Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Lapin pelastuslaitos
Kuukausi
Lasten rakentama risulaavu paloi Viirinkankaalla Rovaniemellä – kukaan ei loukkaantunut

Lasten ra­ken­ta­ma ri­su­laa­vu paloi Vii­rin­kan­kaal­la Ro­va­nie­mel­lä – kukaan ei louk­kaan­tu­nut

23.09.2022 08:15
Tilaajille
Autotallissa syttyi tulipalo iltapäivällä Tervolassa

Au­to­tal­lis­sa syttyi tu­li­pa­lo il­ta­päi­väl­lä Ter­vo­las­sa

18.09.2022 18:07
Liesituuletin kärähti päiväkodissa Rovaniemellä – lapset vietiin ulos rakennuksesta

Lie­si­tuu­le­tin kärähti päi­vä­ko­dis­sa Ro­va­nie­mel­lä – lapset vietiin ulos ra­ken­nuk­ses­ta

16.09.2022 11:17
Tilaajille
Kärähtänyt kuivausrumpu aiheutti tulipalon simolaisessa omakotitalossa

Kä­räh­tä­nyt kui­vaus­rum­pu ai­heut­ti tu­li­pa­lon si­mo­lai­ses­sa oma­ko­ti­ta­los­sa

13.09.2022 18:18
Tilaajille
Outokummun Tornion terästehtaan kattorakenteissa syttyi tulipalo

Ou­to­kum­mun Tornion te­räs­teh­taan kat­to­ra­ken­teis­sa syttyi tu­li­pa­lo

11.09.2022 10:14
Mies päätyi sillalta Kemijokeen Rovaniemen Saarenkylässä, poliisin partiot hakivat rantaan

Mies päätyi sil­lal­ta Ke­mi­jo­keen Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­läs­sä, po­lii­sin partiot hakivat rantaan

05.09.2022 12:41
Tulipalo poltti kattorakenteita Lapin lihan katolla Rovaniemellä – palosta ei henkilövahinkoja

Tu­li­pa­lo poltti kat­to­ra­ken­tei­ta Lapin lihan katolla Ro­va­nie­mel­lä – palosta ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

01.09.2022 12:23 1
Vanhemmat
Kuivausrumpu kärähti hoivakodissa Kemissä – pelastuslaitos tuuletti tilat

Kui­vaus­rum­pu kärähti hoi­va­ko­dis­sa Kemissä – ­pe­las­tus­lai­tos tuu­let­ti tilat

15.08.2022 15:29
Tilaajille
Rovaniemellä leikkitelineen katolle kiivennyt ei uskaltanut alas – pelastuslaitos auttoi maanpinnalle

Ro­va­nie­mel­lä leik­ki­te­li­neen katolle kii­ven­nyt ei us­kal­ta­nut alas – pe­las­tus­lai­tos auttoi maan­pin­nal­le

04.08.2022 20:52
Tilaajille
Romurauta syttyi tuleen Outokummun tehdasalueella Torniossa

Ro­mu­rau­ta syttyi tuleen Ou­to­kum­mun teh­das­alueel­la Tor­nios­sa

23.07.2022 20:41
Helle näkyy hätäkeskuksen ilmoituksissa: pelastuslaitos hälytettiin uimarien apuun Raahessa ja Torniossa

Helle näkyy hä­tä­kes­kuk­sen il­moi­tuk­sis­sa: pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin ui­ma­rien apuun Raa­hes­sa ja Tor­nios­sa

30.06.2022 08:40
Liikenneonnettomuudet ja ilmoittamatta sytytetyt kokot työllistivät Lapin pelastuslaitosta juhannuksena – viranomaiset muistuttavat metsäpalovaroituksien noudattamisesta

Lii­ken­ne­on­net­to­muu­det ja il­moit­ta­mat­ta sy­ty­te­tyt kokot työl­lis­ti­vät Lapin pe­las­tus­lai­tos­ta ju­han­nuk­se­na – vi­ran­omai­set muis­tut­ta­vat met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sien nou­dat­ta­mi­ses­ta

26.06.2022 22:42
Junan vaunu tyhjennettiin savuhavainnon vuoksi Simossa

Junan vaunu tyh­jen­net­tiin sa­vu­ha­vain­non vuoksi Simossa

11.06.2022 08:16
Kemissä Stora Enson tehdasalueella syttyi kytöpalo turvesiilossa – sammutustyöt kestävät pitkälle iltaan

Kemissä Stora Enson teh­das­alueel­la syttyi ky­tö­pa­lo tur­ve­sii­los­sa – sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

30.05.2022 17:59 1
Tilaajille
Ihmisen pelastustehtävä vesivoimalaitokselta osoittautui vääräksi hälytykseksi Kemissä – vedessä kellui styroksia

Ihmisen pe­las­tus­teh­tä­vä ve­si­voi­ma­lai­tok­sel­ta osoit­tau­tui vää­räk­si hä­ly­tyk­sek­si Kemissä – vedessä kellui sty­rok­sia

26.05.2022 17:41
Tilaajille
Linja-auto kolaroi henkilöauton kanssa Rovaniemellä – kyydissä yli 30 matkustajaa, henkilöauto suistui ojaan

Lin­ja-au­to kolaroi hen­ki­lö­au­ton kanssa Ro­va­nie­mel­lä – kyy­dis­sä yli 30 mat­kus­ta­jaa, hen­ki­lö­au­to suistui ojaan

20.05.2022 11:04 2
Tilaajille
Risujen poltto karkasi hallinnasta Ylitorniolla – naapuri riensi hätiin, palo saatiin hallintaan

Risujen poltto karkasi hal­lin­nas­ta Yli­tor­niol­la – naapuri riensi hätiin, palo saatiin hal­lin­taan

17.05.2022 19:19
Tilaajille
Pääsiäisenä Rukalla sattui kelkkaonnettomuuksia, kaatunut haettiin Karhunkierrokselta helikopterilla ja mottiin jäätiin mökkitien kunnon takia

Pää­siäi­se­nä Rukalla sattui kelk­kaon­net­to­muuk­sia, kaa­tu­nut haet­tiin Kar­hun­kier­rok­sel­ta he­li­kop­te­ril­la ja mottiin jäätiin mök­ki­tien kunnon takia

19.04.2022 12:19
Tilaajille
80 neliön mökkirakennus palaa Simossa – pelastuslaitoksen mukaan mökki tulee tuhoutumaan

80 neliön mök­ki­ra­ken­nus palaa Simossa – pe­las­tus­lai­tok­sen mukaan mökki tulee tu­hou­tu­maan

09.04.2022 13:02
Tilaajille
Omakotitalo syttyi aamulla uudelleen tuleen yöllisen keittiöpalon jälkeen – pelastuslaitoksen mukaan talo tuhoutuu täysin

Oma­ko­ti­ta­lo syttyi aamulla uu­del­leen tuleen yöl­li­sen keit­tiö­pa­lon jälkeen – pe­las­tus­lai­tok­sen mukaan talo tu­hou­tuu täysin

09.04.2022 10:10 1
Tilaajille