Hoitopalvelut: Pohteen uudella här­ve­lil­lä voi mitata ter­veyt­tään aivan itse Kon­tin­kan­kaan akuut­ti­vas­taan­otol­la

Rikokset: Au­to­kaup­pa johti julmaan ryös­töön Kau­ko­vai­niol­la

Kauppahalli: Jou­lun­ai­ka avat­tiin Oulun kaup­pa­hal­lis­sa kol­mi­päi­väi­sel­lä ta­pah­tu­mal­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Markkinaoikeus
Oikeus määräsi miljoonien eurojen maksut useille isännöintialan yrityksille ja Isännöintiliitolle – oululaiselle Kiinteistötahkolalle maksettavaa tuli 600 000 euroa

Oikeus määräsi mil­joo­nien eurojen maksut useille isän­nöin­ti­alan yri­tyk­sil­le ja Isän­nöin­ti­lii­tol­le – ou­lu­lai­sel­le Kiin­teis­tö­tah­ko­lal­le mak­set­ta­vaa tuli 600 000 euroa

15.12.2022 18:09 103
Tilaajille

IL: Jäl­leen­myy­jiään hin­noit­te­lus­sa pai­nos­ta­nut IKH joutuu mak­sa­maan 1,75 mil­joo­naa euroa val­tiol­le.

28.08.2022 15:07 13
Oulun kaupunkipyörien kilpailutuksen keskeyttämispäätöksestä harkitaan valitusta markkinaoikeuteen – jos valitus onnistuu, lautakunnan päätös joudutaan pyörtämään tai päätös pitää tehdä uudelleen

Oulun kau­pun­ki­pyö­rien kil­pai­lu­tuk­sen kes­keyt­tä­mis­pää­tök­ses­tä har­ki­taan va­li­tus­ta mark­ki­na­oi­keu­teen – jos valitus on­nis­tuu, lau­ta­kun­nan päätös jou­du­taan pyör­tä­mään tai päätös pitää tehdä uu­del­leen

27.10.2021 15:56 3
Tilaajille
Markkinaoikeus määräsi Puolangan kunnalle 120 000 euron maksun – teki sote-jatkosopimuksen ilman kilpailutusta

Mark­ki­na­oi­keus määräsi Puo­lan­gan kun­nal­le 120 000 euron maksun – teki sote-jat­ko­so­pi­muk­sen ilman kil­pai­lu­tus­ta

09.07.2021 12:49 8
Tilaajille
Markkinaoikeus määräsi 3,2 miljoonan maksut rakennuseristeiden hintakartellista: Jackon Finland, UK-Muovi ja Styroplast sopivat etenkin routa- ja lattiaeristeiden hinnankorotuksista

Mark­ki­na­oi­keus määräsi 3,2 mil­joo­nan maksut ra­ken­nus­eris­tei­den hin­ta­kar­tel­lis­ta: Jackon Fin­land, UK-Muo­vi ja Sty­rop­last sopivat etenkin routa- ja lat­tia­eris­tei­den hin­nan­ko­ro­tuk­sis­ta

03.03.2021 16:34 2
Markkinaoikeus määrää Sodankylän maksamaan valtiolle 20 000 euroa – Kunta hankki hyvinvointikeskukseen kiireellä laitteita, vaikka hankinta olisi pitänyt keskeyttää

Mark­ki­na­oi­keus määrää So­dan­ky­län mak­sa­maan val­tiol­le 20 000 euroa – Kunta hankki hy­vin­voin­ti­kes­kuk­seen kii­reel­lä lait­tei­ta, vaikka han­kin­ta olisi pitänyt kes­keyt­tää

07.09.2020 13:17 2
Tilaajille