Junat: Vaunu putosi kis­koil­ta – ai­heut­taa häi­riö­tä myös Oulusta läh­te­väl­le ja saa­pu­val­le ju­na­lii­ken­teel­le

kuntien päätöksenteko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Haas­tam­me uudet kun­ta­päät­tä­jät kuun­te­le­maan aidosti lapsia ja nuoria – heillä on pai­na­vaa sa­not­ta­vaa niin oman elämän asian­tun­ti­joi­na kuin kunnan pää­tök­sen­te­koon­kin

14.06.2021 06:00
Tilaajille
Kittilässä helpotuttiin hovioikeuden vapauttavasta päätöksestä – Oikeusprosessi on vaikeuttanut jopa päätöksentekoa: "Toivomme, ettei tämänkaltaisia tilanteita enää tulisi"

Kit­ti­läs­sä hel­po­tut­tiin ho­vi­oi­keu­den va­paut­ta­vas­ta pää­tök­ses­tä – Oi­keus­pro­ses­si on vai­keut­ta­nut jopa pää­tök­sen­te­koa: "Toi­vom­me, ettei tä­män­kal­tai­sia ti­lan­tei­ta enää tulisi"

04.05.2021 12:18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uudet val­tuu­te­tut ovat avain­roo­lis­sa, kun epi­de­mias­ta sel­viy­ty­mi­ses­tä siir­ry­tään jäl­ki­hoi­toon

18.03.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin elä­ke­läis­jär­jes­töt kan­nus­ta­vat kun­ta­vaa­lieh­dok­kuu­teen, eri ikä­ryh­mien edustus on tärkeää

01.03.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­po­li­tii­kan to­del­li­suus – kun­ta­vaa­li­eh­do­kas saa huo­ma­ta, että hänen sta­tuk­sen­sa kans­sa­ih­mis­ten sil­mis­sä on muut­tu­nut, vaikka hän ei itse sitä ha­lua­kaan

09.02.2021 10:00 1
Tilaajille