Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Maatilat
Sankarilehmä Juupas pelasti Marja Okkosen hengen lapsena – Nyt nuori nainen yrittää pelastaa lehmävanhuksen teurasautolta

San­ka­ri­leh­mä Juupas pelasti Marja Okkosen hengen lapsena – Nyt nuori nainen yrittää pe­las­taa leh­mä­van­huk­sen teu­ra­sau­tol­ta

07.01.2024 05:00 26
Tilaajille
Noin sata tilaa lopettaa Pohjois-Pohjanmaalla joka vuosi – Pudasjärveläinen Juhani Jurmu miettii koko ajan, miten maitotilan saisi kannattavammksi

Noin sata tilaa lo­pet­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la joka vuosi – Pu­das­jär­ve­läi­nen Juhani Jurmu miettii koko ajan, miten mai­to­ti­lan saisi kan­nat­ta­vammk­si

01.11.2023 06:00 21
Tilaajille
Kivenheitto Oulun keskustasta sijaitsee yksi maailman suurimmista muurahaishappotehtaista – Kävimme katsomassa, miten erittäin syövyttävää mutta tarpeellista ainetta valmistetaan

Ki­ven­heit­to Oulun kes­kus­tas­ta si­jait­see yksi maail­man suu­rim­mis­ta muu­ra­hais­hap­po­teh­tais­ta – Kävimme kat­so­mas­sa, miten erit­täin syö­vyt­tä­vää mutta tar­peel­lis­ta ainetta val­mis­te­taan

01.09.2023 11:20 15
Tilaajille
Kalevan taistelupari yritti matkata 7,5 kilometrin päähän Rotuaarin pallolta, mutta eteen tuli läpikulkematon pelto

Kalevan tais­te­lu­pa­ri yritti matkata 7,5 ki­lo­met­rin päähän Ro­tuaa­rin pal­lol­ta, mutta eteen tuli lä­pi­kul­ke­ma­ton pelto

15.08.2023 11:15 5
Tilaajille
Päivi Lundvall lumoutui 120-vuotiaan maalaistalon rauhasta – erikoista autiotaloa on kunnostettu pikkuhiljaa perinteisin menetelmin

Päivi Lund­vall lu­mou­tui 120-vuo­tiaan maa­lais­ta­lon rau­has­ta – eri­kois­ta au­tio­ta­loa on kun­nos­tet­tu pik­ku­hil­jaa pe­rin­tei­sin me­ne­tel­min

30.07.2023 17:00
Tilaajille
Oulun Pikkaralassa tavallinen kana lakkasi munimasta, kasvatti heltan ja rupesi kukoksi: "Harvinaisuus osui eteen", kommentoi professori – sama ilmiö toimii myös ihmisillä

Oulun Pik­ka­ra­las­sa ta­val­li­nen kana lakkasi mu­ni­mas­ta, kas­vat­ti heltan ja rupesi ku­kok­si: "Har­vi­nai­suus osui eteen", kom­men­toi pro­fes­so­ri – sama ilmiö toimii myös ih­mi­sil­lä

18.07.2023 10:33 15
Tilaajille
Kun Lotta Maaninka perusti vanhaan savupirttiin kesäkahvilan, hän ei osannut varautua yleisöryntäykseen – Lumijoella sijaitseva kahvila avaa taas juhannukseksi

Kun Lotta Maa­nin­ka perusti vanhaan sa­vu­pirt­tiin ke­sä­kah­vi­lan, hän ei osannut va­rau­tua ylei­sö­ryn­täyk­seen – Lu­mi­joel­la si­jait­se­va kahvila avaa taas ju­han­nuk­sek­si

18.06.2023 17:00 3
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla maatilaa pitäneet tuomittiin sakkoihin eläinsuojelurikoksista – naudat likaisia ja laihoja

Poh­jois-Poh­jan­maal­la maa­ti­laa pi­tä­neet tuo­mit­tiin sak­koi­hin eläin­suo­je­lu­ri­kok­sis­ta – naudat li­kai­sia ja laihoja

26.04.2023 18:42 4
Tilaajille
Karjatilalta löydettiin yli 200 kuollutta nautaa Koillismaalla – omistajille ehdollista vankeutta törkeästä eläinsuojelurikoksesta

Kar­ja­ti­lal­ta löy­det­tiin yli 200 kuol­lut­ta nautaa Koil­lis­maal­la – omis­ta­jil­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta tör­keäs­tä eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta

07.03.2023 15:56 11
Tilaajille
"Ei ole semmoista herraa, joka ei maajussin kädestä söisi" – Vertaistukena toimiva Jelppi-ryhmä toivoo maatalousyrittäjille sympatiaa syytösten sijasta

