Rakentaminen: Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Luon­non­suo­je­lu­la­kia esi­te­tään uu­dis­tet­ta­vak­si – mal­min­et­sin­tä kan­sal­lis­puis­tois­sa kiel­let­täi­siin ko­ko­naan

Uuteen lakiin oltaisiin lisäämässä muun muassa säädökset uhanalaisista luontotyypeistä.
Uuteen lakiin oltaisiin lisäämässä muun muassa säädökset uhanalaisista luontotyypeistä.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Hallitus on antanut esityksen uudeksi luonnonsuojelulaiksi.

Sillä on tarkoitus korvata nykyinen luonnonsuojelulaki, joka on ollut voimassa vuodesta 1997 alkaen.

Uuteen lakiin oltaisiin lisäämässä muun muassa säädökset uhanalaisista luontotyypeistä sekä kansallisesta luonnon monimuotoisuusstrategiasta.

Malminetsintä kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa oltaisiin kieltämässä kokonaan, ja valtion muilla suojelualueilla sen edellytyksiä tiukennettaisiin.

Lisäksi lakiin olisi tulossa säädökset vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta, jolla voitaisiin hyvittää taloudellisesta toiminnasta luonnolle aiheutuva heikennys.

Lakiesitys menee seuraavaksi eduskunnan käsiteltäväksi.