Pesäpallo: Kaleva Live näyttää Lipon lauan­tai­sen ko­ti­ot­te­lun suorana lä­he­tyk­se­nä

Lapin pelastuslaitos
Kuukausi

Heinä- ja kui­vi­ke­ka­sa syttyi pa­la­maan he­vos­tal­lin pihalla Ke­mi­jär­vel­lä – nopea al­ku­sam­mu­tus esti palon le­viä­mi­seen talliin

12.06.2021 17:34

Mik­ro­aal­to­uu­ni kärähti huo­neis­tos­sa Ro­va­nie­mel­lä

12.06.2021 16:08
Tilaajille

Tu­li­pa­lo tuhosi au­to­hal­lin ir­tai­mis­toi­neen Ro­va­nie­mel­lä Sie­ri­jär­ven­tiel­lä

10.06.2021 18:49
Tilaajille

Ro­va­nie­men Poi­ka­jär­vel­lä paloi pi­ha­ra­ken­nus käyt­tö­kel­vot­to­mak­si – Sam­mu­tus­työt ovat päät­ty­neet

02.06.2021 19:20
Tilaajille

Lapissa pe­las­tus­lai­tok­sel­la on ollut vii­kon­lop­pu­na useita hä­ly­tyk­siä – Lauan­tai­na tu­li­pa­lo­ja, sun­nun­tai­na maas­to­et­sin­nät Kit­ti­läs­sä

30.05.2021 13:20
Tilaajille
Vanhemmat

Huo­ne­ka­lu­ja pol­tet­tiin kes­kel­lä yötä talon pihalla So­dan­ky­läs­sä

16.05.2021 10:28 5
Tilaajille

Pi­ka­ruo­ka­ra­vin­to­lan juo­ma-au­to­maat­ti ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Ro­va­nie­mel­lä

13.05.2021 14:32

Lapin pe­las­tus­lai­tok­ses­sa pal­jas­tui mo­ni­vuo­ti­nen ka­val­lus­epäi­ly – "Pu­hu­taan sa­dois­ta­tu­han­sis­ta eu­rois­ta"

11.05.2021 16:19 2
Tilaajille

Puolet kuuden asunnon ri­vi­ta­los­ta tu­hou­tui rajussa tu­li­pa­los­sa Ke­mis­sä, asuk­kail­le jär­jes­tet­tiin yöllä si­jais­ma­joi­tus

07.05.2021 09:48
Tilaajille

Ohi­kul­ki­ja huomasi lie­keh­ti­vän hen­ki­lö­au­ton talon pihassa Pel­los­sa – Palo oli jo sam­mu­nut pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pues­sa pai­kal­le

01.05.2021 20:35
Tilaajille

Tor­nios­sa To­ran­dan edus­tal­la et­sit­tiin veteen va­jon­nut­ta hen­ki­löä

24.04.2021 19:28 1

Lumi vyöryi jälleen Pal­lak­sel­la– alueel­la liik­ku­neet lu­mi­lau­tai­li­jat sel­vi­si­vät ilman va­hin­ko­ja

13.03.2021 17:19
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lon terassi paloi Muo­nios­sa aa­mu­yös­tä – ra­ken­tei­siin ja eris­tei­siin le­vin­nyt palo tuhosi ra­ken­nuk­sen käyt­tö­kel­vot­to­mak­si

09.03.2021 08:14

Kes­kus­pö­lyn­imu­rin pö­ly­pus­si syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­los­sa Sal­las­sa – Savu levisi talon ra­ken­tei­siin

22.02.2021 13:33
Tilaajille

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja ajoi sulaan Ina­ris­sa – oma seurue nosti hen­ki­lön ylös

14.02.2021 08:33

Rin­ta­ma­mies­ta­los­sa uhkaava tu­li­pa­lo Ke­min­maas­sa – Syttyi il­mei­ses­ti sa­vu­hor­min lä­pi­vien­nis­tä, pa­lo­kun­ta ehti ajoissa hätiin

10.02.2021 21:42
Tilaajille

Yksi kuoli hen­ki­lö­au­ton ja kuor­ma-au­ton tör­mäyk­ses­sä Pel­los­sa

18.01.2021 19:30
Tilaajille

Ter­vo­las­sa tu­hou­tui ul­ko­ra­ken­nus ja au­to­tal­li, Muo­nios­sa palo ra­jat­tiin autoon – mo­lem­pien palojen epäil­lään saaneen alkunsa auton läm­mit­tä­mi­ses­tä

16.01.2021 09:12 1

Kuumat tuhkat vietiin ulos ja terassi syttyi pa­la­maan – Koko talo oli lähellä palaa Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa

16.01.2021 09:18

Moot­to­ri­kelk­ka vajosi jäihin Pel­los­sa Tor­nion­joel­la – Pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa pe­tol­li­sis­ta jäistä

10.01.2021 14:36
Tilaajille