Kuusamo
Kuukausi
Kantolat vuokrasivat tilan sukupolvenvaihdoksen sijaan ja kuuluvat muutaman prosentin vähemmistöön – Asiantuntija: "Siinä joudutaan luopumaan monesta muustakin asiasta kuin työstä"

Kan­to­lat vuok­ra­si­vat tilan su­ku­pol­ven­vaih­dok­sen sijaan ja kuu­lu­vat muu­ta­man pro­sen­tin vä­hem­mis­töön – Asian­tun­ti­ja: "Siinä jou­du­taan luo­pu­maan monesta muus­ta­kin asiasta kuin työstä"

14.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Moottorikelkkailija vajosi Kuusamossa olemattomaan jäähän, jonka lumi peitti – palomestari ei lähtisi nyt jäille jalkaisinkaan ilman varmaa tietoa

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja vajosi Kuu­sa­mos­sa ole­mat­to­maan jäähän, jonka lumi peitti – pa­lo­mes­ta­ri ei lähtisi nyt jäille jal­kai­sin­kaan ilman varmaa tietoa

13.04.2021 18:27
Tilaajille
Auto kyljelleen ojaan Kuusamossa

Auto kyl­jel­leen ojaan Kuu­sa­mos­sa

05.04.2021 12:23
Jokainen oppija on aivan yhtä arvokas – oululainen Merja Paloniemi ottaa selkoa omasta potentiaalista, vaikka kritiikkiäkin tulee

Jo­kai­nen oppija on aivan yhtä arvokas – ou­lu­lai­nen Merja Pa­lo­nie­mi ottaa selkoa omasta po­ten­tiaa­lis­ta, vaikka kri­tiik­kiä­kin tulee

02.04.2021 09:00 1
Tilaajille
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: jokainen maahantulija ohjattava jatkossakin koronatestaukseen Pohjois-Suomen rajanylityspaikoilla

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to: jo­kai­nen maa­han­tu­li­ja oh­jat­ta­va jat­kos­sa­kin ko­ro­na­tes­tauk­seen Poh­jois-Suo­men ra­jan­yli­tys­pai­koil­la

31.03.2021 10:09
Suurpetokeskuksen nallet kurkkivat jo välillä ulkoilmaan– "Saa nähdä, miten käy tänä keväänä, pystytäänkö avaamaan"

Suur­pe­to­kes­kuk­sen nallet kurk­ki­vat jo välillä ul­koil­maan– "Saa nähdä, miten käy tänä ke­vää­nä, pys­ty­tään­kö avaa­maan"

29.03.2021 11:27 2
Tilaajille
THL: Suomessa 520 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla viisi tapausta

THL: Suo­mes­sa 520 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la viisi ta­paus­ta

21.03.2021 13:13 21
THL: Suomessa todettu 770 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 13 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa todettu 770 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yh­teen­sä 13 uutta tar­tun­taa

19.03.2021 12:01 18
Kuusamon Juomasuo Euroopan suurimpia esiintymiä – kobolttia alueella 16 500 tonnia

Kuu­sa­mon Juo­ma­suo Eu­roo­pan suu­rim­pia esiin­ty­miä – ko­bolt­tia alueel­la 16 500 tonnia

19.03.2021 15:11 32
Tilaajille
Vanhemmat
Karjalan lennosto harjoittelee Oulunsalosta käsin ensi viikolla – harjoitus voi aiheuttaa melua ja hetkellisiä valoilmiöitä taivaalle

Kar­ja­lan len­nos­to har­joit­te­lee Ou­lun­sa­los­ta käsin ensi vii­kol­la – har­joi­tus voi ai­heut­taa melua ja het­kel­li­siä va­lo­il­miöi­tä tai­vaal­le

15.03.2021 13:00 14
Rukatunturin huipulle rakennetaan 364 metriä pitkä vaijeriliuku, valmista on tarkoitus tulla heinäkuussa

Ru­ka­tun­tu­rin hui­pul­le ra­ken­ne­taan 364 metriä pitkä vai­je­ri­liu­ku, val­mis­ta on tar­koi­tus tulla hei­nä­kuus­sa

15.03.2021 09:14 2
Mökkiturvallisuudesta huolehtiva yrittäjä muistuttaa tarkistamaan vuokramökin: "Oma kahdeksanvuotias poikani osaa jo itse tehdä mökin turvatarkastuksen"

Mök­ki­tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­va yrit­tä­jä muis­tut­taa tar­kis­ta­maan vuok­ra­mö­kin: "Oma kah­dek­san­vuo­tias poikani osaa jo itse tehdä mökin tur­va­tar­kas­tuk­sen"

13.03.2021 20:00 5
Tilaajille
Kuusamon ja Sallan välillä sattui liikenneonnettomuus

Kuu­sa­mon ja Sallan välillä sattui lii­ken­ne­on­net­to­muus

13.03.2021 18:20
THL: Suomessa 691 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kahdeksan tautitapausta, joista kuusi Oulussa

THL: Suo­mes­sa 691 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kah­dek­san tau­ti­ta­paus­ta, joista kuusi Oulussa

13.03.2021 11:59 18
Rene Rinnekangas nousi miesten slopestylen MM-pronssille – Enni Rukajärvi jäi niukasti neljänneksi naisten kilpailussa

Rene Rin­ne­kan­gas nousi miesten slo­pes­ty­len MM-prons­sil­le – Enni Ru­ka­jär­vi jäi niu­kas­ti nel­jän­nek­si naisten kil­pai­lus­sa

12.03.2021 20:58 1
Kuusamon Keskusapteekissa on voinut altistua koronavirukselle – alkuviikosta asioinut, tarkkaile vointiasi

Kuu­sa­mon Kes­kus­ap­tee­kis­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – al­ku­vii­kos­ta asioi­nut, tark­kai­le voin­tia­si

12.03.2021 10:40
Tilaajille
Irma Nevalasta Julia Afflektiksi ja Australiasta takaisin Kuusamoon – Graafinen suunnittelija haaveili jo lukiossa kansainvälisestä urasta: ”Minä olen ollut riskinottaja”

Irma Ne­va­las­ta Julia Aff­lek­tik­si ja Aust­ra­lias­ta ta­kai­sin Kuu­sa­moon – Graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja haa­vei­li jo lu­kios­sa kan­sain­vä­li­ses­tä urasta: ”Minä olen ollut ris­ki­not­ta­ja”

11.03.2021 09:12
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla todettu 26 uutta koronavirustartuntaa – koko maassa todettu 588 uutta tartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 26 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – koko maassa todettu 588 uutta tar­tun­taa

09.03.2021 14:19 22
Lufthansa aloittaa reittilennot Frankfurtin ja Kuusamon välillä kesällä 2021

Luft­han­sa aloit­taa reit­ti­len­not Frank­fur­tin ja Kuu­sa­mon välillä kesällä 2021

08.03.2021 14:32 5
Korona muokkaa hiihtolomaa monin tavoin – Ota nämä seikat huomioon lomakohteessa

Korona muokkaa hiih­to­lo­maa monin tavoin – Ota nämä seikat huo­mioon lo­ma­koh­tees­sa

05.03.2021 07:07 14
Tilaajille