Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kuusamo
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohde, minne unoh­dit­te työt­tö­mien ter­veys­pal­ve­lut?

18.09.2023 06:00
Tilaajille
Selvitys: Lentoyhteyksien puute maksanut Pohjois-Suomelle yli 3000 työpaikkaa ja miljoonien investointeja

Sel­vi­tys: Len­to­yh­teyk­sien puute mak­sa­nut Poh­jois-Suo­mel­le yli 3000 työ­paik­kaa ja mil­joo­nien in­ves­toin­te­ja

15.09.2023 13:00 31
Mitä järkeä on 326 kilometrin polkujuoksussa? Lumijokinen Eero Lumme kertoo, mikä houkutteli yli 5 500 osallistujaa kesän NUTS-tapahtumiin

Mitä järkeä on 326 ki­lo­met­rin pol­ku­juok­sus­sa? Lu­mi­jo­ki­nen Eero Lumme kertoo, mikä hou­kut­te­li yli 5 500 osal­lis­tu­jaa kesän NUTS-ta­pah­tu­miin

11.09.2023 15:01 3
Tilaajille
Salaman epäillään sytyttäneen tulipalon Kuusamossa – varastorakennus paloi maan tasalle

Salaman epäil­lään sy­tyt­tä­neen tu­li­pa­lon Kuu­sa­mos­sa – va­ras­to­ra­ken­nus paloi maan tasalle

02.09.2023 21:07
Kaleva kysyi: Oletko huolissasi Suomessa esiintyvästä rasismista?

Kaleva kysyi: Oletko huo­lis­sa­si Suo­mes­sa esiin­ty­väs­tä ra­sis­mis­ta?

02.09.2023 06:00
Tilaajille
Timo "Törrö" Tapaninen napattiin 1986 Oulusta Popedaan – yksi asia uralta jäi harmittamaan Kuusamoon juurilleen palannutta rokkaria

Timo "Törrö" Ta­pa­ni­nen na­pat­tiin 1986 Oulusta Po­pe­daan – yksi asia uralta jäi har­mit­ta­maan Kuu­sa­moon juu­ril­leen pa­lan­nut­ta rok­ka­ria

01.09.2023 18:00 6
Tilaajille
Vanhemmat
Kuusamosta voi lentää ensi talvena toiseenkin uuteen kohteeseen Keski-Euroopassa – reittilennot aloitetaan helmikuussa

Kuu­sa­mos­ta voi lentää ensi talvena toi­seen­kin uuteen koh­tee­seen Kes­ki-Eu­roo­pas­sa – reit­ti­len­not aloi­te­taan hel­mi­kuus­sa

23.08.2023 13:39 14
Tilaajille
Oulusta 3 tunnin ajomatkan päässä on melontakohde, joka vain paranee sateiden myötä – Laitoimme kartalle Hossan kansallispuiston kiinnostavimmat reitit

Oulusta 3 tunnin ajo­mat­kan päässä on me­lon­ta­koh­de, joka vain paranee sa­tei­den myötä – Lai­toim­me kar­tal­le Hossan kan­sal­lis­puis­ton kiin­nos­ta­vim­mat reitit

20.08.2023 17:00
Tilaajille
Oulu on Suomen viidenneksi suurin matkailualue, Kuusamo asukaslukuun suhteutettuna kaikkein suurin

Oulu on Suomen vii­den­nek­si suurin mat­kai­lua­lue, Kuusamo asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na kaik­kein suurin

17.08.2023 10:01 15
Vuoden verran kirjeenvaihtoa omenapuista, uupumuksesta ja koulumaailman rakenteellisista ongelmista – Minna Rytisalon ja Tommi Kinnusen uusi kirja vaati syntyäkseen rohkeutta

Vuoden verran kir­jeen­vaih­toa ome­na­puis­ta, uu­pu­muk­ses­ta ja kou­lu­maail­man ra­ken­teel­li­sis­ta on­gel­mis­ta – Minna Ry­ti­sa­lon ja Tommi Kin­nu­sen uusi kirja vaati syn­tyäk­seen roh­keut­ta

13.08.2023 14:20 3
Tilaajille
Kesken lopetettujen Episten Mikko Levón kertoo nyt näkemyksensä, miksi tapahtuma Kuusamossa epäonnistui – "Kadun tekemiäni virheitä"

Kesken lo­pe­tet­tu­jen Episten Mikko Levón kertoo nyt nä­ke­myk­sen­sä, miksi ta­pah­tu­ma Kuu­sa­mos­sa epä­on­nis­tui – "Kadun te­ke­miä­ni vir­hei­tä"

09.08.2023 13:43 9
Tilaajille
Pohjoisesta kelpo eväät ammattilaisuralle – myös Ettasta tutut Jiri Hänninen ja Antti Ronkainen ovat löytäneet paikkansa Euroopan huippusarjoista: "On tullut tehtyä joskus jotakin oikein"

