Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

JHL ju­lis­taa ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­lon yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le – "Neu­vot­te­lui­ta on käyty jo nelisen kuu­kaut­ta, mutta tois­tai­sek­si työn­an­ta­jan esi­tyk­set ovat olleet kaukana hy­väk­syt­tä­vis­tä"

Kiellolla JHL haluaa vauhdittaa jumiutuneita tes-neuvotteluita.

Yksityistä sosiaalipalvelualaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa tiistaina 21.6.2022 kello 00.01.
Yksityistä sosiaalipalvelualaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa tiistaina 21.6.2022 kello 00.01.
Kuva: Vesa Joensuu

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL kertoo tiedotteessaan julistavansa yksityiselle sosiaalipalvelualalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Kielto alkaa tiistaina 21.6.2022 ja on voimassa toistaiseksi. Kiellolla JHL haluaa vauhdittaa jumiutuneita tes-neuvotteluita.

Yksityistä sosiaalipalvelualaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa tiistaina 21.6.2022 kello 00.01. Kielto on voimassa toistaiseksi. Kielto koskee kaikkia sopimusalan työnantajaorganisaatioita ja kaikkia työtehtäviä.

– JHL tavoittelee yksityiselle sosiaalipalvelualalle muun muassa palkankorotuksia, jotka parantavat työvoiman saatavuutta ja tekevät palkoista työn vaativuutta paremmin vastaavia, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine linjaa.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian neuvottelujohtaja Paula Kangasmaan mukaan keskeistä on, että yksityisen sosiaalipalvelualan sosiaalialan korkeakoulutettujen palkat saadaan nostettua työn vaativuutta vastaavalle tasolle.

Kangasmaan mukaan yksityisen sosiaalipalvelualan ammattihenkilöiden, muun muassa sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, kuntoutuksen ohjaajien ja geronomien, palkat eivät vastaa työn vaativuutta.

– Palkkaero kuntiin verrattuna on paikoitellen huomattava, ja tämä jälkeenjääneisyys on tärkeä saada kurottua umpeen. Työstä on maksettava sen vaativuutta vastaava palkka, Kangasmaa sanoo.

Yksityisten sosiaalipalvelujen työntekijät työskentelevät esimerkiksi yksityisissä päiväkodeissa, vanhusten palveluasumisessa ja hoitokodeissa, vammaisten henkilöiden asumispalveluissa, ensi- ja turvakodeissa, päihdepalveluissa, lastensuojelussa sekä henkilökohtaisina avustajina.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus umpeutui huhtikuun lopussa ja ala on ollut siitä lähtien sopimuksettomassa tilassa. Neuvottelut alkoivat helmikuun puolivälissä.

– Neuvotteluita on käyty jo nelisen kuukautta, mutta toistaiseksi työnantajan esitykset ovat olleet kaukana hyväksyttävistä. JHL:n tavoitteena on saada sopimus aikaiseksi vielä kesäkuun aikana, JHL:n neuvottelijat Laura Kovalainen ja Tanja Tuunainen-Vainio toteavat.

Alalla on yhteensä yli 70 000 palkansaajaa. Alan työehtosopimus koskee myös järjestäytymättömiä työnantajia eli se on yleissitova.