Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL)
JHL julistaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaalipalvelualalle – "Neuvotteluita on käyty jo nelisen kuukautta, mutta toistaiseksi työnantajan esitykset ovat olleet kaukana hyväksyttävistä"

JHL ju­lis­taa ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­lon yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le – "Neu­vot­te­lui­ta on käyty jo nelisen kuu­kaut­ta, mutta tois­tai­sek­si työn­an­ta­jan esi­tyk­set ovat olleet kaukana hy­väk­syt­tä­vis­tä"

20.06.2022 10:56 1
Kunta-alan pitkä työkiista päättyy – hoitoalan neuvottelut jatkuvat, sillä Tehy ja Super ovat sopimuksen ulkopuolella

Kun­ta-alan pitkä työ­kiis­ta päättyy – ­hoi­toa­lan neu­vot­te­lut jat­ku­vat, sillä Tehy ja Super ovat so­pi­muk­sen ul­ko­puo­lel­la

08.06.2022 17:42 21
JHL: Koulunkäynninohjaajille saatava laillinen oikeus pitää aggressiivista oppilasta aloillaan – väkivalta on kouluissa yleistä

JHL: Kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jil­le saatava lail­li­nen oikeus pitää ag­gres­sii­vis­ta op­pi­las­ta aloil­laan – vä­ki­val­ta on kou­luis­sa yleistä

13.01.2022 09:43 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­too­mus Oulun kau­pun­gil­le: Perukaa ul­kois­tuk­set, älkää lisätkö epä­var­muut­ta

02.10.2020 05:30
Tilaajille
JHL ja Jyty päivän mittaiseen lakkoon Oulussa – työtaistelu on vastalause kaupungin ulkoistusaikeille

JHL ja Jyty päivän mit­tai­seen lakkoon Oulussa – työ­tais­te­lu on vas­ta­lau­se kau­pun­gin ul­kois­tus­ai­keil­le

23.09.2020 15:41 19
JHL ja Jyty näreissään Oulun kaupungin ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistamissuunnitelmista – "Oulu suunnittelee pahimman luokan työehtosopimusshoppailua"

JHL ja Jyty nä­reis­sään Oulun kau­pun­gin ateria- ja puh­taus­pal­ve­lui­den ul­kois­ta­mis­suun­ni­tel­mis­ta – "Oulu suun­nit­te­lee pa­him­man luokan työeh­to­so­pi­muss­hop­pai­lua"

02.09.2020 13:13 11