Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­heen­äi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Lapin pelastuslaitos
Kuukausi
Kemin Karjalahden lämpökeskuksessa syttyi tulipalo – yksi hakekattila pois käytöstä, mutta kaukolämpöä riittää kaikille

Kemin Kar­ja­lah­den läm­pö­kes­kuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo – yksi ha­ke­kat­ti­la pois käy­tös­tä, mutta kau­ko­läm­pöä riittää kai­kil­le

27.01.2023 12:33
Tilaajille
Savusukeltajat pelastivat palavasta asunnosta kaksi henkilöä Rovaniemellä – kerrostalossa syttyi tulipalo Pappilantiellä

Sa­vu­su­kel­ta­jat pe­las­ti­vat pa­la­vas­ta asun­nos­ta kaksi hen­ki­löä Ro­va­nie­mel­lä – ker­ros­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Pap­pi­lan­tiel­lä

20.01.2023 23:29
Tilaajille
Suuri varastorakennus työkoneineen paloi Tervolassa – henkilövahingoilta vältyttiin

Suuri va­ras­to­ra­ken­nus työ­ko­nei­neen paloi Ter­vo­las­sa – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

07.01.2023 16:01
Tilaajille
Asuinrakennus syttyi tuleen kesken takanlämmityksen Tervolassa torstai-iltana

Asuin­ra­ken­nus syttyi tuleen kesken ta­kan­läm­mi­tyk­sen Ter­vo­las­sa tors­tai-il­ta­na

05.01.2023 19:02
Tilaajille
Tervolassa paloi lato täynnä puutavaraa

Ter­vo­las­sa paloi lato täynnä puu­ta­va­raa

31.12.2022 11:06 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kolmen auton kolari Kittilässä – onnettomuudessa loukkaantui lievästi useampi ihminen

Kolmen auton kolari Kit­ti­läs­sä – on­net­to­muu­des­sa louk­kaan­tui lie­väs­ti useampi ihminen

29.12.2022 13:48
Tilaajille
Pelastuslaitos avusti vanhan hevosen pystyyn Keminmaalla

Pe­las­tus­lai­tos avusti vanhan hevosen pystyyn Ke­min­maal­la

25.12.2022 19:36 2
Jää oli pettää hiihtäjän alta Äkäslompolossa – vain nilkat kastuivat, mutta pelastuslaitoksella oli muistutettavaa

Jää oli pettää hiih­tä­jän alta Äkäs­lom­po­los­sa – vain nilkat kas­tui­vat, mutta pe­las­tus­lai­tok­sel­la oli muis­tu­tet­ta­vaa

20.12.2022 22:33 1
Tilaajille
Omakotitalo kärsi merkittäviä palovahinkoja Kemissä Tikankontintiellä

Oma­ko­ti­ta­lo kärsi mer­kit­tä­viä pa­lo­va­hin­ko­ja Kemissä Ti­kan­kon­tin­tiel­lä

16.12.2022 10:22
Kuorma-auton korjaustyö aiheutti hälytyksen liikennevälinepalosta Nelostiellä Tervolassa – toinen kaista oli suljettuna liikenteeltä korjauksen ajan

Kuor­ma-au­ton kor­jaus­työ ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen lii­ken­ne­vä­li­ne­pa­los­ta Ne­los­tiel­lä Ter­vo­las­sa – toinen kaista oli sul­jet­tu­na lii­ken­teel­tä kor­jauk­sen ajan

12.12.2022 17:19
Tilaajille
Tervolassa lauantaina palanut omakotitalo syttyi uudelleen tuleen sunnuntaiaamuna – pelastuslaitos sammutti kytöpalon

Ter­vo­las­sa lauan­tai­na palanut oma­ko­ti­ta­lo syttyi uu­del­leen tuleen sun­nun­taiaa­mu­na – pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti ky­tö­pa­lon

11.12.2022 13:28 1
Tilaajille
Ranualla itsenäisyyspäivänä sattuneessa tulipalossa kuoli yksi ihminen

Ra­nual­la it­se­näi­syys­päi­vä­nä sat­tu­nees­sa tu­li­pa­los­sa kuoli yksi ihminen

08.12.2022 10:11
Tilaajille
Näitä taitoja ei tavallisella ensiapukurssilla opita – Vaellusreiteillä liikkuu paljon huonosti valmistautuneita ihmisiä, joita voit joutua auttamaan

Näitä taitoja ei ta­val­li­sel­la en­sia­pu­kurs­sil­la opita – Vael­lus­rei­teil­lä liikkuu paljon huo­nos­ti val­mis­tau­tu­nei­ta ih­mi­siä, joita voit joutua aut­ta­maan

08.12.2022 08:24
Tilaajille
Ilmastointikonehuoneessa kärähtänyt laite aiheutti suuren palohälytyksen palvelukotiin Tornion Karungissa – palosta selvittiin vesivahingoilla

Il­mas­toin­ti­ko­ne­huo­nees­sa kä­räh­tä­nyt laite ai­heut­ti suuren pa­lo­hä­ly­tyk­sen pal­ve­lu­ko­tiin Tornion Ka­run­gis­sa – palosta sel­vit­tiin ve­si­va­hin­goil­la

29.11.2022 11:08
Kevitsan kaivosalueella tulipalo – kevytrakenteinen pressuhalli tuhoutui täysin

Ke­vit­san kai­vo­sa­lueel­la tu­li­pa­lo – ke­vyt­ra­ken­tei­nen pres­su­hal­li tu­hou­tui täysin

28.11.2022 20:25
Tilaajille
Kaksi miestä kuoli nokkakolarissa Pellossa

Kaksi miestä kuoli nok­ka­ko­la­ris­sa Pel­los­sa

26.11.2022 20:27 1
Tilaajille
Rekan perävaunun akselistossa syttyi palo – pelastuslaitos varmisti palon sammumisen

Rekan pe­rä­vau­nun ak­se­lis­tos­sa syttyi palo – pe­las­tus­lai­tos var­mis­ti palon sam­mu­mi­sen

17.11.2022 17:47
Tilaajille
Kaksi loukkaantui mönkijäturmassa Kittilässä

Kaksi louk­kaan­tui mön­ki­jä­tur­mas­sa Kit­ti­läs­sä

30.10.2022 19:35
Tilaajille
Pieni määrä vaarallista ainetta pääsi valumaan tien sivuun Enontekiöllä – pelastuslaitos siivosi paikan

Pieni määrä vaa­ral­lis­ta ainetta pääsi va­lu­maan tien sivuun Enon­te­kiöl­lä – pe­las­tus­lai­tos siivosi paikan

23.10.2022 15:27
Tilaajille

Asuin­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Muo­nios­sa – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.10.2022 18:54
Tilaajille