Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Tilaajille

Mark­ki­na­oi­keus määrää So­dan­ky­län mak­sa­maan val­tiol­le 20 000 euroa – Kunta hankki hy­vin­voin­ti­kes­kuk­seen kii­reel­lä lait­tei­ta, vaikka han­kin­ta olisi pitänyt kes­keyt­tää

Markkinaoikeus velvoittaa Sodankylää korvaamaan Clinichem Oy Ltd:n oikeudenkäyntikulut 5 000 eurolla.

Presidentti Sauli Niinistö vieraili Sodankylässä Hyvinvointikeskus Sopukan avajaisissa maaliskuun alussa. Mukana nauhan leikkaamisessa olivat perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi (vas.) ja kunnanjohtaja Kirsi Virtanen. Virtanen ei toimi enää kunnan palveluksessa.
Presidentti Sauli Niinistö vieraili Sodankylässä Hyvinvointikeskus Sopukan avajaisissa maaliskuun alussa. Mukana nauhan leikkaamisessa olivat perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi (vas.) ja kunnanjohtaja Kirsi Virtanen. Virtanen ei toimi enää kunnan palveluksessa.
Kuva: Jussi Leinonen

Markkinaoikeus on määrännyt Sodankylän kunnan maksamaan valtiolle seuraamusmaksua 20 000 euroa. Markkinaoikeus velvoittaa kunnan korvaamaan valittajan Clinichem Oy Ltd:n oikeudenkäyntikuluja 5 000 euron verran. Kunnan omia oikeudenkäyntikuluja ei korvata.

Kunta hankki hyvinvointikeskus Sopukkaan välinehuollon laitteita yli 230 000 eurolla vastoin markkinaoikeuden ratkaisua vuonna 2019. Hankintasopimus uusista laitteista tehtiin viime syyskuussa vain pari viikkoa sen jälkeen, kun markkinaoikeus oli keskeyttänyt hankintapäätöksen täytäntöönpanon.