Koronatilanne: Epi­de­mia pa­hen­tu­nut sel­väs­ti Oulussa

Maalaustaide
Vilho Lampi on näyttelynsä ansainnut – Oulun taidemuseon laaja näyttely on kunnianosoitus rakastetulle lakeuden maalarille

Vilho Lampi on näyt­te­lyn­sä an­sain­nut – Oulun tai­de­mu­seon laaja näyt­te­ly on kun­nian­osoi­tus ra­kas­te­tul­le la­keu­den maa­la­ril­le

13.11.2021 07:00 1
Tilaajille
Arvio: Jaakko Heikkisen ja Heikki Länkisen yhteisnäyttelyn teokset ovat kaukana laimeasta

Arvio: Jaakko Heik­ki­sen ja Heikki Län­ki­sen yh­teis­näyt­te­lyn teokset ovat kaukana lai­meas­ta

24.10.2021 15:30
Tilaajille
Siveltimen vetojen äänet ja jäljet –  yhteyden tunne saattoi äänitaiteilija Dave Sponden Päivi Pussilan luo metsään

Si­vel­ti­men vetojen äänet ja jäljet –  yh­tey­den tunne saattoi ää­ni­tai­tei­li­ja Dave Sponden Päivi Pus­si­lan luo metsään

01.09.2021 13:00 2
Tilaajille
Kuivasjärvellä omakotitalon ulkoseinään maalattu muraali herättää ihastusta ohikulkijoissa – "Tämä on tehty ihmisille iloksi ja virkistykseksi"

Kui­vas­jär­vel­lä oma­ko­ti­ta­lon ul­ko­sei­nään maa­lat­tu muraali he­rät­tää ihas­tus­ta ohi­kul­ki­jois­sa – "Tämä on tehty ih­mi­sil­le iloksi ja vir­kis­tyk­sek­si"

24.08.2021 12:00 4
Tilaajille
"Tämä ammatti on siitä kiitollinen, ettei missään vaiheessa tarvitse kokea eläkkeelle jäämisen tunnetta" – 70 vuotta täyttänyt taiteilija Veli Koljonen maalaa ja soittaa edelleen päivittäin

"Tämä ammatti on siitä kii­tol­li­nen, ettei missään vai­hees­sa tar­vit­se kokea eläk­keel­le jää­mi­sen tun­net­ta" – 70 vuotta täyt­tä­nyt tai­tei­li­ja Veli Kol­jo­nen maalaa ja soittaa edel­leen päi­vit­täin

18.08.2021 11:00 1
Tilaajille
“Entäpä, jos seinät olisivat täynnä nännejä?” – oululainen kuvataiteilija Johanna Pétursdóttir alkoi tehdä keraamisia rintoja leikkimielellä, mutta huomasikin olevansa ison asian äärellä

“En­tä­pä, jos seinät oli­si­vat täynnä nän­ne­jä?” – ou­lu­lai­nen ku­va­tai­tei­li­ja Johanna Pé­tursdót­tir alkoi tehdä ke­raa­mi­sia rintoja leik­ki­mie­lel­lä, mutta huo­ma­si­kin ole­van­sa ison asian äärellä

30.07.2021 10:00 1
Tilaajille
Kesällä Muhoksen kunnantalon seinältä katselee kolme herraa, kun eläköityvästä kunnanjohtajasta Jukka Syvävirrasta maalataan virallinen muotokuva – vaikka pönötyksen perinne on muotokuvissa vahva, Syvävirta toivoo jotain rentoa

Kesällä Mu­hok­sen kun­nan­ta­lon sei­näl­tä kat­se­lee kolme herraa, kun elä­köi­ty­väs­tä kun­nan­joh­ta­jas­ta Jukka Sy­vä­vir­ras­ta maa­la­taan vi­ral­li­nen muo­to­ku­va – vaikka pö­nö­tyk­sen perinne on muo­to­ku­vis­sa vahva, Sy­vä­vir­ta toivoo jotain rentoa

13.02.2021 09:00 5
Tilaajille
Onko toimittajan kotiseinälle ripustettu Heickellin järvimaisema minkään arvoinen?  Taideteosten hinnoitteluun vaikuttavat lukuisat seikat ostajan tunteita myöten

Onko toi­mit­ta­jan ko­ti­sei­näl­le ri­pus­tet­tu Heic­kel­lin jär­vi­mai­se­ma minkään ar­voi­nen? Tai­de­teos­ten hin­noit­te­luun vai­kut­ta­vat lu­kui­sat seikat ostajan tun­tei­ta myöten

07.02.2021 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kat­so­jat muo­dos­ta­vat nä­ke­mäs­tään aina oman kä­si­tyk­sen­sä, niin myös Tai­vaan­ran­ta-maa­lauk­ses­ta

27.10.2020 04:00
Tilaajille
Taideaarteet olivat jo häviämisen partaalla, kun retkikunta tuli niitä Oulun seudulle etsimään – Mikael Toppeliuksen kirkkomaalaukset pelastuivat viime hetkellä

Tai­de­aar­teet olivat jo hä­viä­mi­sen par­taal­la, kun ret­ki­kun­ta tuli niitä Oulun seu­dul­le et­si­mään – Mikael Top­pe­liuk­sen kirk­ko­maa­lauk­set pe­las­tui­vat viime het­kel­lä

05.09.2020 13:00
Tilaajille
Liminkalainen kuvataiteilija Toni Iskulehto kunnosti paikallisen pubin vieressä olevan teoksen uuteen uskoon

Li­min­ka­lai­nen ku­va­tai­tei­li­ja Toni Is­ku­leh­to kun­nos­ti pai­kal­li­sen pubin vie­res­sä olevan teoksen uuteen uskoon

19.08.2020 20:35
Tilaajille
Jukka Syvävirrasta, Muhoksen kunnanjohtajasta maalataan henkilökuva

Jukka Sy­vä­vir­ras­ta, Mu­hok­sen kun­nan­joh­ta­jas­ta maa­la­taan hen­ki­lö­ku­va

08.06.2020 06:00
Tilaajille