Oulun yliopisto: Opis­ke­li­jat ovat jou­tu­neet asiat­to­man pai­nos­tuk­sen koh­teek­si kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

Nuoret: Fawad Nazari on ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­ja, joka auttaa haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevia nuoria

Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Verot2019
Sanna Marin kritisoi mahdollisuutta poistaa verotiedot median listoilta – pääministerin mukaan ennakointi tärkeää koronaviruksen torjunnassa

Sanna Marin kri­ti­soi mah­dol­li­suut­ta poistaa ve­ro­tie­dot median lis­toil­ta – pää­mi­nis­te­rin mukaan en­na­koin­ti tärkeää ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa

03.11.2020 20:46 10
Yhteisöverot kasvavat Oulussa hitaasti – mobiililiiketoiminnan alasajo heijastuu yhä kaupungin talouteen

Yh­tei­sö­ve­rot kas­va­vat Oulussa hi­taas­ti – mo­bii­li­lii­ke­toi­min­nan alasajo hei­jas­tuu yhä kau­pun­gin ta­lou­teen

03.11.2020 16:11
Tilaajille
Näkökulma: Kymmenen suurituloisimman joukosta löytyy perinteisesti yksi nainen, mutta muuten naisjohtajia ei näy Suomen tulokärjessä

Nä­kö­kul­ma: Kym­me­nen suu­ri­tu­loi­sim­man jou­kos­ta löytyy pe­rin­tei­ses­ti yksi nainen, mutta muuten nais­joh­ta­jia ei näy Suomen tu­lo­kär­jes­sä

03.11.2020 15:47 1
HVK-jupakan suojainkauppiailla huomaamattomat tulot Suomessa

HVK-ju­pa­kan suo­jain­kaup­piail­la huo­maa­mat­to­mat tulot Suo­mes­sa

03.11.2020 14:23
Ex-pääministeri Juha Sipilän puolittuneetkin tulot riittivät Oulun vaalipiirin kansanedustajien tulokärkeen – katso koko listaus

Ex-pää­mi­nis­te­ri Juha Sipilän puo­lit­tu­neet­kin tulot riit­ti­vät Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien tu­lo­kär­keen – katso koko listaus

03.11.2020 13:16 1
Tilaajille
Suurituloisin suomalainen Ilkka Brotherus harmitteli rikkaudet tuonutta yrityskauppaa aiemmin, kritisoi veropolitiikkaa ja sanoi olevansa "isänmaallinen hölmö"

Suu­ri­tu­loi­sin suo­ma­lai­nen Ilkka Brot­he­rus har­mit­te­li rik­kau­det tuo­nut­ta yri­tys­kaup­paa aiem­min, kri­ti­soi ve­ro­po­li­tiik­kaa ja sanoi ole­van­sa "i­sän­maal­li­nen hölmö"

03.11.2020 12:23 1
Kärppien kärkipelaajilla totutun hulppeat tienestit – Krejcik Liigan palkkakuningas, myös Heshka tienasi reilusti yli 250 000 euroa

Kärp­pien kär­ki­pe­laa­jil­la totutun hulp­peat tie­nes­tit – Krejcik Liigan palk­ka­ku­nin­gas, myös Heshka tienasi rei­lus­ti yli 250 000 euroa

03.11.2020 22:35
Tilaajille
Öljynjalostuskonserni Neste maksoi yhteisöveroa noin 227 miljoonaa euroa – Katso suurimmat yhteisöverojen maksajat

Öl­jyn­ja­los­tus­kon­ser­ni Neste maksoi yh­tei­sö­ve­roa noin 227 mil­joo­naa euroa – Katso suu­rim­mat yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jat

03.11.2020 15:58
Arina maksoi Oulussa eniten yhteisöveroa – katso lista kaupungin suurimmista yhteisöveron maksajista

Arina maksoi Oulussa eniten yh­tei­sö­ve­roa – katso lista kau­pun­gin suu­rim­mis­ta yh­tei­sö­ve­ron mak­sa­jis­ta

03.11.2020 11:08 3
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan suurituloisimpien joukossa todella vähän naisia – Balmuirin entinen omistaja Heidi Jaara tienasi noin 1,8 miljoonaa

Poh­jois-Poh­jan­maan suu­ri­tu­loi­sim­pien jou­kos­sa todella vähän naisia – Bal­mui­rin entinen omis­ta­ja Heidi Jaara tienasi noin 1,8 mil­joo­naa