"Ei ole sem­mois­ta herraa, joka ei maa­jus­sin kädestä söisi" – ­Ver­tais­tu­ke­na toimiva Jelp­pi-ryh­mä toivoo maa­ta­lou­sy­rit­tä­jil­le sym­pa­tiaa syy­tös­ten sijasta

22.01.2023 08:00 9
Tilaajille
"Oulun Höyhtyälle en saanut navettaa, täällä korvessa olen nyt onnellinen" – Sinikka Konttinen on ylpeästi nykyajan rohkea emäntä

"Oulun Höyh­tyäl­le en saanut na­vet­taa, täällä kor­ves­sa olen nyt on­nel­li­nen" – Sinikka Kont­ti­nen on yl­peäs­ti ny­kya­jan rohkea emäntä

04.12.2022 07:30 11
Tilaajille
Kivenheiton päässä Lumijoen ja Siikajoen rajalta tepastelee lauhkeita sarvipäitä – "Eläimillä on säänsuojat, joissa he pääsevät makaamaan"

Ki­ven­hei­ton päässä Lu­mi­joen ja Sii­ka­joen rajalta te­pas­te­lee lauh­kei­ta sar­vi­päi­tä – "E­läi­mil­lä on sään­suo­jat, joissa he pää­se­vät ma­kaa­maan"

13.10.2022 13:06 1
Tilaajille
Pariskunta syytteessä ison nautakatraan kaltoinkohtelusta Raahen seudulla – kiistävät törkeän eläinsuojelurikoksen, vetoavat vasikkaripuliin

Pa­ris­kun­ta syyt­tees­sä ison nau­ta­kat­raan kal­toin­koh­te­lus­ta Raahen seu­dul­la – kiis­tä­vät törkeän eläin­suo­je­lu­ri­kok­sen, ve­toa­vat va­sik­ka­ri­pu­liin

03.05.2022 17:38 6
Tilaajille
Lammi-lehmä poiki harvinaiset kolmosvasikat Ranualla – maitotilan yrittäjä ei ole nähnyt vastaavaa aiemmin

Lam­mi-leh­mä poiki har­vi­nai­set kol­mos­va­si­kat Ra­nual­la – mai­to­ti­lan yrit­tä­jä ei ole nähnyt vas­taa­vaa aiemmin

10.01.2022 20:55 7
Tilaajille
Kotimaista luomusiitepölyä tuotetaan Oulaisissa – "Suomalainen luonnontuote on luotettava"

Ko­ti­mais­ta luo­mu­sii­te­pö­lyä tuo­te­taan Ou­lai­sis­sa – "Suo­ma­lai­nen luon­non­tuo­te on luo­tet­ta­va"

07.11.2021 19:00
Tilaajille
"Se on rikos, jos et rupea kouluttamaan", sanoi ystävä Mari Pajulle – Nyt Posiolla on Pohjois-Suomen ainoa tila, jossa voi harjoitella lampaiden lisäksi nautojen paimennusta

"Se on rikos, jos et rupea kou­lut­ta­maan", sanoi ystävä Mari Pajulle – Nyt Po­siol­la on Poh­jois-Suo­men ainoa tila, jossa voi har­joi­tel­la lam­pai­den lisäksi nau­to­jen pai­men­nus­ta

28.08.2021 15:00 2
Tilaajille
Nuoret rohkeat naiset ottavat lampaat hoitaakseen tiloilleen – Uskoa riittää lampurin ammattiin, vaikka yhteiskunta ei alaa liiemmälti suosi

Nuoret rohkeat naiset ottavat lampaat hoi­taak­seen ti­loil­leen – Uskoa riittää lam­pu­rin am­mat­tiin, vaikka yh­teis­kun­ta ei alaa liiem­mäl­ti suosi

10.02.2021 19:00 13
Tilaajille
Maatilan kumppani ostaa sadon jo keväällä – malli jakaa riskiä ja lupaa kuluttajalle sopivalla tavalla tuotettua ruokaa

Maa­ti­lan kump­pa­ni ostaa sadon jo ke­vääl­lä – malli jakaa riskiä ja lupaa ku­lut­ta­jal­le so­pi­val­la tavalla tuo­tet­tua ruokaa

31.05.2020 06:00
Tilaajille
LM:n tiedot: Suomi kasvattamassa ulkomaisten kausityöntekijöiden määrää useilla tuhansilla – 9 000 on tulossa maatilatöihin pääosin Ukrainasta

LM:n tiedot: Suomi kas­vat­ta­mas­sa ul­ko­mais­ten kau­si­työn­te­ki­jöi­den määrää useilla tu­han­sil­la – 9 000 on tulossa maa­ti­la­töi­hin pääosin Uk­rai­nas­ta

26.05.2020 20:05 2