Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lapin pelastuslaitos
Kuukausi
Heinät syttyivät tuleen kuivurissa Ylitorniolla – paikalla olleet sammuttivat palon

Heinät syt­tyi­vät tuleen kui­vu­ris­sa Yli­tor­niol­la – pai­kal­la olleet sam­mut­ti­vat palon

03.06.2023 17:40
Tilaajille
Tornionjoen tulvaennuste meni metrillä pieleen – pitkällä joella on yleensä kaksi tulvahuippua, mutta nyt etelän ja pohjoisen lumet sulivat yhtä aikaa

Tor­nion­joen tul­va­en­nus­te meni met­ril­lä pieleen – pit­käl­lä joella on yleensä kaksi tul­va­huip­pua, mutta nyt etelän ja poh­joi­sen lumet sulivat yhtä aikaa

23.05.2023 13:23
Tilaajille
"Nyt ei pidä mennä tulvavesiin millään härvelillä" – vesiskootteri kaatui jokeen Torniossa, kaksi ihmistä  avustettiin rantaan

"Nyt ei pidä mennä tul­va­ve­siin millään här­ve­lil­lä" – ve­si­skoot­te­ri kaatui jokeen Tor­nios­sa, kaksi ihmistä avus­tet­tiin rantaan

20.05.2023 16:27
Tilaajille
Meloja tippui kanootista ja ajelehti Tornionjokea alavirtaan, pelastettiin Haaparannan puolella

Meloja tippui ka­noo­tis­ta ja aje­leh­ti Tor­nion­jo­kea ala­vir­taan, pe­las­tet­tiin Haa­pa­ran­nan puo­lel­la

13.05.2023 18:26
Lapin keskussairaalassa haisi palaneen käryä – tulipaloa ei kuitenkaan löytynyt

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa haisi pa­la­neen käryä – tu­li­pa­loa ei kui­ten­kaan löy­ty­nyt

08.05.2023 09:40
Vanhemmat
Lämmityskaapelin kärähtäminen säikäytti Sallassa – hoivakodille hälytettiin varalta toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä

Läm­mi­tys­kaa­pe­lin kä­räh­tä­mi­nen säi­käyt­ti Sal­las­sa – hoi­va­ko­dil­le hä­ly­tet­tiin varalta tois­ta­kym­men­tä pe­las­tus­lai­tok­sen yk­sik­köä

13.04.2023 22:51
Tilaajille
Metsätyökone syttyi palamaan Keminmaassa – palo saatiin sammumaan alkusammutusvälineillä

Met­sä­työ­ko­ne syttyi pa­la­maan Ke­min­maas­sa – palo saatiin sam­mu­maan al­ku­sam­mu­tus­vä­li­neil­lä

12.04.2023 13:49
Tilaajille
Mökin sisätilat tuhoutuivat tulipalossa Pellossa, ei henkilövahinkoja

Mökin si­sä­ti­lat tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Pel­los­sa, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

08.04.2023 09:17
Tilaajille
Pelastuslaitos varoittaa: Älä lähde nyt avotuntureille – lumivyöryriski korkea ja näkyvyys olematon

Pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa: Älä lähde nyt avo­tun­tu­reil­le – lu­mi­vyö­ry­ris­ki korkea ja nä­ky­vyys ole­ma­ton

29.03.2023 21:06
Tilaajille
Viisi henkilöä loukkaantui risteyskolarissa Torniossa. yksi jouduttiin irrottamaan autosta

Viisi hen­ki­löä louk­kaan­tui ris­teys­ko­la­ris­sa Tor­nios­sa. yksi jou­dut­tiin ir­rot­ta­maan autosta

26.03.2023 16:34
Tilaajille
Linja-auto törmäsi tietä ylittäneeseen moottorikelkkaan Levillä – moottorikelkan kuljettaja loukkaantui vakavasti

Lin­ja-au­to törmäsi tietä ylit­tä­nee­seen moot­to­ri­kelk­kaan Levillä – moot­to­ri­kel­kan kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

26.03.2023 12:28 5
Tilaajille
Mökki paloi maan tasalle Kittilän Pokassa, kaksi henkilöä pelastautui ulos

Mökki paloi maan tasalle Kit­ti­län Po­kas­sa, kaksi hen­ki­löä pe­las­tau­tui ulos

22.03.2023 23:38
Tilaajille
Sähkökeskus kärähti Tornion Elämystehdas Lapparilla – aiheutti ison palohälytyksen

Säh­kö­kes­kus kärähti Tornion Elä­mys­teh­das Lap­pa­ril­la – ai­heut­ti ison pa­lo­hä­ly­tyk­sen

06.03.2023 10:58
Tilaajille
Lomahuoneiston saunatiloissa syttyi tulipalo Levin keskustassa, asukkaat evakuoitiin

Lo­ma­huo­neis­ton sau­na­ti­lois­sa syttyi tu­li­pa­lo Levin kes­kus­tas­sa, asuk­kaat eva­kuoi­tiin

04.03.2023 14:48
Tilaajille
Louhoksen tyhjentämisestä virtasi vettä Perämerentielle Torniossa

Lou­hok­sen tyh­jen­tä­mi­ses­tä virtasi vettä Pe­rä­me­ren­tiel­le Tor­nios­sa

05.02.2023 17:48
Tilaajille
Henkilöauto suistui ojaan Simossa – ohiajanut teki ilmoituksen hätäkeskukselle pysähtymättä, pelastuslaitosta ei tarvittu

Hen­ki­lö­au­to suistui ojaan Simossa – ohi­aja­nut teki il­moi­tuk­sen hä­tä­kes­kuk­sel­le py­säh­ty­mät­tä, pe­las­tus­lai­tos­ta ei tar­vit­tu

05.02.2023 17:42
Tilaajille
Kemin Karjalahden lämpökeskuksessa syttyi tulipalo – yksi hakekattila pois käytöstä, mutta kaukolämpöä riittää kaikille

Kemin Kar­ja­lah­den läm­pö­kes­kuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo – yksi ha­ke­kat­ti­la pois käy­tös­tä, mutta kau­ko­läm­pöä riittää kai­kil­le

27.01.2023 12:33
Tilaajille
Savusukeltajat pelastivat palavasta asunnosta kaksi henkilöä Rovaniemellä – kerrostalossa syttyi tulipalo Pappilantiellä

Sa­vu­su­kel­ta­jat pe­las­ti­vat pa­la­vas­ta asun­nos­ta kaksi hen­ki­löä Ro­va­nie­mel­lä – ker­ros­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Pap­pi­lan­tiel­lä

20.01.2023 23:29
Tilaajille
Suuri varastorakennus työkoneineen paloi Tervolassa – henkilövahingoilta vältyttiin

Suuri va­ras­to­ra­ken­nus työ­ko­nei­neen paloi Ter­vo­las­sa – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

07.01.2023 16:01
Tilaajille
Asuinrakennus syttyi tuleen kesken takanlämmityksen Tervolassa torstai-iltana

Asuin­ra­ken­nus syttyi tuleen kesken ta­kan­läm­mi­tyk­sen Ter­vo­las­sa tors­tai-il­ta­na

05.01.2023 19:02
Tilaajille