Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Mark­ki­na­oi­keus määräsi 3,2 mil­joo­nan maksut ra­ken­nus­eris­tei­den hin­ta­kar­tel­lis­ta: Jackon Fin­land, UK-Muo­vi ja Sty­rop­last sopivat etenkin routa- ja lat­tia­eris­tei­den hin­nan­ko­ro­tuk­sis­ta

Kartellin paljastanut Styroplast välttyi itse seuraamuksilta. Hinnankorotuksista sovittiin keväälle, jolloin kysyntä on suurinta. KKV:n mukaan tämä korosti kartellin vahingollisuutta.

EPS-eristeitä käytetään muun muassa rakennusten perustusten routa- ja lattieristeinä. Arkistokuvassa talotyömaa Siikajoella.
EPS-eristeitä käytetään muun muassa rakennusten perustusten routa- ja lattieristeinä. Arkistokuvassa talotyömaa Siikajoella.
Kuva: Juha Honkala

Markkinaoikeus määrää valtakunnalliseen hintakartelliin syyllistyneille rakennuseristevalmistajille 3,2 miljoonan euron seuraamusmaksut.

Päätös noudattelee pääosin Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esitystä. Kartelliepäilystä uutisoitiin alun perin joulukuussa 2018.

Kartellissa oli mukana kolme yhtiötä, joista seuraamusmaksun saavat Jackon Finland ja UK-Muovi, joka tekee muun muassa Ukorex-nimisiä eristeitä. Jackon Finland toimi aiemmin nimellä ThermiSol Oy.

Kartellissa mukana ollut Styroplast ei saa seuraamusmaksua, sillä se otti ensimmäisenä yhteyttä kilpailuvirastoon, kertoi kartellista ja toimitti siitä todisteita.

Kartelli toimi vuosina 2013–14. Siinä sovittiin polystyreenistä valmistettujen eli EPS-eristeiden hinnankorotuksista. Puhekielessä tuotteet tunnetaan styroksina.

EPS-eristeitä käytetään rakentamisessa lämmöneristeinä, teknisinä eristeinä ja äänenvaimennukseen. Kartellissa sumplittiin eniten käytettyjen tuotteiden eli lattia- ja routaeristeiden hinnankorotusten ajankohtia, määriä ja toteuttamistapaa.

Hintoja nostettiin keväällä, kun työmailla alkoi vilske

Menettelyn vahingollisuutta korostaa markkinaoikeuden mukaan se, että kyse on ollut kolmen suurimman eristevalmistajan samanaikaisista hinnankorotuksista.

EPS-eristeiden kysyntä kasvaa keväisin, kun rakennushankkeet alkavat. Hinnankorotukset ajoitettiin osumaan juuri suurimpaan kysyntään, mikä korostaa niiden vahingollisuutta. KKV:n mukaan hinnoista sovittiin yritysten kesken muun muassa tapaamisissa ja puhelimitse.

Kartelliin osallistunut Jackson Finland sai 2 miljoonan euron seuraamusmaksun ja UK-Muovi 1,8 miljoonaa. Styroplast välttyi, koska se otti kilpailuvirastoon yhteyttä loppuvuonna 2015 ja kertoi kartellista.

– Seuraamusmaksusta vapautuminen on mahdollista vain sille kartellin jäsenelle, joka ensimmäisenä paljastaa kartellin viranomaiselle. Siksi kartellissa mukana olevan yrityksen kannattaa toimia ennen muita, jos se haluaa välttää seuraamusmaksut, totesi kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Pekka Mattila tiedotteessa.

Markkinaoikeuden ratkaisusta voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kartelli tarkoittaa sitä, että keskenään kilpailevat yritykset sopivat salassa tuotteiden tai palveluiden hinnoista, hinnankorotuksista tai markkinoiden jakamisesta.

Kartellit ovat laittomia, koska niiden keskeinen tavoite on nostaa kartelliin osallistuvien yritysten kannattavuutta. Sanktiona kartelliin osallistumisesta on seuraamusmaksu, jonka markkinatuomioistuin määrää KKV:n esityksestä.