Aluevaalit: Po­li­tii­kan penk­ki­ur­hei­luun hu­rah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää vaa­li­tu­lok­sen lisäksi omaa ve­don­lyön­tiään

Aluevaalit: Ehdokas vielä löy­tä­mät­tä? Katso Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Kemi
Kuukausi
Kemin teatterin henkilöstö säästöistä: "Pelkomme on, että meidät pusketaan syöksykierteeseen"

Kemin teat­te­rin hen­ki­lös­tö sääs­töis­tä: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

20.01.2022 17:30 2
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lon säh­kö­pää­kes­kuk­sen palo savutti voi­mak­kaas­ti Kemissä

20.01.2022 06:34
Uutisanalyysi: Kemin kulttuurin kruununjalokivi aloittaa juhlavuotensa kriisitunnelmissa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kemin kult­tuu­rin kruu­nun­ja­lo­ki­vi aloit­taa juh­la­vuo­ten­sa krii­si­tun­nel­mis­sa

17.01.2022 16:20
Tilaajille
Liedelle jäänyt tavara kärysi ja levitti runsaasti savua kerrostaloasuntoon Kemissä

Lie­del­le jäänyt tavara kärysi ja levitti run­saas­ti savua ker­ros­ta­lo­asun­toon Kemissä

02.01.2022 22:34
"Loitsu toimii, jos sen uskoo toimivan" – kemiläinen Biritta Fröblom on ollut puolet elämästään wicca, mutta on pitänyt uskonsa piilossa leimaantumisen pelon vuoksi

"Loitsu toimii, jos sen uskoo toi­mi­van" – ke­mi­läi­nen Biritta Fröblom on ollut puolet elä­mäs­tään wicca, mutta on pitänyt uskonsa pii­los­sa lei­maan­tu­mi­sen pelon vuoksi

31.12.2021 19:35 1
Tilaajille
Liikenne takkusi onnettomuuden vuoksi Kemin Perämerentiellä

Lii­ken­ne takkusi on­net­to­muu­den vuoksi Kemin Pe­rä­me­ren­tiel­lä

31.12.2021 16:20
Tilaajille
Bilettämässä ollut nuoriso niskoitteli poliisin käskyjä vastaan Kemissä – kuusi putkaan

Bi­let­tä­mäs­sä ollut nuoriso nis­koit­te­li po­lii­sin käskyjä vastaan Kemissä – kuusi putkaan

26.12.2021 12:01 9
Tilaajille
Kemiläinen Jouko Kärkkäinen osaa matkia yli sadan linnun ääntä – " Kun linnuille juttelee, ne saa helposti tulemaan aika lähelle ja luottamaan ihmiseen"

Ke­mi­läi­nen Jouko Kärk­käi­nen osaa matkia yli sadan linnun ääntä – " Kun lin­nuil­le jut­te­lee, ne saa hel­pos­ti tu­le­maan aika lähelle ja luot­ta­maan ih­mi­seen"

25.12.2021 08:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Länsi-Pohjassa paljastui ensimmäinen omikrontapaus – ei laajempaa leviämisen riskiä, kertoo sairaanhoitopiiri

Län­si-Poh­jas­sa pal­jas­tui en­sim­mäi­nen omik­ron­ta­paus – ei laa­jem­paa le­viä­mi­sen riskiä, kertoo sai­raan­hoi­to­pii­ri

22.12.2021 18:12 13
Tilaajille
Pohjoisen isoa huumejuttua verrattiin Katiska-juttuun – oikeus vapautti vangittuina olleet syytetyt

Poh­joi­sen isoa huu­me­jut­tua ver­rat­tiin Ka­tis­ka-jut­tuun – oikeus va­paut­ti van­git­tui­na olleet syy­te­tyt

20.12.2021 20:17 3
Tilaajille
Rasvakattila roihahti kahdesti tuleen Kemissä – pelastuslaitos varmisti tilanteen

Ras­va­kat­ti­la roi­hah­ti kah­des­ti tuleen Kemissä – pe­las­tus­lai­tos var­mis­ti ti­lan­teen

15.12.2021 22:48
Oululainen Katman sai jättimäisen kattourakan Kemin biotuotetehtaalta – rakentaa viisi hehtaaria kattoja ja palkkaa lisää työntekijöitä

Ou­lu­lai­nen Katman sai jät­ti­mäi­sen kat­to­ura­kan Kemin bio­tuo­te­teh­taal­ta – ra­ken­taa viisi heh­taa­ria kattoja ja palkkaa lisää työn­te­ki­jöi­tä

15.12.2021 15:56 9
Tilaajille
Fingridin kantaverkossa on sähkönjakelun häiriö Kemin ja Yli-Iin välisellä alueella

Fing­ri­din kan­ta­ver­kos­sa on säh­kön­ja­ke­lun häiriö Kemin ja Yli-Iin vä­li­sel­lä alueel­la

15.12.2021 08:47
Liikenteenohjausjärjestelmän vika haittasi junaliikennettä Oulun ja Kemin välillä, junat olivat jopa 90 minuuttia myöhässä

Lii­ken­teen­oh­jaus­jär­jes­tel­män vika hait­ta­si ju­na­lii­ken­net­tä Oulun ja Kemin vä­lil­lä, junat olivat jopa 90 mi­nuut­tia myö­häs­sä

15.12.2021 14:37 6

Hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen kesken ajon Ne­los­tiel­lä Kemissä

09.12.2021 23:50
Pienkone törmäsi valotolppaan Kemin lentokentällä, kyydissä olleet kaksi ihmistä selvisivät vammoitta

Pien­ko­ne törmäsi va­lo­tolp­paan Kemin len­to­ken­täl­lä, kyy­dis­sä olleet kaksi ihmistä sel­vi­si­vät vam­moit­ta

05.12.2021 13:33
Kemissä ja Oulussa toimiva domina on myynyt asiakkailleen kipua ja nöyryytystä jo 20 vuotta – mutta jotkut asiat ovat hänellekin liikaa

Kemissä ja Oulussa toimiva domina on myynyt asiak­kail­leen kipua ja nöy­ryy­tys­tä jo 20 vuotta – mutta jotkut asiat ovat hä­nel­le­kin liikaa

28.11.2021 14:16 2
Tilaajille
Nuoret miehet kaahasivat Kemissä: Toinen ajoi humalassa lyhtypylvääseen, toinen kaahasi vilkkaassa liikenteessä 150 kilometrin tuntinopeudella

Nuoret miehet kaa­ha­si­vat Ke­mis­sä: Toinen ajoi hu­ma­las­sa lyh­ty­pyl­vää­seen, toinen kaahasi vilk­kaas­sa lii­ken­tees­sä 150 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la

28.11.2021 12:19 2
Tilaajille
Kemin Perinnelaiwa Katariinalla syttyi tulipalo kaminaa lämmittäessä – kipinävahti huomasi palonalun ja hälytti apua

Kemin Pe­rin­ne­lai­wa Ka­ta­rii­nal­la syttyi tu­li­pa­lo kaminaa läm­mit­täes­sä – ki­pi­nä­vah­ti huomasi pa­lon­alun ja hälytti apua

26.11.2021 18:42
Tilaajille
Metsä Fibre laski Kemin biotuotetehtaan luovan 2500 työpaikkaa, tuore selvitys arvioi määräksi 4300

Metsä Fibre laski Kemin bio­tuo­te­teh­taan luovan 2500 työ­paik­kaa, tuore sel­vi­tys arvioi mää­räk­si 4300

23.11.2021 11:04 6
Tilaajille