­ta

14.10.2020 10:36 5

Krista Kiuru Ylellä: Val­tio­neu­vos­to päätti yh­te­näi­ses­tä mas­ki­vies­tin­näs­tä, ja val­mius­la­ki lisäsi mää­räys­val­taa – "Elimme poik­keu­so­lo­suh­tei­ta"

13.10.2020 21:56 16

Val­tio­sään­tö­asian­tun­ti­ja mas­ki­ko­hus­ta: "Vai­kut­taa siltä, että so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö on vi­rit­tä­nyt joh­ta­mi­sen ää­rim­mil­leen"

13.10.2020 17:33 3

Kiuru ei vielä kom­men­toi­nut mas­ki­ko­hua, vaikka paine kasvaa – Saa­rik­ko ja Kur­vi­nen: Kiuru nauttii kes­kus­tan luot­ta­mus­ta

13.10.2020 18:24 2

Tutkija kom­men­toi mas­ki­ko­hua: Po­liit­ti­sen skan­daa­lin ai­nek­set ovat kasassa – "Lu­mi­pal­lo vierii ja sitä ei saada poikki"

13.10.2020 09:27 29

IS: THL halusi ke­vääl­lä tie­dot­taa maskien käy­tös­tä, so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö torp­pa­si aikeet

12.10.2020 21:56 16
Pääkirjoitus

Kyllä kansa kestää to­sia­siat, kas­vo­mas­kei­hin­kin liit­ty­vät – vii­me­ke­väi­nen totuus näyttää olleen osin tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen

12.10.2020 20:00 24
Tilaajille

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin kiisti har­haan­joh­ta­mi­sen ja po­liit­ti­sen oh­jauk­sen mas­ki­suo­si­tuk­sis­sa: "Aika rajuja syy­tök­siä" – Pää­mi­nis­te­ri lupasi myös sel­keäm­pää vies­tin­tää

11.10.2020 15:31 39