Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Kevät
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Ke­vät­tun­tei­ta

04.06.2022 04:00
Tilaajille
Oulun korvasienihuippu voi olla vielä edessä – Tiesitkö, että korvasieniä on oikeasti useita lajeja, joista yksi on jopa myrkytön

Oulun kor­va­sie­ni­huip­pu voi olla vielä edessä – Tie­sit­kö, että kor­va­sie­niä on oi­keas­ti useita lajeja, joista yksi on jopa myr­ky­tön

03.06.2022 18:00 1
Tilaajille
Sadekuuroja, jatkuvaa sadetta ja aurinkoisina hetkinä kesäisiä lämpötiloja – valmistujaisviikon sää on Pohjois-Pohjanmaalla epävakainen

Sa­de­kuu­ro­ja, jat­ku­vaa sadetta ja au­rin­koi­si­na hetkinä ke­säi­siä läm­pö­ti­lo­ja – val­mis­tu­jais­vii­kon sää on Poh­jois-Poh­jan­maal­la epä­va­kai­nen

30.05.2022 19:09 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Kevät

22.05.2022 04:00
Tilaajille
Kiikelissä kevättalkoot ensi viikon lauantaina – talkoolaisille tarjolla pullakahvit

Kii­ke­lis­sä ke­vät­tal­koot ensi viikon lauan­tai­na – tal­koo­lai­sil­le tar­jol­la pul­la­kah­vit

12.05.2022 13:35
Yöpakkaset väistyvät ensi viikolla – Oulussa lämpötilat pysyttelevät pitkälti 10 asteen tuntumassa

Yö­pak­ka­set väis­ty­vät ensi vii­kol­la – Ou­lus­sa läm­pö­ti­lat py­syt­te­le­vät pit­käl­ti 10 asteen tun­tu­mas­sa

08.05.2022 20:39 1
Tilaajille
Hyönteistutkija: Seuraavat viikot ratkaisevat, miten paljon hyttysiä inisee kesällä pohjoisessa – Hyttyskesä on jo alkanut osassa maata

Hyön­teis­tut­ki­ja: Seu­raa­vat viikot rat­kai­se­vat, miten paljon hyt­ty­siä inisee kesällä poh­joi­ses­sa – Hyt­tys­ke­sä on jo alkanut osassa maata

06.05.2022 15:54 2
Tilaajille
Siitepölykaudesta tulossa suotuisa – "Ei silti päästä kuin koira veräjästä"

Sii­te­pö­ly­kau­des­ta tulossa suo­tui­sa – "Ei silti päästä kuin koira ve­rä­jäs­tä"

05.05.2022 09:06
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan pellot ovat paikoin lumen ja veden vallassa – kevättöiden aloittaminen saa vielä odottaa, lietelantaakaan ei ole päästy levittämään

Poh­jois-Poh­jan­maan pellot ovat paikoin lumen ja veden val­las­sa – ke­vät­töi­den aloit­ta­mi­nen saa vielä odot­taa, lie­te­lan­taa­kaan ei ole päästy le­vit­tä­mään

26.04.2022 18:01 1
Tilaajille
Sää kylmenee huhtikuun viimeisellä viikolla – vappua vietetään muutaman asteen lämmössä

Sää kyl­me­nee huh­ti­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la – vappua vie­te­tään muu­ta­man asteen läm­mös­sä

24.04.2022 17:57 12
Tilaajille
Aurinkoinen keskiviikko toi mukanaan vuoden korkeimman lämpötilan – Haapavedellä mitattiin 18 astetta lämmintä, Oulussakin päästiin yli 14 asteeseen

Au­rin­koi­nen kes­ki­viik­ko toi mu­ka­naan vuoden kor­keim­man läm­pö­ti­lan – Haa­pa­ve­del­lä mi­tat­tiin 18 astetta läm­min­tä, Ou­lus­sa­kin pääs­tiin yli 14 as­tee­seen

20.04.2022 20:10 1
Keväinen sää jatkuu tällä viikolla – vapunkin sää näyttää ennusteen mukaan kohtalaisen lupaavalta

Ke­väi­nen sää jatkuu tällä vii­kol­la – va­pun­kin sää näyttää en­nus­teen mukaan koh­ta­lai­sen lu­paa­val­ta

18.04.2022 16:02 2
Tilaajille
Viherrakentaminen viikkoja myöhässä: "Töihin päästään vasta kun routa on sulanut" – Kotipuutarhurinkaan ei silti kannata hätääntyä, vaikka kylmä ja lumi ovat multaan syyhyävien sormien esteenä

Vi­her­ra­ken­ta­mi­nen viik­ko­ja myö­häs­sä: "Töihin pääs­tään vasta kun routa on su­la­nut" – ­Ko­ti­puu­tar­hu­rin­kaan ei silti kannata hä­tään­tyä, vaikka kylmä ja lumi ovat multaan syy­hyä­vien sormien esteenä

17.04.2022 17:00 3
Tilaajille
Kuvat ja kertomukset Ukrainan julmuuksista ahdistavat, ja niiden tulee ahdistaakin meitä, Yrjö Rautio kirjoittaa – "Kun suuri murhe painaa, on etsittävä lohtua keväästä, joka sentään edistyy"
Essee

Kuvat ja ker­to­muk­set Uk­rai­nan jul­muuk­sis­ta ah­dis­ta­vat, ja niiden tulee ah­dis­taa­kin meitä, Yrjö Rautio kir­joit­taa – "Kun suuri murhe painaa, on et­sit­tä­vä lohtua ke­vääs­tä, joka sentään edis­tyy"

17.04.2022 09:00 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Au­rin­gon hehku

03.04.2022 04:30
Tilaajille
Ukkometso seikkailee pihoilla Raahessa

Uk­ko­met­so seik­kai­lee pi­hoil­la Raa­hes­sa

25.03.2022 12:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­las­tun­tu­ril­la

25.03.2022 04:30
Tilaajille
Liminganlahden luontokeskuksella monenlaista uutta nähtävää kevään sesonkiin – Harkinnassa räystäspääskyjen äänten soittaminen, koska pääskyshotelli ei löytänyt asukkaita viime kesänä

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­sel­la mo­nen­lais­ta uutta näh­tä­vää kevään se­son­kiin – Har­kin­nas­sa räys­täs­pääs­ky­jen äänten soit­ta­mi­nen, koska pääs­kys­ho­tel­li ei löy­tä­nyt asuk­kai­ta viime kesänä

19.03.2022 13:53 1
Tilaajille
Alkaneesta viikosta tulossa Oulun seudulla lämmin ja melko aurinkoinen – näin lämmintä on yleensä vasta maaliskuun lopussa tai huhtikuun puolella

Al­ka­nees­ta vii­kos­ta tulossa Oulun seu­dul­la lämmin ja melko au­rin­koi­nen – näin läm­min­tä on yleensä vasta maa­lis­kuun lopussa tai huh­ti­kuun puo­lel­la

13.03.2022 22:02
Tilaajille