Ihmiset: Kem­pe­le­läi­sen bus­si­kus­kin Veijo Saa­ri­kos­ken po­si­tii­vi­suus toi kutsun Linnan juhliin

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

KKV
Oululaisesta autokaupasta tehdään eniten valituksia kaikista Suomen firmoista – Katso, mitkä yritykset saavat asiakkaiden päreet palamaan

Ou­lu­lai­ses­ta au­to­kau­pas­ta tehdään eniten va­li­tuk­sia kai­kis­ta Suomen fir­mois­ta – Katso, mitkä yri­tyk­set saavat asiak­kai­den päreet pa­la­maan

20.11.2023 05:00 62
Tilaajille
Kuluttaja-asiamies puuttui kahden valokuituliittymiä myyvän yrityksen toimintaan – Kohtuuttomia ehtoja ja puutteita markkinoinnissa

Ku­lut­ta­ja-asia­mies puuttui kahden va­lo­kui­tu­liit­ty­miä myyvän yri­tyk­sen toi­min­taan – Koh­tuut­to­mia ehtoja ja puut­tei­ta mark­ki­noin­nis­sa

07.06.2023 12:07 12
Aiheettomista laskuista tunnettu sähköyhtiö yritti karhuta oikeusteitse lähes 17 000 euron sähkölaskuja – hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa

Ai­heet­to­mis­ta las­kuis­ta tun­net­tu säh­kö­yh­tiö yritti karhuta oi­keus­teit­se lähes 17 000 euron säh­kö­las­ku­ja – ho­vi­oi­keus ei myön­tä­nyt jat­ko­kä­sit­te­ly­lu­paa

28.09.2022 17:00 2
Tilaajille
Matkatoimisto Detur keskeyttää toimintansa loppuvuodeksi – KKV muistuttaa, ettei asiakkaiden pidä maksaa hotellia toistamiseen

Mat­ka­toi­mis­to Detur kes­keyt­tää toi­min­tan­sa lop­pu­vuo­dek­si – KKV muis­tut­taa, ettei asiak­kai­den pidä maksaa ho­tel­lia tois­ta­mi­seen

23.09.2022 14:06 2
Ruotsalainen matkatoimisto Detur tiedottanut peruvansa loppuvuoden chartermatkat, kertoo SVT – Suomessa KKV pyytänyt yhtiöltä välitöntä selvitystä

Ruot­sa­lai­nen mat­ka­toi­mis­to Detur tie­dot­ta­nut pe­ru­van­sa lop­pu­vuo­den char­ter­mat­kat, kertoo SVT – Suo­mes­sa KKV pyy­tä­nyt yh­tiöl­tä vä­li­tön­tä sel­vi­tys­tä

23.09.2022 06:37 6
Kuluttaja-asiamies on pyytänyt Oulun seudulla valokuitua rakentavalta Täyskuidulta selvitystä yrityksen toiminnasta – tällaiset asiat valokuituliittymän tilaavia kuluttajia hämmentävät

Ku­lut­ta­ja-asia­mies on pyy­tä­nyt Oulun seu­dul­la va­lo­kui­tua ra­ken­ta­val­ta Täys­kui­dul­ta sel­vi­tys­tä yri­tyk­sen toi­min­nas­ta – täl­lai­set asiat va­lo­kui­tu­liit­ty­män ti­laa­via ku­lut­ta­jia häm­men­tä­vät

25.07.2022 18:00 40
Tilaajille
KKV varoittaa: Netissä toimivista auton hinta-arviopalveluista voi seurata kallis lasku – Kuluttajalle tullut sähköpostiin jopa 249 euron lasku

KKV va­roit­taa: Netissä toi­mi­vis­ta auton hin­ta-ar­vio­pal­ve­luis­ta voi seurata kallis lasku – Ku­lut­ta­jal­le tullut säh­kö­pos­tiin jopa 249 euron lasku

23.02.2022 15:33