Lapin pelastuslaitos
Viimeisin tunti
"Kyse ei ole iästä vaan suhtautumisesta" – Kymmenet uuvahtaneet vaeltajat työllistävät syksyllä pelastajia Lapin kansallispuistoissa

"Kyse ei ole iästä vaan suh­tau­tu­mi­ses­ta" – Kym­me­net uu­vah­ta­neet vael­ta­jat työl­lis­tä­vät syk­syl­lä pe­las­ta­jia Lapin kan­sal­lis­puis­tois­sa

12:41 3
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemellä Räväsjärventiellä palanut omakotitalo tuhoutui täysin

Ro­va­nie­mel­lä Rä­väs­jär­ven­tiel­lä palanut oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui täysin

19.09.2020 16:08 0
Tilaajille
Kaivinkone syttyi palamaan metsätiellä Keminmaassa tiistai-iltana

Kai­vin­ko­ne syttyi pa­la­maan met­sä­tiel­lä Ke­min­maas­sa tiis­tai-il­ta­na

01.09.2020 18:46 0
Tilaajille
Kolme henkilöä loukkaantui pakettiauton ulosajossa Posiolla

Kolme hen­ki­löä louk­kaan­tui pa­ket­ti­au­ton ulos­ajos­sa Po­siol­la

22.08.2020 09:00 0
Pellossa omakotitalo syttyi palamaan perjantai-iltana – Pelastuslaitoksen yksiköt suojasivat muita taloja tulen tarttumiselta

Pel­los­sa oma­ko­ti­ta­lo syttyi pa­la­maan per­jan­tai-il­ta­na – Pe­las­tus­lai­tok­sen yksiköt suo­ja­si­vat muita taloja tulen tart­tu­mi­sel­ta

21.08.2020 22:19 0
Tilaajille
Valaisin roihahti liekkeihin torniolaisen vanhainkodin keittiössä – palo saatiin sammumaan vaahtosammuttimella

Va­lai­sin roi­hah­ti liek­kei­hin tor­nio­lai­sen van­hain­ko­din keit­tiös­sä – palo saatiin sam­mu­maan vaah­to­sam­mut­ti­mel­la

20.08.2020 07:25 0
Henkilöauto ajoi ulos lähellä Tornion rajanylityspaikkaa myöhään keskiviikkona – kolme henkilöä kuljetettiin jatkohoitoon

Hen­ki­lö­au­to ajoi ulos lähellä Tornion ra­jan­yli­tys­paik­kaa myöhään kes­ki­viik­ko­na – kolme hen­ki­löä kul­je­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

20.08.2020 06:26 0
Sodankylässä Kevitsan kaivoksella noin 20 litran typpisäiliön vuoto – yksikään henkilö ei altistunut vuodolle

So­dan­ky­läs­sä Ke­vit­san kai­vok­sel­la noin 20 litran typ­pi­säi­liön vuoto – yk­si­kään henkilö ei al­tis­tu­nut vuo­dol­le

19.08.2020 10:53 1

Ke­mi­joes­sa tyhjänä hui­lan­nut sou­tu­ve­ne ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Ou­nas­kos­kel­le Ro­va­nie­mel­lä

16.08.2020 17:47 0
Lato paloi Kittilässä  Kuivasalmentiellä – palosta ei henkilövahinkoja

Lato paloi Kit­ti­läs­sä Kui­va­sal­men­tiel­lä – palosta ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

16.08.2020 16:13 1
Auto suistui ojaan Tervolassa, kuljettaja menehtyi – poliisi uskoo syynä olleen kuljettajan saama sairauskohtaus

Auto suistui ojaan Ter­vo­las­sa, kul­jet­ta­ja me­neh­tyi – poliisi uskoo syynä olleen kul­jet­ta­jan saama sai­raus­koh­taus

15.08.2020 18:06 1
Perhe ei saanut häädettyä lastenhuoneeseen yöllä eksynyttä lepakkoa Kemissä – pelastuslaitos paikalle

Perhe ei saanut hää­det­tyä las­ten­huo­nee­seen yöllä ek­sy­nyt­tä le­pak­koa Kemissä – pe­las­tus­lai­tos pai­kal­le

14.08.2020 07:12
Moottoripyörä törmäsi kääntyvän auton kylkeen Kittilässä tiellä 79 – Moottoripyöräilijä vietiin jatkohoitoon

Moot­to­ri­pyö­rä törmäsi kään­ty­vän auton kylkeen Kit­ti­läs­sä tiellä 79 – Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä vietiin jat­ko­hoi­toon

10.08.2020 18:09 0
Tilaajille
Pelastuslaitos onki välikatolle pinteeseen jääneen kissan turvaan Torniossa sunnuntaiyönä

Pe­las­tus­lai­tos onki vä­li­ka­tol­le pin­tee­seen jääneen kissan turvaan Tor­nios­sa sun­nun­tai­yö­nä

09.08.2020 09:55 0
Liikekeskuksen ravintolan varastossa syttyi tulipalo Keminmaassa – pelastuslaitos ja poliisi selvittävät palon syttymissyytä

Lii­ke­kes­kuk­sen ra­vin­to­lan va­ras­tos­sa syttyi tu­li­pa­lo Ke­min­maas­sa – pe­las­tus­lai­tos ja poliisi sel­vit­tä­vät palon syt­ty­mis­syy­tä

08.08.2020 17:32 0
Tilaajille
Torniossa syttyi palamaan autotallissa ollut pieni pihakuormaaja – ei tietoa syttymissyystä

Tor­nios­sa syttyi pa­la­maan au­to­tal­lis­sa ollut pieni pi­ha­kuor­maa­ja – ei tietoa syt­ty­mis­syys­tä

06.08.2020 10:32 0
Tilaajille
Skootteri paloi kerrostalon pyörävarastossa Rovaniemellä – poliisi tutkii syttymissyytä

Skoot­te­ri paloi ker­ros­ta­lon pyö­rä­va­ras­tos­sa Ro­va­nie­mel­lä – poliisi tutkii syt­ty­mis­syy­tä

04.08.2020 06:48 0
Auto suistui tieltä ojaan Pellossa – kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta

Auto suistui tieltä ojaan Pel­los­sa – kul­jet­ta­jaa epäil­lään tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

02.08.2020 08:55 1
Ihminen tippui veteen Hahtisaaren satamassa Kemissä lauantai-iltana, sivulliset pelastivat

Ihminen tippui veteen Hah­ti­saa­ren sa­ta­mas­sa Kemissä lauan­tai-il­ta­na, si­vul­li­set pe­las­ti­vat

01.08.2020 20:42 0
Ulkosaunarakennus kärähti käyttökelvottomaksi Kemissä – palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja

Ul­ko­sau­na­ra­ken­nus kärähti käyt­tö­kel­vot­to­mak­si Kemissä – palosta ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

01.08.2020 16:47 0