Sotaharjoitus: Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat

Tornihotelli: Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Lidl
Lidl vetää myynnistä erän keksejä – seassa voi olla pieniä metallinpaloja

Lidl vetää myyn­nis­tä erän keksejä – seassa voi olla pieniä me­tal­lin­pa­lo­ja

21.02.2024 17:19
Pohde ottaa toista tuhatta kesätyöntekijää, Stora Enson Oulun tehdas nolla – Anni Moilanen, 21, antaa parhaat vinkkinsä kesätyöhakuun

Pohde ottaa toista tuhatta ke­sä­työn­te­ki­jää, Stora Enson Oulun tehdas nolla – Anni Moi­la­nen, 21, antaa parhaat vink­kin­sä ke­sä­työ­ha­kuun

20.01.2024 06:00 15
Tilaajille
Lidlin myymissä pakastevadelmissa salmonellaa – tuotteita myyty Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa

Lidlin myy­mis­sä pa­kas­te­va­del­mis­sa sal­mo­nel­laa – tuot­tei­ta myyty Pir­kan­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa

04.12.2023 13:55
Lidl vetää jälleen myynnistä pistaasipähkinöitä salmonellan vuoksi – nyt kyseessä suolaamaton versio

Lidl vetää jälleen myyn­nis­tä pis­taa­si­päh­ki­nöi­tä sal­mo­nel­lan vuoksi – nyt ky­sees­sä suo­laa­ma­ton versio

01.11.2023 12:25 1
Lidl vetää takaisin laajalti Suomessa myytyjä pistaasipähkinöitä salmonellahavaintojen vuoksi

Lidl vetää ta­kai­sin laa­jal­ti Suo­mes­sa myytyjä pis­taa­si­päh­ki­nöi­tä sal­mo­nel­la­ha­vain­to­jen vuoksi

24.10.2023 16:50
Valtakunnallinen pastapula tyhjentää hyllyjä myös Oulun kaupoissa – "Ihan poikkeuksellinen tilanne"

Val­ta­kun­nal­li­nen pas­ta­pu­la tyh­jen­tää hyllyjä myös Oulun kau­pois­sa – "Ihan poik­keuk­sel­li­nen ti­lan­ne"

24.07.2023 18:00 24
Tilaajille
Lidl vetää takaisin erän pistaasipähkinöitä – sisältävät homemyrkkyä yli sallitun rajan

Lidl vetää ta­kai­sin erän pis­taa­si­päh­ki­nöi­tä – si­säl­tä­vät ho­me­myrk­kyä yli sal­li­tun rajan

24.02.2023 17:43
Seuraava lakko lähestyy: Sulkisi PAMin mukaan kaikki Prismat, Citymarketit ja Lidlit, Oulun seudulla mukana Tokmanneja ja Halpa-Halleja

Seu­raa­va lakko lä­hes­tyy: Sulkisi PAMin mukaan kaikki Pris­mat, Ci­ty­mar­ke­tit ja Lidlit, Oulun seu­dul­la mukana Tok­man­ne­ja ja Hal­pa-Hal­le­ja

09.02.2023 15:23 17
Tilaajille
Lidlille myönnettiin tontti ja kaava Kaakkuriin

Lid­lil­le myön­net­tiin tontti ja kaava Kaak­ku­riin

13.12.2022 21:05 36
Tilaajille
Myös K- ja S-kaupoissa myytyä vuohenjuustoa vedetään pois myynnistä – voi sisältää metallia

Myös K- ja S-kau­pois­sa myytyä vuo­hen­juus­toa ve­de­tään pois myyn­nis­tä – voi si­säl­tää me­tal­lia

14.09.2022 16:53
Oulun kahdeksas Lidl-myymälä rakennetaan Kaakkuriin lähelle Citymarketia

Oulun kah­dek­sas Lidl-myy­mä­lä ra­ken­ne­taan Kaak­ku­riin lähelle Ci­ty­mar­ke­tia

14.06.2022 17:21 20
Tilaajille

Ostitko Lid­lis­tä puisen mo­to­riik­ka­le­lun? Tart­tu­mis­le­lu ja he­lis­tin ve­de­tään mark­ki­noil­ta tu­keh­tu­mis­vaa­ran takia

06.10.2021 18:59
Lidl vaatii rajoittavaa lainsäädäntöä metsäkatoon liittyville tuotteille

Lidl vaatii ra­joit­ta­vaa lain­sää­dän­töä met­sä­ka­toon liit­ty­vil­le tuot­teil­le

07.07.2021 15:25 10
Juhannuksen aukioloajat: kaupat saavat olla auki vaikka kellon ympäri, Alko sulkee ovensa aikaisin perjantaina

Ju­han­nuk­sen au­kio­loa­jat: kaupat saavat olla auki vaikka kellon ympäri, Alko sulkee ovensa ai­kai­sin per­jan­tai­na

23.06.2021 11:11 2
Lidlin avaus haastaa muita – vastuullisuus ja pelihaitat eivät vielä herkistä muita alan toimijoita
Pääkirjoitus

Lidlin avaus haastaa muita – vas­tuul­li­suus ja pe­li­hai­tat eivät vielä her­kis­tä muita alan toi­mi­joi­ta

21.04.2021 20:00 9
Tilaajille
Lidl poistaa peliautomaatit kaupoista – perustelee vastuullisuudella

Lidl poistaa pe­li­au­to­maa­tit kau­pois­ta – pe­rus­te­lee vas­tuul­li­suu­del­la

15.04.2021 09:15 18
Seesaminsiementahnasta löytyi liikaa torjunta-ainejäämää, Lidl vetää tuotteen pois – takaisinveto myös Wasan seesaminäkkileivästä

See­sa­min­sie­men­tah­nas­ta löytyi liikaa tor­jun­ta-ai­ne­jää­mää, Lidl vetää tuot­teen pois – ta­kai­sin­ve­to myös Wasan see­sa­minäk­ki­lei­väs­tä

29.12.2020 17:30 1
Lidl vetää valkohome- ja vuohenjuustoa myynnistä ruokamyrkytysvaaran vuoksi – tuotteista löytynyt kolibakteeria ja listeriaa

Lidl vetää val­ko­ho­me- ja vuo­hen­juus­toa myyn­nis­tä ruo­ka­myr­ky­tys­vaa­ran vuoksi – tuot­teis­ta löy­ty­nyt ko­li­bak­tee­ria ja lis­te­riaa

29.10.2020 08:41 9
Lidlin liikevaihto kasvoi Suomessa 3,0 prosenttia – markkinaosuus 9,6 prosenttia

Lidlin lii­ke­vaih­to kasvoi Suo­mes­sa 3,0 pro­sent­tia – mark­ki­na­osuus 9,6 pro­sent­tia

01.09.2020 11:21 2
Lidl ilmoitti alentavansa syksyn aikana satojen tuotteiden hintaa, S-ryhmä on valmis hintahaasteeseen: "Meillä ei ole tällaisissa tilanteissa jääty käsien päälle istumaan"

Lidl il­moit­ti alen­ta­van­sa syksyn aikana satojen tuot­tei­den hintaa, S-ryhmä on valmis hin­ta­haas­tee­seen: "Meillä ei ole täl­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa jääty käsien päälle is­tu­maan"

29.07.2020 16:59 2