Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

La­ti­tu­de 66 Cobalt tekee kal­lio­pe­rä- ja loh­ka­re­kar­toi­tus­ta Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la

Latitude 66 Cobalt kertoo tekevänsä kallioperä- ja lohkarekartoitusta Kuusamossa ja Posiolla tänä kesänä.

Yhtiö tekee geologista perustutkimusta Ollinsuon malminetsintälupa-alueella, yhtiön varausalueilla ja alueilla, joihin se on hakenut malminetsintälupaa.

Karttaan on merkitty violetilla kesän 2022 kartoitusalueet Posiolla ja Kuusamossa.
Karttaan on merkitty violetilla kesän 2022 kartoitusalueet Posiolla ja Kuusamossa.
Kuva: Latitude 66 Cobalt

Geologit liikkuvat merkityillä ajoneuvoilla. Heillä on maastossa liikkuessaan huomioliivit, joissa on yhtiön tunnukset. Tutkimustyö tehdään päiväsaikaan, ja se toteutetaan jokamiehenoikeuden nojalla. Tutkimuksia ei tehdä pihapiireissä tai viljelyalueilla.

– Työn tavoitteena on varmistaa Geologisen tutkimuskeskuksen (GTK) historiallista tutkimustietoa ja tehdä havaintoja peruskalliosta siltä osin kuin se on havainnoitavissa. Lisäksi tutkimme lohkareita. Tärkeimmät työvälineemme ovat tässä tutkimustavassa kartta, kompassi ja kivivasara, kertoo malminetsintägeologi Pauli Kangas tiedotteessa.

Tutkimustulosten perusteella yhtiö kohdentaa myöhempiä tutkimuksia.