03.11.2020 11:03
Tilaajille
Verottajan tulolistan ykkönen ei ollut likimainkaan kovatuloisin – Talouselämä: Ilkka Brotherus tienasi yli tuplasti enemmän, tulot liki 66 miljoonaa euroa

Ve­rot­ta­jan tu­lo­lis­tan ykkönen ei ollut li­ki­main­kaan ko­va­tu­loi­sin – Ta­lou­se­lä­mä: Ilkka Brot­he­rus tienasi yli tup­las­ti enem­män, tulot liki 66 mil­joo­naa euroa

03.11.2020 10:15 2
Kainuun verotiedoissa Ämmän Betonin Jukka Kyllönen tulokärjessä – 30 pyytänyt verotietojensa salaamista Kainuussa

Kainuun ve­ro­tie­dois­sa Ämmän Betonin Jukka Kyl­lö­nen tu­lo­kär­jes­sä – 30 pyy­tä­nyt ve­ro­tie­to­jen­sa sa­laa­mis­ta Kai­nuus­sa

03.11.2020 10:10
Tilaajille
Näin ansaitsivat työmarkkinajohtajat

Näin an­sait­si­vat työ­mark­ki­na­joh­ta­jat

03.11.2020 09:24
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajalalla 160 000 euron tulot, maksoi tällä kertaa veronsa Ouluun – Katso myös miten valtuutetut tienasivat

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laa­ja­lal­la 160 000 euron tulot, maksoi tällä kertaa veronsa Ouluun – Katso myös miten val­tuu­te­tut tie­na­si­vat

04.11.2020 11:42 14
Tilaajille
UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesosen ansiotulot yli 5 miljoonaa euroa – piilotti tietonsa medialta

UPM:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jussi Pesosen an­sio­tu­lot yli 5 mil­joo­naa euroa – pii­lot­ti tie­ton­sa me­dial­ta

03.11.2020 15:08 1
Tässä on Suomen viime vuoden tulokärki verottajan medialistauksen mukaan – Tuhansien huipputuloisten tiedot puuttuvat listalta

Tässä on Suomen viime vuoden tu­lo­kär­ki ve­rot­ta­jan me­dia­lis­tauk­sen mukaan – Tu­han­sien huip­pu­tu­lois­ten tiedot puut­tu­vat lis­tal­ta

03.11.2020 17:28 2
Päiväkotiketjun myynyt Mari Jolanki ylsi miljoonatuloihin Lapissa – "Naisena tahdon todeta, että vaatii rohkeutta perustaa yritys ja uskallusta tehdä isoja ratkaisuja"

Päi­vä­ko­ti­ket­jun myynyt Mari Jolanki ylsi mil­joo­na­tu­loi­hin Lapissa – "Nai­se­na tahdon todeta, että vaatii roh­keut­ta pe­rus­taa yritys ja us­kal­lus­ta tehdä isoja rat­kai­su­ja"

03.11.2020 19:06
Tilaajille
Älylukkoyhtiö iLoqia myyneitä tulokärjessä Pohjois-Pohjanmaan verotiedoissa, sijoittaja Jorma Takanen tienasi yli 17 miljoonaa – maakunnan verotiedoista salattu lähes 270 suurituloisen tiedot

Äly­luk­ko­yh­tiö iLoqia myy­nei­tä tu­lo­kär­jes­sä Poh­jois-Poh­jan­maan ve­ro­tie­dois­sa, si­joit­ta­ja Jorma Takanen tienasi yli 17 mil­joo­naa – maa­kun­nan ve­ro­tie­dois­ta salattu lähes 270 suu­ri­tu­loi­sen tiedot

03.11.2020 12:31 1
Tilaajille
Vastaamon perustajilla Ville Tapiolla ja Nina Tapiolla miljoonien pääomatulot

Vas­taa­mon pe­rus­ta­jil­la Ville Ta­piol­la ja Nina Ta­piol­la mil­joo­nien pää­oma­tu­lot

03.11.2020 10:24
Yhteisöverotulot vuonna 2019 Oulussa edellisvuoden tasolla – nuorten yritysten tuloksenteko kasvaa hitaasti

Yh­tei­sö­ve­ro­tu­lot vuonna 2019 Oulussa edel­lis­vuo­den tasolla – nuorten yri­tys­ten tu­lok­sen­te­ko kasvaa hi­taas­ti

03.11.2020 08:13
Tilaajille