Kulttuuripääkaupunki
Lukijalta Mielipide Kari Kaakinen

Ul­kois­tus­ten edut kiis­ta­na­lai­sia, sääs­tö­jä Oulun kau­pun­gin hal­lin­non ras­kais­ta ra­ken­teis­ta

08.10.2020 06:00 1
Tilaajille

Oulun pää­kir­jas­tol­la avoin kes­kus­te­lu­ti­lai­suus tai­tees­ta – liittyy kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kee­seen

06.10.2020 11:58 0
Lukijalta Mielipide Sirpa Tikkala

Oulun suurin ongelma eivät ole niin­kään isot menot vaan pienet tulot – tulojen li­sää­mi­sek­si tär­kein­tä olisi saada uusia työ­paik­ko­ja

13.09.2020 05:30 1
Tilaajille
Kysyimme: Mitä järkeä on salata Oulu2026-valmisteluun liittyviä asioita maksajilta ja toimeksiantajilta?

Ky­syim­me: Mitä järkeä on salata Oulu2026-val­mis­te­luun liit­ty­viä asioita mak­sa­jil­ta ja toi­mek­sian­ta­jil­ta?

01.09.2020 17:00 7
Tilaajille
Oulun kulttuuripääkaupunkihakemus saa asiantuntijoilta kiitoksia teemoista ja kritiikkiä rahoituskuvioista – "Raati oli myös sitä mieltä, että terva saisi olla esillä enemmänkin"

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ha­ke­mus saa asian­tun­ti­joil­ta kii­tok­sia tee­mois­ta ja kri­tiik­kiä ra­hoi­tus­ku­viois­ta – "Raati oli myös sitä mieltä, että terva saisi olla esillä enem­män­kin"

10.08.2020 17:15 0
Tilaajille
Kulttuuripääkaupunkihankkeen kritiikki kohdistuu Oulussa vääriin asioihin
Kolumni Sanna Keskinen

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen kri­tiik­ki koh­dis­tuu Oulussa vääriin asioi­hin

27.06.2020 20:00 19
Tilaajille
Kolmen kovan finalistin eväät: Oulu etenee kattoteemalla kulttuuri-ilmastonmuutos, Tampere korostaa yhdenvertaisuutta ja Savonlinnalla on Saimaa-ilmiö

Kolmen kovan fi­na­lis­tin eväät: Oulu etenee kat­to­tee­mal­la kult­tuu­ri-il­mas­ton­muu­tos, Tampere ko­ros­taa yh­den­ver­tai­suut­ta ja Sa­von­lin­nal­la on Sai­maa-il­miö

25.06.2020 13:35 0
Tilaajille
Työ Oulu2026-hankeen parissa jatkuu kohti ensi kesän finaalia – Kaupunginjohtaja Laajala: "valitsijaraati oli kriittinen ja esitti tiukkoja kysymyksiä"

Työ Oulu2026-han­keen parissa jatkuu kohti ensi kesän fi­naa­lia – Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­la: "va­lit­si­ja­raa­ti oli kriit­ti­nen ja esitti tiuk­ko­ja ky­sy­myk­siä"

24.06.2020 21:00 13
Tilaajille
Oulu pääsi jatkoon Euroopan kulttuuripääkaupunkikisassa – riemu repesi kisakatsomossa, katso video

Oulu pääsi jatkoon Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ki­sas­sa – riemu repesi ki­sa­kat­so­mos­sa, katso video

24.06.2020 16:49 1
Oulu pääsi jatkoon Euroopan kulttuuripääkaupunkikisassa – myös Tampere ja Savonlinna jatkavat

Oulu pääsi jatkoon Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ki­sas­sa – myös Tampere ja Sa­von­lin­na jat­ka­vat

24.06.2020 14:24 23
Tänään ratkeaa, pääseekö Oulu jatkoon kulttuuripääkaupunkikisassa – Kaleva seuraa kello 14 alkavaa tapahtumaa

Tänään rat­keaa, pää­see­kö Oulu jatkoon kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ki­sas­sa – Kaleva seuraa kello 14 alkavaa ta­pah­tu­maa

24.06.2020 12:38 4
Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -kilpailun toiselle kierrokselle pääsevät ilmoitetaan keskiviikkona – Oulu lämmittelee valintaraatia kulttuuri-ilmastonmuutoksella

Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki 2026 -kil­pai­lun toi­sel­le kier­rok­sel­le pää­se­vät il­moi­te­taan kes­ki­viik­ko­na – Oulu läm­mit­te­lee va­lin­ta­raa­tia kult­tuu­ri-il­mas­ton­muu­tok­sel­la

23.06.2020 06:00 9
Tilaajille
Pääseekö Oulu jatkoon kultuuripääkaupunkikisassa? Asia ratkeaa ensi viikolla – Kävipä valinnoissa miten hyvänsä, asiaa juhlitaan livelähetyksessä

Pää­see­kö Oulu jatkoon kul­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ki­sas­sa? Asia ratkeaa ensi vii­kol­la – Kävipä va­lin­nois­sa miten hy­vän­sä, asiaa juh­li­taan li­ve­lä­he­tyk­ses­sä

18.06.2020 15:28 8
Kulttuuripääkaupunki ei ole ohikiitävä festivaalivuosi – sen avulla ratkaistaan kaupungin perusongelmia
Kolumni Piia Rantala-Korhonen

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki ei ole ohi­kii­tä­vä fes­ti­vaa­li­vuo­si – sen avulla rat­kais­taan kau­pun­gin pe­rus­on­gel­mia

31.05.2020 12:00 1
Tilaajille