Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lasten- ja nuortenkirjallisuus
Viime vuonna ilmestyneet lasten, nuorten ja aikuisten kirjat esillä Kirjasaari-tapahtumassa Oulussa

Viime vuonna il­mes­ty­neet lasten, nuorten ja ai­kuis­ten kirjat esillä Kir­ja­saa­ri-ta­pah­tu­mas­sa Oulussa

22.01.2024 09:32
Botnia-palkittu kaksikko nousi ehdolle lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian saajaksi – kirja käsittelee lapsettomuutta

Bot­nia-pal­kit­tu kak­sik­ko nousi ehdolle lasten- ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dian saa­jak­si – kirja kä­sit­te­lee lap­set­to­muut­ta

08.11.2023 14:28
Tilaajille
Lapset kuulevat ekokriisistä jostain, joten siitä on puhuttava ennen kuin pelko kasvaa liian isoksi – Oululainen Päivi Tuulikki Koskela kertoo kolme käytännön vinkkiä vanhemmille

Lapset kuu­le­vat eko­krii­sis­tä jos­tain, joten siitä on pu­hut­ta­va ennen kuin pelko kasvaa liian isoksi – Ou­lu­lai­nen Päivi Tuu­lik­ki Koskela kertoo kolme käy­tän­nön vinkkiä van­hem­mil­le

12.07.2023 07:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun lu­ke­mat­to­muus ei kiin­nos­ta

22.04.2023 05:30
Tilaajille
Mikko Within jännitystä ja huumoria yhdisteleviin nuortenkirjoihin tarttuvat vähän lukevat pojat – Saakelin satasesta tutun Uuno Turhasen seikkailut jatkuvat uudessa nuortenromaanissa

Mikko Within jän­ni­tys­tä ja huu­mo­ria yh­dis­te­le­viin nuor­ten­kir­joi­hin tart­tu­vat vähän lukevat pojat – Saa­ke­lin sa­ta­ses­ta tutun Uuno Tur­ha­sen seik­kai­lut jat­ku­vat uudessa nuor­ten­ro­maa­nis­sa

20.03.2023 10:00 1
Tilaajille
Star Wars -elokuva sytytti kirjailijan-kipinän – Sarjakuvien ja elokuvien ahmijasta Elina Pitkäkankaasta puhkesi tarinoiden kertoja, jonka kuudes romaani on jo viimeistelyvaiheessa

Star Wars -e­lo­ku­va sytytti kir­jai­li­jan-ki­pi­nän – ­Sar­ja­ku­vien ja elo­ku­vien ah­mi­jas­ta Elina Pit­kä­kan­kaas­ta puhkesi ta­ri­noi­den ker­to­ja, jonka kuudes romaani on jo vii­meis­te­ly­vai­hees­sa

31.01.2023 08:00
Tilaajille
Leffavieras: Uusi Kiljuset!-elokuva tarjoaa sympaattisen ja hyväntahtoisen Kiljusten perheen

Lef­fa­vie­ras: Uusi Kil­ju­set!-elo­ku­va tarjoaa sym­paat­ti­sen ja hy­vän­tah­toi­sen Kil­jus­ten perheen

29.12.2022 14:45
Tilaajille
Kirja-arvio: Marisha Rasi-Koskisen lasten ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaassa todellisuus vertautuu peliin

Kir­ja-ar­vio: Marisha Ra­si-Kos­ki­sen lasten ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-eh­dok­kaas­sa to­del­li­suus ver­tau­tuu peliin

24.11.2022 10:05
Tilaajille
"Lapsi ei unohda!" – oululaislähtöinen kirjailija-kuvittaja Sanna Pelliccioni tuo puhuttavaksi sodan ja surun ja muun mistä on vaiettu

"Lapsi ei unoh­da!" – ou­lu­lais­läh­töi­nen kir­jai­li­ja-ku­vit­ta­ja Sanna Pel­lic­cio­ni tuo pu­hut­ta­vak­si sodan ja surun ja muun mistä on vaiettu

30.04.2022 09:00
Tilaajille
Pitkän elokuvan ensikertalaiset tarttuivat työläimpään mahdolliseen haasteeseen: koko perheen leffaan

Pitkän elo­ku­van en­si­ker­ta­lai­set tart­tui­vat työ­läim­pään mah­dol­li­seen haas­tee­seen: koko perheen leffaan

30.03.2022 14:30
Tilaajille
Kirjoittaminen on juuri sitä, mitä oululaislähtöinen Johanna Hulkko rakastaa – yli 20 kirjaa kirjoittanut kirjailija pohtii parhaillaan, voiko ihmisen hyvyyteen luottaa