Poh­joi­ses­ta kelpo eväät am­mat­ti­lais­ural­le – myös Ettasta tutut Jiri Hän­ni­nen ja Antti Ron­kai­nen ovat löy­tä­neet paik­kan­sa Eu­roo­pan huip­pu­sar­jois­ta: "On tullut tehtyä joskus jotakin oikein"

09.08.2023 08:00 1
Tilaajille
Oululaismuusikko matkusti Kuusamon Epiksille kahdelle keikalle, joista kumpikin peruuntui – "Lauantaina herätessä tapahtuman peruutuksesta sai lukea Instagramista"

Ou­lu­lais­muu­sik­ko mat­kus­ti Kuu­sa­mon Epik­sil­le kah­del­le kei­kal­le, joista kum­pi­kin pe­ruun­tui – "Lauan­tai­na he­rä­tes­sä ta­pah­tu­man pe­ruu­tuk­ses­ta sai lukea Ins­tag­ra­mis­ta"

08.08.2023 16:48 6
Tilaajille
Poliisi vahvistaa kuusamolaista festivaalia koskevan esitutkinnan ja rikosnimikkeen – selvityksessä muun muassa järjestyksenvalvojien määrä

Poliisi vah­vis­taa kuu­sa­mo­lais­ta fes­ti­vaa­lia kos­ke­van esi­tut­kin­nan ja ri­kos­ni­mik­keen – sel­vi­tyk­ses­sä muun muassa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien määrä

08.08.2023 13:54 3
Tilaajille
Epäjohdonmukaisten tanssiaisissa oli aineksia vaaratilanteisiinkin, kertoo festarikävijä – tapahtuman turvallisuudesta on meneillään esitutkinta

Epä­joh­don­mu­kais­ten tans­siai­sis­sa oli ai­nek­sia vaa­ra­ti­lan­tei­siin­kin, kertoo fes­ta­ri­kä­vi­jä – ta­pah­tu­man tur­val­li­suu­des­ta on me­neil­lään esi­tut­kin­ta

08.08.2023 09:17 7
Tilaajille
Lauantaina Kuusamossa keskeytyneet festarit olivat saaneet merkittäviä avustussummia – 30 000 euroa Naturpolikselta, 15 000 euroa Kulttuurirahastolta

Lauan­tai­na Kuu­sa­mos­sa kes­key­ty­neet fes­ta­rit olivat saaneet mer­kit­tä­viä avus­tus­sum­mia – 30 000 euroa Na­tur­po­lik­sel­ta, 15 000 euroa Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta

07.08.2023 11:48 10
Tilaajille
HS: Eilen Rukalla keskeytetystä Epäjohdonmukaisista tanssiaisista aloitettu esitutkinta – tapahtuman turvallisuusjärjestelyt pettivät pahasti

HS: Eilen Rukalla kes­key­te­tys­tä Epä­joh­don­mu­kai­sis­ta tans­siai­sis­ta aloi­tet­tu esi­tut­kin­ta – ta­pah­tu­man tur­val­li­suus­jär­jes­te­lyt pet­ti­vät pahasti

06.08.2023 15:40 5
Tilaajille
Epäonniset festarit keskeytettiin Rukalla, oululainen kulttuuriyhdistys järjesti libyalaistähdelle keikan Ouluun – IL: Kävijöiden ennakkoon maksettuja bussikuljetuksia peruttu

Epä­on­ni­set fes­ta­rit kes­key­tet­tiin Ru­kal­la, ou­lu­lai­nen kult­tuu­ri­yh­dis­tys jär­jes­ti li­bya­lais­täh­del­le keikan Ouluun – IL: Kä­vi­jöi­den en­nak­koon mak­set­tu­ja bus­si­kul­je­tuk­sia peruttu

06.08.2023 08:40 3
Tilaajille
Kuusamolaisen Pauli Miettisen jännitys vaihtui ylpeydeksi, kun hänen tyttärensä Marianne Miettinen alkoi esiintyä televisiossa – "Ne miehet, jotka älähtivät, joutuivat nielemään tilanteen"

Kuu­sa­mo­lai­sen Pauli Miet­ti­sen jän­ni­tys vaihtui yl­pey­dek­si, kun hänen tyt­tä­ren­sä Ma­rian­ne Miet­ti­nen alkoi esiin­tyä te­le­vi­sios­sa – "Ne miehet, jotka äläh­ti­vät, jou­tui­vat nie­le­mään ti­lan­teen"

04.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Rukan festivaalien ensimmäinen päivä oli vastoinkäymisten värittämä – luovan johtajan mukaan lava upposi, mutta lavaa rakentamassa olleella yrittäjällä on asiaan erilainen näkemys

Rukan fes­ti­vaa­lien en­sim­mäi­nen päivä oli vas­toin­käy­mis­ten vä­rit­tä­mä – luovan joh­ta­jan mukaan lava upposi, mutta lavaa ra­ken­ta­mas­sa ol­leel­la yrit­tä­jäl­lä on asiaan eri­lai­nen näkemys

04.08.2023 18:38 4
Tilaajille