Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Matkatoimistot
Matkanjärjestäjä Detur Finland ajautui konkurssiin

Mat­kan­jär­jes­tä­jä Detur Finland ajautui kon­kurs­siin

19.10.2022 17:55 2
Matkatoimisto Detur keskeyttää toimintansa loppuvuodeksi – KKV muistuttaa, ettei asiakkaiden pidä maksaa hotellia toistamiseen

Mat­ka­toi­mis­to Detur kes­keyt­tää toi­min­tan­sa lop­pu­vuo­dek­si – KKV muis­tut­taa, ettei asiak­kai­den pidä maksaa ho­tel­lia tois­ta­mi­seen

23.09.2022 14:06 2
Ruotsalainen matkatoimisto Detur tiedottanut peruvansa loppuvuoden chartermatkat, kertoo SVT – Suomessa KKV pyytänyt yhtiöltä välitöntä selvitystä

Ruot­sa­lai­nen mat­ka­toi­mis­to Detur tie­dot­ta­nut pe­ru­van­sa lop­pu­vuo­den char­ter­mat­kat, kertoo SVT – Suo­mes­sa KKV pyy­tä­nyt yh­tiöl­tä vä­li­tön­tä sel­vi­tys­tä

23.09.2022 06:37 6
Matkatoimisto Detur maksuongelmissa, asiakkailta peritään hotellimaksuja uudelleen – Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää asiaa

Mat­ka­toi­mis­to Detur mak­suon­gel­mis­sa, asiak­kail­ta pe­ri­tään ho­tel­li­mak­su­ja uu­del­leen – Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to sel­vit­tää asiaa

22.09.2022 17:57 13
Rajoitusten keveneminen näkyy jo pakettimatkojen varausten kasvuna – Tjäreborgin maajohtaja: "Odotan isompaa matkailubuumia Suomeen lähiviikkoina"

Ra­joi­tus­ten ke­ve­ne­mi­nen näkyy jo pa­ket­ti­mat­ko­jen va­raus­ten kasvuna – Tjä­re­bor­gin maa­joh­ta­ja: "Odotan isompaa mat­kai­lu­buu­mia Suomeen lä­hi­viik­koi­na"

10.02.2022 18:30 9
Tilaajille
Matkanjärjestäjät ovat selättäneet ruuhkahuiput rahanpalautuksissa – jotkut kuluttajat kuitenkin juuttuivat eri tahojen pallotteluun

Mat­kan­jär­jes­tä­jät ovat se­lät­tä­neet ruuh­ka­hui­put ra­han­pa­lau­tuk­sis­sa – jotkut ku­lut­ta­jat kui­ten­kin juut­tui­vat eri tahojen pal­lot­te­luun

06.12.2020 15:37 1
Suomalaisten matkustusinto kasvaa ja moni suuntaa jo kesällä Kreikkaan – "Kreikassa koronatilanne on ollut hyvin hallinnassa ja kohteena se on myös suomalaisten ikisuosikki"

Suo­ma­lais­ten mat­kus­tus­in­to kasvaa ja moni suuntaa jo kesällä Kreik­kaan – "K­rei­kas­sa ko­ro­na­ti­lan­ne on ollut hyvin hal­lin­nas­sa ja koh­tee­na se on myös suo­ma­lais­ten iki­suo­sik­ki"

04.07.2020 11:00 3
Tilaajille