Kir­joit­ta­mi­nen on juuri sitä, mitä ou­lu­lais­läh­töi­nen Johanna Hulkko ra­kas­taa – yli 20 kirjaa kir­joit­ta­nut kir­jai­li­ja pohtii par­hail­laan, voiko ihmisen hy­vyy­teen luottaa

14.03.2022 10:00
Tilaajille
1950-luku oli suomalaisen nuortenkirjallisuuden kultakautta, 2020-luvun lapsille ja nuorille samat tarinat avautuvat uutuuselokuvissa

1950-lu­ku oli suo­ma­lai­sen nuor­ten­kir­jal­li­suu­den kul­ta­kaut­ta, 2020-lu­vun lap­sil­le ja nuo­ril­le samat tarinat avau­tu­vat uu­tuus­elo­ku­vis­sa

11.02.2022 09:15 1
Tilaajille
Arvio: Saamelaisen kulttuurin tukahduttamisen on syytäkin olla nuortenkirjan aiheena

Arvio: Saa­me­lai­sen kult­tuu­rin tu­kah­dut­ta­mi­sen on syy­tä­kin olla nuor­ten­kir­jan aiheena

06.02.2022 11:00
Tilaajille
Pieru voi olla sankarin salainen ase –  Lastenkirjailija Katariina Romppainen haluaa kirjoittaa iloista mutta myös suruista

Pieru voi olla san­ka­rin sa­lai­nen ase –  ­Las­ten­kir­jai­li­ja Ka­ta­rii­na Romp­pai­nen haluaa kir­joit­taa iloista mutta myös su­ruis­ta

31.01.2022 08:00
Tilaajille
"Nuorten todellisuutta ei saa peitellä" – J. S. Meresmaan teoksissa moninainen todellisuus kuvastuu fantasiankin kautta

"Nuor­ten to­del­li­suut­ta ei saa pei­tel­lä" – J. S. Me­res­maan teok­sis­sa mo­ni­nai­nen to­del­li­suus ku­vas­tuu fan­ta­sian­kin kautta

22.01.2022 15:15
Tilaajille
Anniina Mikaman Myrrys voitti Topelius-palkinnon, Reetta Niemelästä Arvid Lydecken -voittaja romaanillaan Mustan Kuun majatalo

Anniina Mikaman Myrrys voitti To­pe­lius-pal­kin­non, Reetta Nie­me­läs­tä Arvid Ly­dec­ken -voit­ta­ja ro­maa­nil­laan Mustan Kuun ma­ja­ta­lo

14.01.2022 12:00
Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittajateos sijoittuu dystooppiseen tulevaisuuteen Japanin maaperälle

Lasten- ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-voit­ta­ja­teos si­joit­tuu dys­toop­pi­seen tu­le­vai­suu­teen Japanin maa­pe­räl­le

01.12.2021 20:00
Tilaajille
Aikuinen, tee itsellesi palvelus ja lue nuortenkirja – nuortenkirjoista saa sivistystä viihdyttävässä muodossa
Essee

Ai­kui­nen, tee it­sel­le­si pal­ve­lus ja lue nuor­ten­kir­ja – ­nuor­ten­kir­jois­ta saa si­vis­tys­tä viih­dyt­tä­väs­sä muo­dos­sa

07.11.2021 09:00
Tilaajille
Oululaiskirjailija Heidi Silvan kirjoittaa nuorille hankalistakin aiheista saarnaamatta: "En tiedä, auttaako se mitään, jos vanhempi ihminen heristelee sormeaan"

Ou­lu­lais­kir­jai­li­ja Heidi Silvan kir­joit­taa nuo­ril­le han­ka­lis­ta­kin ai­heis­ta saar­naa­mat­ta: "En tiedä, aut­taa­ko se mitään, jos van­hem­pi ihminen he­ris­te­lee sor­meaan"

31.10.2021 10:00
Tilaajille
Radio Popov kertoo yksinäisten lasten omasta radiokanavasta – Kirjailija Anja Portinin mukaan jokainen lapsi tarvitsisi elämäänsä mahdollisuuden tulla kuulluksi

Radio Popov kertoo yk­si­näis­ten lasten omasta ra­dio­ka­na­vas­ta – Kir­jai­li­ja Anja Por­ti­nin mukaan jo­kai­nen lapsi tar­vit­si­si elä­mään­sä mah­dol­li­suu­den tulla kuul­luk­si

25.11.2020 20:00