Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Laulaja-lauluntekijät
Miljoonia myyneen brittiläisen laulaja-lauluntekijä James Bluntin hittikimara kuullaan lauantaina Ouluhallissa

Mil­joo­nia myyneen brit­ti­läi­sen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä James Bluntin hit­ti­ki­ma­ra kuul­laan lauan­tai­na Ou­lu­hal­lis­sa

02.06.2022 12:15
Tilaajille
Veri veti kempeleläislähtöisen laulaja-lauluntekijä Lauri Peisterän takaisin pohjoiseen

Veri veti kem­pe­le­läis­läh­töi­sen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Lauri Peis­te­rän ta­kai­sin poh­joi­seen

19.05.2022 09:38
Tilaajille
Kempeleläisen Risto Jyrkän laulut sisältävät isoja tunnesanoja, kuten iloa, surua, pelkoa ja vihaa

Kem­pe­le­läi­sen Risto Jyrkän laulut si­säl­tä­vät isoja tun­ne­sa­no­ja, kuten iloa, surua, pelkoa ja vihaa

01.04.2022 14:15
Tilaajille
Oululainen Elisa Koivupuro tekee lauluja luopumisesta ja ylipäätään eletyn elämän kokemuksista – "Kyllä ne tapahtumat biisien takana ovat todellisia"

Ou­lu­lai­nen Elisa Koi­vu­pu­ro tekee lauluja luo­pu­mi­ses­ta ja yli­pää­tään eletyn elämän ko­ke­muk­sis­ta – "Kyllä ne ta­pah­tu­mat biisien takana ovat to­del­li­sia"

11.03.2022 10:00
Tilaajille
Oululaislähtöinen laulaja-lauluntekijä Nelli Milan kokosi Levottomista luista kokonaisen albumin

Ou­lu­lais­läh­töi­nen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Nelli Milan kokosi Le­vot­to­mis­ta luista ko­ko­nai­sen albumin

15.02.2022 18:30
Tilaajille
Oululaisen Sipe Åqvistin tie lauluntekijäksi avautui väsymisen, luopumisen ja oivalluksen kautta – "Eihän tässä elämässä voi pelätä asioita"

Ou­lu­lai­sen Sipe Åq­vis­tin tie lau­lun­te­ki­jäk­si avautui vä­sy­mi­sen, luo­pu­mi­sen ja oi­val­luk­sen kautta – "Eihän tässä elä­mäs­sä voi pelätä asioi­ta"

21.01.2022 09:30
Tilaajille
Raamattu kädessä musiikissakin – Ouluun muuttanut laulupedagogi Siiri Kotiaho toi tullessaan kipinän gospelmusiikkiin

Raa­mat­tu kädessä mu­sii­kis­sa­kin – Ou­luun muut­ta­nut lau­lu­pe­da­go­gi Siiri Kotiaho toi tul­les­saan kipinän gos­pel­mu­siik­kiin

14.01.2022 11:00
Tilaajille
Laura Avoniuksen biisien "lintuväreily" houkutteli pulmusetkin Hailuotoon

Laura Avo­niuk­sen biisien "lin­tu­vä­rei­ly" hou­kut­te­li pul­mu­set­kin Hai­luo­toon

18.05.2021 10:00
Tilaajille
Oululaisen Tomi Väisäsen soololevyllä soi rytmikäs folk-kupletti ja tehdään kunniaa vanhoille hyville ajoille, jolloin tupakkaakin sai vielä polttaa

Ou­lu­lai­sen Tomi Väi­sä­sen soo­lo­le­vyl­lä soi ryt­mi­käs folk-kup­let­ti ja tehdään kunniaa van­hoil­le hyville ajoil­le, jolloin tu­pak­kaa­kin sai vielä polttaa

28.03.2021 18:00
Tilaajille