Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Varjo-festivaali
Kuusisaaren läpäisevä pyörätie pysyy kaupungin toiveesta auki Varjo-festivaalin ajan

Kuu­si­saa­ren lä­päi­se­vä pyö­rä­tie pysyy kau­pun­gin toi­vees­ta auki Var­jo-fes­ti­vaa­lin ajan

15.06.2023 12:51 4
Tilaajille
Oululainen Soda ottaa töistä 4 päivää vapaata, että pääsee festareille – Sitten hän kantaa selkä vääränä juomalaatikoita yötä myöten

Ou­lu­lai­nen Soda ottaa töistä 4 päivää va­paa­ta, että pääsee fes­ta­reil­le – Sitten hän kantaa selkä vääränä juo­ma­laa­ti­koi­ta yötä myöten

14.06.2023 17:30 4
Tilaajille
Tekevätkö oululaisräppärit kaikkensa, että eivät vahingossakaan breikkaisi? Paikallisen räpin superyhtye heittää ensimmäisen keikkansa viikonloppuna

Te­ke­vät­kö ou­lu­lais­räp­pä­rit kaik­ken­sa, että eivät va­hin­gos­sa­kaan breik­kai­si? Pai­kal­li­sen räpin su­per­yh­tye heittää en­sim­mäi­sen keik­kan­sa vii­kon­lop­pu­na

13.06.2023 07:00 6
Tilaajille
Rotuaari Piknik palaa, Varjo vaihtaa ajankohtaa, metallimusiikin ystävät voivat joutua pettymään – tältä näyttää Oulun festarikesä 2023

Ro­tuaa­ri Piknik palaa, Varjo vaihtaa ajan­koh­taa, me­tal­li­mu­sii­kin ystävät voivat joutua pet­ty­mään – tältä näyttää Oulun fes­ta­ri­ke­sä 2023

13.04.2023 15:40 9
Tilaajille
Varjo-festivaali täydensi ensi kesän ohjelmaansa – yhteensä 16 esiintyjää on nyt julki

Var­jo-fes­ti­vaa­li täy­den­si ensi kesän oh­jel­maan­sa – yh­teen­sä 16 esiin­ty­jää on nyt julki

01.02.2023 12:00 3
Näkökulma: Oulun Varjo-festivaali keskittyy indie-musiikkiin, mutta mistä oikeastaan on kyse termissä, joka liitetään hyvin erilaisiin artisteihin?

Nä­kö­kul­ma: Oulun Var­jo-fes­ti­vaa­li kes­kit­tyy in­die-mu­siik­kiin, mutta mistä oi­keas­taan on kyse ter­mis­sä, joka lii­te­tään hyvin eri­lai­siin ar­tis­tei­hin?

05.08.2022 18:05
Tilaajille
Varjo-festivaalilla esiintyvä Jesse Markin lupaa antaa keikoilla kuulijoille sata prosenttia itsestään

Var­jo-fes­ti­vaa­lil­la esiin­ty­vä Jesse Markin lupaa antaa kei­koil­la kuu­li­joil­le sata pro­sent­tia it­ses­tään

03.08.2022 12:30
Tilaajille
Kolumni: Älä ole sohvaperuna, lähde nauttimaan kulttuurista
Kolumni

Ko­lum­ni: Älä ole soh­va­pe­ru­na, lähde naut­ti­maan kult­tuu­ris­ta

22.07.2022 08:15 3
Tilaajille
Varjo-festivaalin lipunmyynti ei ole edennyt odotetusti – Perumisen sijaan Pro Piknik lanseeraa kaksi yhden hinnalla -lippukampanjan

Var­jo-fes­ti­vaa­lin li­pun­myyn­ti ei ole edennyt odo­te­tus­ti – Pe­ru­mi­sen sijaan Pro Piknik lan­see­raa kaksi yhden hin­nal­la -lip­pu­kam­pan­jan

12.07.2022 09:01 36
Oululainen Varjo-festivaali villiintyy nykysirkuksen suuntaan – Ensin kesän sirkustunnelmasta vastaavat Race Horse Company ja nuorallatanssija Hanna Moisala

