Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kuusamo
Kuukausi
Rukan seudun jyr­kil­lä hoi­ta­mat­to­mil­la rin­teil­lä on nyt huo­mat­ta­va lu­mi­vyö­ry­vaa­ra, tur­val­li­suus­ra­ja kulkee 25 as­tees­sa

Rukan seudun jyr­kil­lä hoi­ta­mat­to­mil­la rin­teil­lä on nyt huo­mat­ta­va lu­mi­vyö­ry­vaa­ra, tur­val­li­suus­ra­ja kulkee 25 as­tees­sa

16.02.2024 13:17 1
Tilaajille
Oulangan luontokeskus Kuusamossa suljetaan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Pohjois-Suomen hiihtolomaviikkoa

Ou­lan­gan luon­to­kes­kus Kuu­sa­mos­sa sul­je­taan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Poh­jois-Suo­men hiih­to­lo­ma­viik­koa

12.02.2024 16:41 12
Tilaajille
Kuusamossa rengastetuilla satelliittikotkilla kovat kohtalot: Lennon on päättänyt salametsästäjä, voimalinja tai nälkä

Kuu­sa­mos­sa ren­gas­te­tuil­la sa­tel­liit­ti­kot­kil­la kovat koh­ta­lot: Lennon on päät­tä­nyt sa­la­met­säs­tä­jä, voi­ma­lin­ja tai nälkä

09.02.2024 09:00 3
Tilaajille
Pieneltä karhunkierrokselta poistetaan taukopaikka ja Kitkajoelta kolme – Metsähallituksen mukaan syynä entistä heikommat jäät

Pie­nel­tä kar­hun­kier­rok­sel­ta pois­te­taan tau­ko­paik­ka ja Kit­ka­joel­ta kolme – Met­sä­hal­li­tuk­sen mukaan syynä entistä hei­kom­mat jäät

06.02.2024 15:30 22
Tilaajille
Mökkirannasta Kuusamossa löydetystä hirvenpääkirveestä lisätietoa – Kivikirves on yksi vuosituhannen merkittävimmistä löydöistä Suomessa

Mök­ki­ran­nas­ta Kuu­sa­mos­sa löy­de­tys­tä hir­ven­pää­kir­vees­tä li­sä­tie­toa – Ki­vi­kir­ves on yksi vuo­si­tu­han­nen mer­kit­tä­vim­mis­tä löy­döis­tä Suo­mes­sa

01.02.2024 13:24 2
Tilaajille
Kirja-arvio: Tuomo Pirttimaan sydän sykkii elämän nyrjäyttämille ihmisille itälappilaisessa kylämaisemassa

Kir­ja-ar­vio: Tuomo Pirt­ti­maan sydän sykkii elämän nyr­jäyt­tä­mil­le ih­mi­sil­le itä­lap­pi­lai­ses­sa ky­lä­mai­se­mas­sa

01.02.2024 06:00
Tilaajille
Kuusamolaisen Tuomo Pirttimaan päähenkilöt elävät yhteiskunnan marginaalissa – Uusinkin kirja on rajaseuturomaani

Kuu­sa­mo­lai­sen Tuomo Pirt­ti­maan pää­hen­ki­löt elävät yh­teis­kun­nan mar­gi­naa­lis­sa – Uu­sin­kin kirja on ra­ja­seu­tu­ro­maa­ni

01.02.2024 06:00
Tilaajille
Pyöräkuormaaja roihusi yöllä Pölkyn sahalla Kuusamossa – pelastuslaitos esti palon leviämisen

Pyö­rä­kuor­maa­ja roihusi yöllä Pölkyn sahalla Kuu­sa­mos­sa – pe­las­tus­lai­tos esti palon le­viä­mi­sen

31.01.2024 06:48 1
Oululaisen Miia Ahosen mielestä olisi hulluutta olla äänestämättä – Kysyimme pohjoisen ihmisiltä, miksi he käyvät uurnilla

Ou­lu­lai­sen Miia Ahosen mie­les­tä olisi hul­luut­ta olla ää­nes­tä­mät­tä – Ky­syim­me poh­joi­sen ih­mi­sil­tä, miksi he käyvät uur­nil­la

27.01.2024 06:00
Tilaajille
Kävijämäärien kasvun tasaantuminen tekee hyvää kansallispuistoille – Pohjois-Pohjanmaalla Syöte ja Oulanka vetivät kävijöitä tuttuun tapaan

