Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Vaih­to­eh­to­ja ve­ron­ko­ro­tuk­sel­le kyllä on, pitäisi vain löytyä yh­teis­tä tahtoa niiden käyt­tä­mi­seen

Oulun Kokoomus on pääsääntöisesti aina vastustanut kuntaveron korotusta. Pidämme sitä ahkerien oululaisten rankaisemisena. Erityisen vaikeaa on perustella kuntaveron korotusta tilanteessa, jossa talous on taantumassa. Se jättää perheisiin vähemmän rahaa käteen muutenkin epävarmassa tilanteessa.

Kahden keskituloisen (noin 3 250 euroa kuukaudessa) aikuisen perheessä maksetaan vuoden aikana jo nykyisin 1 500 euroa enemmän kuntaveroa kuin esimerkiksi Helsingissä ja Espoossa. Jos kuntaveroa olisi nostettu vasemmistopuolueiden vaatimuksesta vielä prosentilla, olisi keskituloisen perheen verotaakka keskimäärin 2 250 euroa korkeampi kuin pääkaupungissa. Tämä raha on pois oululaisten kulutuksesta.