Kolumni: Kukaan ei saisi joutua kiu­sa­tuk­si, mutta yhä liian moni joutuu

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Kale
Reissusa: Vaahtopäitä, lämmintä hiekkaa ja jokaiselle mieluisia elämyksiä all inclusive -lomalla Turkin Alanyassa

Reis­su­sa: Vaah­to­päi­tä, läm­min­tä hiekkaa ja jo­kai­sel­le mie­lui­sia elä­myk­siä all inc­lu­si­ve -lo­mal­la Turkin Ala­nyas­sa

25.12.2019 08:08 68
Reissusa: Ikimuistoinen roadtrip halki Yhdysvaltojen – itärannikolta länsirannikolle 8000 kilometriä Nissan Armadalla

Reis­su­sa: Iki­muis­toi­nen roadt­rip halki Yh­dys­val­to­jen – itä­ran­ni­kol­ta län­si­ran­ni­kol­le 8000 ki­lo­met­riä Nissan Ar­ma­dal­la

24.12.2019 15:32 13
Kalen! kalluppi: Ostakko nää itelle joululahajaa?

Kalen! kal­lup­pi: Ostakko nää itelle jou­lu­la­ha­jaa?

19.12.2019 07:00 2
Reissusa: Ranta- ja kaupunkiloma Portugalissa toi käden ulottuville isojen kaupunkien ihmeet ja Estorilin hiekkarannat

Reis­su­sa: Ranta- ja kau­pun­ki­lo­ma Por­tu­ga­lis­sa toi käden ulot­tu­vil­le isojen kau­pun­kien ihmeet ja Es­to­ri­lin hiek­ka­ran­nat

09.12.2019 06:08 2
Baarisa: Finnkino Plazan Luxe-salissa voi kilistää drinksua löhöpenkissa samalla kun katsoo murhamysteeriä

Baa­ri­sa: Finn­ki­no Plazan Lu­xe-sa­lis­sa voi ki­lis­tää drink­sua lö­hö­pen­kis­sa samalla kun katsoo mur­ha­mys­tee­riä

08.12.2019 22:14 7
Oululaisen Jesse Kangasniemen kokoelmissa on satoja nukkeja, joita hän hoitaa ja pukee tekemiinsä vaatteisiin

Ou­lu­lai­sen Jesse Kan­gas­nie­men ko­koel­mis­sa on satoja nuk­ke­ja, joita hän hoitaa ja pukee te­ke­miin­sä vaat­tei­siin

07.12.2019 11:35 15
Tuira kutsuu nyt jouluihmisiä - yhteisöllinen Titta på Tuira goes Christmas kokoaa väkeä ylilääkärin talolle lauantaina

Tuira kutsuu nyt jou­lu­ih­mi­siä - yh­tei­söl­li­nen Titta på Tuira goes Christ­mas kokoaa väkeä yli­lää­kä­rin talolle lauan­tai­na

05.12.2019 22:58 7
Kalen! kalluppi: Onko sulla joulukalenteri?

Kalen! kal­lup­pi: Onko sulla jou­lu­ka­len­te­ri?

05.12.2019 07:00 4
Reissusa: Oululainen naiskuoro Ultima Thule toi kuorokisamatkalta Italian Gardalta tuliaisina kultaa ja hopeaa

Reis­su­sa: Ou­lu­lai­nen nais­kuo­ro Ultima Thule toi kuo­ro­ki­sa­mat­kal­ta Italian Gar­dal­ta tu­liai­si­na kultaa ja hopeaa

01.12.2019 23:08 2
Runssilla: Tietomaa tarjoilee yhteistyössä yliopiston kanssa palan painikkeeksi annoksen yleistajuista tiedettä

Runs­sil­la: Tie­to­maa tar­joi­lee yh­teis­työs­sä yli­opis­ton kanssa palan pai­nik­keek­si an­nok­sen yleis­ta­juis­ta tie­det­tä

01.12.2019 21:41 3
Joulukuussa valkolakin saava oululainen Eelis Saurio on ahkera keikkailija, joka tekee myös omaa musiikkia

Jou­lu­kuus­sa val­ko­la­kin saava ou­lu­lai­nen Eelis Saurio on ahkera keik­kai­li­ja, joka tekee myös omaa mu­siik­kia

29.11.2019 23:02 2
Saara Aalto palaa tuoreella joululevyllään Oulun talvimaisemiin ja nuoruusmuistoihinsa – artisti nähdään Oulujoen kirkossa joulukuussa

Saara Aalto palaa tuo­reel­la jou­lu­le­vyl­lään Oulun tal­vi­mai­se­miin ja nuo­ruus­muis­toi­hin­sa – artisti nähdään Ou­lu­joen kir­kos­sa jou­lu­kuus­sa

28.11.2019 20:09 16
Kalen! kalluppi: Aijokko juhulia ittenäisyyspäivää?

Kalen! kal­lup­pi: Aijokko juhulia it­te­näi­syys­päi­vää?

28.11.2019 07:00 47
Reissusa: Simon kanssa Tromssassa katsomassa, miten suomalaiset pelaavat Norjan jalkapalloliigassa

Reis­su­sa: Simon kanssa Troms­sas­sa kat­so­mas­sa, miten suo­ma­lai­set pe­laa­vat Norjan jal­ka­pal­lo­lii­gas­sa

26.11.2019 22:06 1
Syömäsä: Unirestan Makosa tuo Välivainiolla vaihtelua lounasruokailuun tarjoamalla moussakaa

Syö­mä­sä: Uni­res­tan Makosa tuo Vä­li­vai­niol­la vaih­te­lua lou­nas­ruo­kai­luun tar­joa­mal­la mous­sa­kaa

25.11.2019 12:36
Isä kulkee harrastajanäyttelijä Anssi Pesosen mukana lavalle, Nuu-teatterin Hiirenloukussa on mukana isän vihkisormus

Isä kulkee har­ras­ta­ja­näyt­te­li­jä Anssi Pesosen mukana la­val­le, Nuu-teat­te­rin Hii­ren­lou­kus­sa on mukana isän vih­ki­sor­mus

24.11.2019 22:34
Huimapää Eija Suvala harrastaa laskuvarjohyppäämistä kilpailemalla muodostelmahyppyjen maajoukkueessa

Hui­ma­pää Eija Suvala har­ras­taa las­ku­var­jo­hyp­pää­mis­tä kil­pai­le­mal­la muo­dos­tel­ma­hyp­py­jen maa­jouk­kuees­sa

23.11.2019 14:19 2
Kalen! kalluppi: Pittäiskö yliopisto rakentaa ratapihalle?

Kalen! kal­lup­pi: Pit­täis­kö yli­opis­to ra­ken­taa ra­ta­pi­hal­le?

21.11.2019 07:00 76
Reissusa: Satumaisen kaunis luonto ja tarunhohtoiset linnat hurmasivat perheen kesälomalla Skotlannissa

Reis­su­sa: Sa­tu­mai­sen kaunis luonto ja ta­run­hoh­toi­set linnat hur­ma­si­vat perheen ke­sä­lo­mal­la Skot­lan­nis­sa

20.11.2019 17:54 2
Sarjakuvien oululainen erikoismies Veli-Matti Ural opettaa, tuottaa ja taiteilee Oulun Sarjakuvaseurassa

Sar­ja­ku­vien ou­lu­lai­nen eri­kois­mies Ve­li-Mat­ti Ural opet­taa, tuottaa ja tai­tei­lee Oulun Sar­ja­ku­va­seu­ras­sa

17.11.2019 20:02