Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lapin pelastuslaitos
Lapin pelastuslaitos tarkastaa järjestelmänsä Äkäslompolon turmahostellin virhekirjauksen vuoksi

Lapin pe­las­tus­lai­tos tar­kas­taa jär­jes­tel­män­sä Äkäs­lom­po­lon tur­ma­hos­tel­lin vir­he­kir­jauk­sen vuoksi

28.02.2024 21:27 3
Auto meni katolleen Sallassa liikenneonnettomuudessa – kuljettaja pääsi omatoimisesti ulos

Auto meni ka­tol­leen Sal­las­sa lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa – kul­jet­ta­ja pääsi oma­toi­mi­ses­ti ulos

15.02.2024 08:14
Tilaajille
Visit Ylläksen toimitusjohtaja Äkäslompolon hostellipalosta: "Ajatukset ovat matkailijoiden ja yrittäjän puolella"

Visit Yl­läk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Äkäs­lom­po­lon hos­tel­li­pa­los­ta: "A­ja­tuk­set ovat mat­kai­li­joi­den ja yrit­tä­jän puo­lel­la"

13.02.2024 16:42
Tilaajille
Tornion terästehtaalla sattui pieni rikkihappovuoto

Tornion te­räs­teh­taal­la sattui pieni rik­ki­hap­po­vuo­to

20.01.2024 08:18 1
Pelastajat hankkivat kerrastoja omasta pussistaan, poliisin jalat palelevat maihareissa – Virka-asu ei usein riitä pohjoisen talvessa

Pe­las­ta­jat hank­ki­vat ker­ras­to­ja omasta pus­sis­taan, po­lii­sin jalat pa­le­le­vat mai­ha­reis­sa – Vir­ka-asu ei usein riitä poh­joi­sen tal­ves­sa

19.01.2024 09:44 28
Tilaajille
Yksi henkilö sai vakavia vammoja omakotitalon tulipalossa Torniossa – talossa olleet rajoittivat palon etenemistä sulkemalla  syttymistilan ovet ja ikkunat

Yksi henkilö sai vakavia vammoja oma­ko­ti­ta­lon tu­li­pa­los­sa Tor­nios­sa – talossa olleet ra­joit­ti­vat palon ete­ne­mis­tä sul­ke­mal­la syt­ty­mis­ti­lan ovet ja ikkunat

31.12.2023 09:21
Tilaajille
Henkilöauto suistui tieltä veteen Ranualla – kuljettaja menehtyi onnettomuudessa

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

11.12.2023 08:43
Kaksi ihmistä jäi lumivyöryyn Pallaksella – Palopäällikkö: "Onneksi kävi onni onnettomuudessa"

Kaksi ihmistä jäi lu­mi­vyö­ryyn Pal­lak­sel­la – Pa­lo­pääl­lik­kö: "On­nek­si kävi onni on­net­to­muu­des­sa"

27.11.2023 15:00 1
Tilaajille
Viiden asunnon rivitalo tuhoutui täysin tulipalossa Sodankylän Syväjärvellä – yksi henkilö löytyi kuolleena

Viiden asunnon ri­vi­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa So­dan­ky­län Sy­vä­jär­vel­lä – yksi henkilö löytyi kuol­lee­na

20.10.2023 22:11
Virtapankki räjähti pahvilaatikossa Enontekiöllä – asukkaat kantoivat palavan laatikon hankeen

Vir­ta­pank­ki räjähti pah­vi­laa­ti­kos­sa Enon­te­kiöl­lä – asuk­kaat kan­toi­vat palavan laa­ti­kon hankeen

19.10.2023 20:25
Tilaajille
Noin 400 neliön halli tuhoutui täysin tulipalossa Kolarin Yllästievantiellä

Noin 400 neliön halli tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Kolarin Yl­läs­tie­van­tiel­lä

05.10.2023 16:53
Tilaajille
Nuotioon päätynyt kaasupullo aiheutti räjähdyksen Rovaniemellä Kuoksantiellä – "Melko kovanlainen jysäys"

Nuo­tioon pää­ty­nyt kaa­su­pul­lo ai­heut­ti rä­jäh­dyk­sen Ro­va­nie­mel­lä Kuok­san­tiel­lä – "Melko ko­van­lai­nen jysäys"

29.09.2023 23:02 2
Tilaajille
Kuorma-autoon törmännyt henkilöauto suistui kyljelleen ojaan Rovaniementiellä Kemijärvellä

Kuor­ma-au­toon tör­män­nyt hen­ki­lö­au­to suistui kyl­jel­leen ojaan Ro­va­nie­men­tiel­lä Ke­mi­jär­vel­lä

21.09.2023 12:12
Tilaajille
Purkukuntoinen mökki tuhoutui tulipalossa Simon Karsikossa – palon havaitsi kymmenen kilometrin päässä ollut luotsi

Pur­ku­kun­toi­nen mökki tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Simon Kar­si­kos­sa – palon ha­vait­si kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä ollut luotsi

17.09.2023 12:04
Tilaajille
Henkilöauto löydettiin lammesta Sodankylän Luostolla – pelastuslaitos ei löytänyt ketään vedestä

Hen­ki­lö­au­to löy­det­tiin lam­mes­ta So­dan­ky­län Luos­tol­la – pe­las­tus­lai­tos ei löy­tä­nyt ketään vedestä

16.09.2023 11:32
Kuusi metriä korkea ja 70 metriä pitkä tukkipuupino paloi Keminmaassa – poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi

Kuusi metriä korkea ja 70 metriä pitkä tuk­ki­puu­pi­no paloi Ke­min­maas­sa – poliisi epäilee paloa ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si

02.09.2023 09:40 10
Tilaajille
Sisälle savuttavat takat työllistävät nyt pelastajia Pohjois-Suomessa – muista maltti sytyttämisessä, niin voit välttyä isoilta murheilta

Sisälle sa­vut­ta­vat takat työl­lis­tä­vät nyt pe­las­ta­jia Poh­jois-Suo­mes­sa – muista maltti sy­tyt­tä­mi­ses­sä, niin voit välttyä isoilta mur­heil­ta

28.08.2023 19:33 23
Tilaajille
Rekan perävaunu syttyi tuleen ajon aikana Rovaniemellä

Rekan pe­rä­vau­nu syttyi tuleen ajon aikana Ro­va­nie­mel­lä

13.08.2023 20:31
Lasten tulitikkuleikeistä levisi tuli autotallirakennukseen Torniossa – seurauksena merkittävät omaisuusvahingot

Lasten tu­li­tik­ku­lei­keis­tä levisi tuli au­to­tal­li­ra­ken­nuk­seen Tor­nios­sa – seu­rauk­se­na mer­kit­tä­vät omai­suus­va­hin­got

09.08.2023 22:15
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui palossa Tornion Karungissa

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui palossa Tornion Ka­run­gis­sa

31.07.2023 12:17