Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Kuvagalleria: Ve­ren­pu­nai­nen ja vio­let­ti hetki ikuis­tui lu­ki­joi­den ko­mei­siin kuviin

Luitko jo tämän: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Koronasulku
Kiinan johdon koronapolitiikka ajautui umpikujaan, josta sen on vaikea kasvonsa säilyttäen peruuttaa
Pääkirjoitus

Kiinan johdon ko­ro­na­po­li­tiik­ka ajautui um­pi­ku­jaan, josta sen on vaikea kas­von­sa säi­lyt­täen pe­ruut­taa

01.12.2022 20:00 3
Tilaajille
Ovien lukitseminen on tavanomaista koronasuluissa – Kiina-professori mielenilmauksista: Kommunistisella puolueella on koronarajoituksissa pattitilanne

Ovien lu­kit­se­mi­nen on ta­van­omais­ta ko­ro­na­su­luis­sa – Kii­na-pro­fes­so­ri mie­le­nil­mauk­sis­ta: Kom­mu­nis­ti­sel­la puo­lueel­la on ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­sa pat­ti­ti­lan­ne

28.11.2022 18:30 2
Tilaajille
Oulussa toivotaan peukut pystyssä, että koronapassi palaisi käyttöön – Teatterin taiteellinen johtaja: "Ensi viikolla lisäohjeita on pakko tulla"

Oulussa toi­vo­taan peukut pys­tys­sä, että ko­ronapas­si palaisi käyt­töön – Teat­te­rin tai­teel­li­nen joh­ta­ja: "Ensi vii­kol­la li­sä­oh­jei­ta on pakko tulla"

03.01.2022 16:00 32
Tilaajille
"Tätä on odotettu" – Ravintolan lounasruoka maistui Oulussa kuukauden mittaisen sulun jälkeen, baareihin tultiin tapamaan tuttuja

"Tätä on odo­tet­tu" – Ra­vin­to­lan lou­nas­ruo­ka maistui Oulussa kuu­kau­den mit­tai­sen sulun jäl­keen, baa­rei­hin tultiin ta­pa­maan tuttuja

09.04.2021 18:58 26
Tilaajille
Ruoka liikkuu nyt kaupungilla lähettien kyydissä – ravintoloiden sulkemispäätös saa ihmiset ostamaan ruokaa ruokalähettien kuljettamana

Ruoka liikkuu nyt kau­pun­gil­la lä­het­tien kyy­dis­sä – ra­vin­to­loi­den sul­ke­mis­pää­tös saa ihmiset os­ta­maan ruokaa ruo­ka­lä­het­tien kul­jet­ta­ma­na

10.03.2021 06:00 8
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi ravintoloiden sulkemisen lähes koko Suomessa kolmeksi viikoksi

Edus­kun­ta hy­väk­syi ra­vin­to­loi­den sul­ke­mi­sen lähes koko Suo­mes­sa kol­mek­si vii­kok­si

08.03.2021 15:45 76
Oululaisille ravintoloille koronasulku on kova paikka – "Musertavia uutisia, häkeltynyt tunnelma"

Ou­lu­lai­sil­le ra­vin­to­loil­le ko­ro­na­sul­ku on kova paikka – "Mu­ser­ta­via uu­ti­sia, hä­kel­ty­nyt tun­nel­ma"

25.02.2021 17:00 52
Tilaajille
Oulun teatteri peruu esitykset 16.1. saakka – hiihtäjä Aino-Kaisa Saarisesta kertova Tahto pitäisi nähdä suurella näyttämöllä helmikuussa

Oulun teat­te­ri peruu esi­tyk­set 16.1. saakka – hiih­tä­jä Ai­no-Kai­sa Saa­ri­ses­ta kertova Tahto pitäisi nähdä suu­rel­la näyt­tä­möl­lä hel­mi­kuus­sa

16.12.2020 15:05 4