Jääli
Oulun liikenteen pullonkaulana tunnetun Kuusamontien parantaminen etenee pienin ja hitain askelin

Oulun lii­ken­teen pul­lon­kau­la­na tun­ne­tun Kuu­sa­mon­tien pa­ran­ta­mi­nen etenee pienin ja hitain askelin

18.02.2021 05:50 8
Jäälin keskuksessa alkaa noin vuoden kestävä urakka, liikennehaittaa luvassa

Jäälin kes­kuk­ses­sa alkaa noin vuoden kestävä urakka, lii­ken­ne­hait­taa luvassa

16.11.2020 15:36 1
Jäälin koulussa koronavirustartunta, 16 oppilasta ja 6 opettajaa karanteenissa – Oulun koulujen koronatilannetta seurataan "tunti tunnilta"

Jäälin kou­lus­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, 16 op­pi­las­ta ja 6 opet­ta­jaa ka­ran­tee­nis­sa – Oulun kou­lu­jen ko­ro­na­ti­lan­net­ta seu­ra­taan "tunti tun­nil­ta"

30.10.2020 12:19 20
Omatoimiset jääliläiset ovat kunnostaneet järveä ja tehneet vaellusreitin Koiteliin – "Jääliin ei ole ilman asukkaiden aktiivisuutta saatu muuta kuin kuuden tynnyrinalan kokoinen hautausmaa"

Oma­toi­mi­set jää­li­läi­set ovat kun­nos­ta­neet järveä ja tehneet vael­lus­rei­tin Koi­te­liin – "Jää­liin ei ole ilman asuk­kai­den ak­tii­vi­suut­ta saatu muuta kuin kuuden tyn­ny­rin­alan ko­koi­nen hau­taus­maa"

12.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Ukkometso täräytti olohuoneen ikkunasta sisään Oulun Jäälissä – "Luulin ensin, että joku oli heittänyt kiven sisään"

Uk­ko­met­so tä­räyt­ti olo­huo­neen ik­ku­nas­ta sisään Oulun Jää­lis­sä – "Luulin ensin, että joku oli heit­tä­nyt kiven sisään"

08.10.2020 14:04 2
Tilaajille
Jäälin pojan makea rallivuosi – ensimmäinen kausi aikuisten sarjassa toi historiallisen mitalin, jatkossa tukea antaa kaksinkertainen maailmanmestari Marcus Grönholm

Jäälin pojan makea ral­li­vuo­si – en­sim­mäi­nen kausi ai­kuis­ten sar­jas­sa toi his­to­rial­li­sen mi­ta­lin, jat­kos­sa tukea antaa kak­sin­ker­tai­nen maail­man­mes­ta­ri Marcus Grön­holm

07.10.2020 19:00
Tilaajille
Peräänajokolari hidasti liikennettä Kuusamontiellä Oulussa

Pe­rään­ajo­ko­la­ri hidasti lii­ken­net­tä Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

02.10.2020 15:13 2
Jääliläisessä hirsitalossa lämpimän selkeää sisustusta maustaa pirskahdus Kiinaa: "Tässä talossa on tämmöinen oma tunnelma"

Jää­li­läi­ses­sä hir­si­ta­los­sa läm­pi­män selkeää si­sus­tus­ta maustaa pirs­kah­dus Kiinaa: "Tässä talossa on täm­möi­nen oma tun­nel­ma"

26.09.2020 07:00 3
Tilaajille

Läm­mön­ja­ke­luun kes­key­tys Jäälin yri­tys­puis­ton alueel­la

04.09.2020 14:19

Jääliin Näp­pä­rin­kan­kaal­le suun­ni­tel­laan uutta pien­ta­lo­aluet­ta

01.09.2020 20:38
Mies kyyditettiin Jäälin soramonttualueelle, riisuttiin alushoususilleen ja ryöstettiin – hovioikeus laski kahden tekijän tuomioita

Mies kyy­di­tet­tiin Jäälin so­ra­mont­tua­lueel­le, rii­sut­tiin alus­hou­su­sil­leen ja ryös­tet­tiin – ho­vi­oi­keus laski kahden tekijän tuo­mioi­ta

13.07.2020 11:55 4
Tilaajille
Oulun Jäälissä taivaalta ropisi kunnon kokoisia rakeita – maa meni valkeaksi heinäkuussa

Oulun Jää­lis­sä tai­vaal­ta ropisi kunnon ko­koi­sia rakeita – maa meni val­keak­si hei­nä­kuus­sa

03.07.2020 14:28 1
Tilaajille
Väki nautiskeli lämmöstä ja uimisesta Oulun rannoilla – "Jäälin montulla on turvallinen ranta ja puhdas vesi"

Väki nau­tis­ke­li läm­mös­tä ja ui­mi­ses­ta Oulun ran­noil­la – "Jäälin mon­tul­la on tur­val­li­nen ranta ja puhdas vesi"

13.06.2020 19:10