Kä­vi­jä­mää­rien kasvun ta­saan­tu­mi­nen tekee hyvää kan­sal­lis­puis­toil­le – Poh­jois-Poh­jan­maal­la Syöte ja Oulanka vetivät kä­vi­jöi­tä tuttuun tapaan

26.01.2024 07:35 1
Kaupunkilehtien Kuusamon Seutu ja Kotikulmilta julkaiseminen loppuu – toimittajat siirtyvät muihin Kaleva Median lehtiin

Kau­pun­ki­leh­tien Kuu­sa­mon Seutu ja Ko­ti­kul­mil­ta jul­kai­se­mi­nen loppuu – toi­mit­ta­jat siir­ty­vät muihin Kaleva Median lehtiin

25.01.2024 15:16 1
Vanhemmat
Rukasta tuli Asko Koivistoisen uusi koti, kun kolmen viikon työkeikka venähti vuosiksi – Nyt kokenut kuvaaja kertoo vinkit mökin stailaukseen

Rukasta tuli Asko Koi­vis­toi­sen uusi koti, kun kolmen viikon työ­keik­ka venähti vuo­sik­si – Nyt kokenut kuvaaja kertoo vinkit mökin stai­lauk­seen

19.01.2024 06:00
Tilaajille
Ruka sai festivaalivalot tammikuun lopulle asti – Rakennetun tunturin valaisu on mutkattomampaa kuin luonnonmaisemissa

Ruka sai fes­ti­vaa­li­va­lot tam­mi­kuun lopulle asti – Ra­ken­ne­tun tun­tu­rin valaisu on mut­kat­to­mam­paa kuin luon­non­mai­se­mis­sa

12.01.2024 17:00 3
Tilaajille
Kuusamon Suurpetokeskukseen liittyvät rikosepäilyt siirtyivät syyteharkintaan

Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­seen liit­ty­vät ri­kos­epäi­lyt siir­tyi­vät syy­te­har­kin­taan

12.01.2024 10:39 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen kor­jat­ta­va hal­lin­toa – vä­li­por­tai­ta kar­sit­ta­va, jotta työ­voi­maa ja tiloja voidaan pai­kal­li­sin pää­tök­sin käyttää su­ju­vas­ti

12.01.2024 06:00 11
Näin ryhmäjohtajat kommentoivat – Oulaskankaan kohtalo mietityttää, mutta samalla muistutetaan, että kyseessä vasta selvitys

Näin ryh­mä­joh­ta­jat kom­men­toi­vat – Ou­las­kan­kaan kohtalo mie­ti­tyt­tää, mutta samalla muis­tu­te­taan, että ky­sees­sä vasta sel­vi­tys

12.01.2024 09:55 11
Tilaajille
Kaksi asuntoa ja kaksi sähkösopimusta: Toisessa perjantain hinta oli kymmenkertainen – Tänään Oomin sovelluksesta näkee, paljonko euroja paloi
Kolumni

Kaksi asuntoa ja kaksi säh­kö­so­pi­mus­ta: Toi­ses­sa per­jan­tain hinta oli kym­men­ker­tai­nen – Tänään Oomin so­vel­luk­ses­ta näkee, pal­jon­ko euroja paloi

08.01.2024 10:39 69
Tilaajille
Kiipeilyseinältä vuoristo-oppaaksi – Näin kuusamolaisesta Matti Saapungista tuli vuorien valloittaja

Kii­pei­ly­sei­näl­tä vuo­ris­to-op­paak­si – Näin kuu­sa­mo­lai­ses­ta Matti Saa­pun­gis­ta tuli vuorien val­loit­ta­ja

08.01.2024 06:00
Tilaajille
Pakkanen pakotti Kuusamoon matkalla olleen lennon laskeutumaan Ouluun tiistaina – paluulento Helsinkiin peruttiin

Pak­ka­nen pakotti Kuu­sa­moon mat­kal­la olleen lennon las­keu­tu­maan Ouluun tiis­tai­na – pa­luu­len­to Hel­sin­kiin pe­rut­tiin

03.01.2024 11:45 6
Tilaajille
Suomen ainoa Venäjän kunniakonsuli luopui arvonimestä – Pauli Saapunki on saanut "uhkaavia sähköposteja ja tekstiviestejä"

Suomen ainoa Venäjän kun­nia­kon­su­li luopui ar­vo­ni­mes­tä – Pauli Saa­pun­ki on saanut "uh­kaa­via säh­kö­pos­te­ja ja teks­ti­vies­te­jä"

02.01.2024 17:00 20
Tilaajille