Veroprosentti
Verot nousevat puoli prosenttiyksikköä ja useisiin maksuihin kymmenys lisää – näin Oulun kaupungin perimät maksut muuttuvat vuoden vaihtuessa

Verot nou­se­vat puoli pro­sent­ti­yk­sik­köä ja usei­siin mak­sui­hin kym­me­nys lisää – näin Oulun kau­pun­gin perimät maksut muut­tu­vat vuoden vaih­tues­sa

28.12.2020 20:13 23
Tilaajille
Kaupunginhallitus esittää, että Oulun kunnallisveroa nostetaankin vain puolella prosenttiyksiköllä – Vehkaperä: "Juustohöyläystä joka hallintokuntaan"

Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää, että Oulun kun­nal­lis­ve­roa nos­te­taan­kin vain puo­lel­la pro­sent­ti­yk­si­köl­lä – Veh­ka­pe­rä: "Juus­to­höy­läys­tä joka hal­lin­to­kun­taan"

27.10.2020 15:19 24
Tilaajille
Sisäministeri Ohisalo ymmärtää kuntien veronkorotusaikeita – yöjunia Kainuuseen ja Tornion kautta Ruotsiin aiotaan tukea

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohisalo ym­mär­tää kuntien ve­ron­ko­ro­tus­ai­kei­ta – yöjunia Kai­nuu­seen ja Tornion kautta Ruot­siin aiotaan tukea

26.09.2020 11:09 12