Ou­lu­lai­nen Var­jo-fes­ti­vaa­li vil­liin­tyy ny­ky­sir­kuk­sen suun­taan – Ensin kesän sir­kus­tun­nel­mas­ta vas­taa­vat Race Horse Company ja nuo­ral­la­tans­si­ja Hanna Moisala

06.04.2022 10:40
Tilaajille
Festivaalit tuovat poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä Kuusisaareen myös tänä kesänä, opastejärjestelmää tehostetaan tulevaisuudessa – "Liikennejärjestelyjä ei tehdä kenenkään kiusaksi"

Fes­ti­vaa­lit tuovat poik­keuk­sel­li­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä Kuu­si­saa­reen myös tänä kesänä, opas­te­jär­jes­tel­mää te­hos­te­taan tu­le­vai­suu­des­sa – "Lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä ei tehdä ke­nen­kään kiu­sak­si"

29.03.2022 18:00 8
Tilaajille
Kuusisaaressa keskustellaan sunnuntaina oululaisesta kaupunkikulttuurista – Kaleva näyttää Varjon alla -keskustelupaneelin suorana lähetyksenä

Kuu­si­saa­res­sa kes­kus­tel­laan sun­nun­tai­na ou­lu­lai­ses­ta kau­pun­ki­kult­tuu­ris­ta – Kaleva näyttää Varjon alla -kes­kus­te­lu­pa­nee­lin suorana lä­he­tyk­se­nä

07.08.2021 11:08 10

Var­jo-fes­ti­vaa­lit jär­jes­te­tään jälleen elo­kuus­sa: uu­tuu­te­na vedessä kelluva lava

06.07.2021 14:39 2
Oulu juhlistaa kulttuuripääkaupunkivoittoa kesäjuhlilla elokuussa – Euroviisuedustaja Blind Channel mukana tapahtumassa

Oulu juh­lis­taa kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­voit­toa ke­sä­juh­lil­la elo­kuus­sa – Eu­ro­vii­su­edus­ta­ja Blind Channel mukana ta­pah­tu­mas­sa

17.06.2021 17:42 4
Tilaajille
Oululainen Varjo-festivaali laajentaa tulevan kesän ohjelmistoaan ulkomaisilla artisteilla – festivaali ei aio laajentaa kokoaan rajoitusten mahdollisista purkamisista huolimatta

Ou­lu­lai­nen Var­jo-fes­ti­vaa­li laa­jen­taa tulevan kesän oh­jel­mis­toaan ul­ko­mai­sil­la ar­tis­teil­la – fes­ti­vaa­li ei aio laa­jen­taa kokoaan ra­joi­tus­ten mah­dol­li­sis­ta pur­ka­mi­sis­ta huo­li­mat­ta

25.02.2021 12:00 2
Yleisötapahtumat ja yöelämä ovat palanneet osaksi ihmisten elämää – kysyimme, unohtuvatko turvavälit ja käsihygienia juhliessa

Ylei­sö­ta­pah­tu­mat ja yöelämä ovat pa­lan­neet osaksi ih­mis­ten elämää – ky­syim­me, unoh­tu­vat­ko tur­va­vä­lit ja kä­si­hy­gie­nia juh­lies­sa

10.08.2020 14:59 3
Tilaajille
Arvio: Varjo-festivaali tarjosi sopivassa suhteessa vanhoja tuttuja ja nousevia nimiä – illan yllättäjä Ruusut osoitti, että myös kokeellisella musiikilla voi löytää hurmoksellisen suosion

Arvio: Var­jo-fes­ti­vaa­li tarjosi so­pi­vas­sa suh­tees­sa vanhoja tuttuja ja nou­se­via nimiä – illan yl­lät­tä­jä Ruusut osoit­ti, että myös ko­keel­li­sel­la mu­sii­kil­la voi löytää hur­mok­sel­li­sen suosion

08.08.2020 19:37 2
Tilaajille