Kolumni: Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen on pe­rus­tel­tua – voisiko Ruotsin malli toimia meil­lä­kin?

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­taus­tai­nen Ma­rian­ne Le­hi­koi­nen auttaa naisia pää­se­mään yrit­tä­jyy­den huip­pu­tu­lok­siin

Jääli
Pariskunta rakastui lenkkipolkunsa viereiseen vanhaan hirsitaloon – yllättäen unelmakoti tuli myyntiin: "Villa Lunkila tuottaa meille suurta iloa ja lämpöä"

Pa­ris­kun­ta ra­kas­tui lenk­ki­pol­kun­sa vie­rei­seen vanhaan hir­si­ta­loon – yl­lät­täen unel­ma­ko­ti tuli myyn­tiin: "Villa Lunkila tuottaa meille suurta iloa ja lämpöä"

23.07.2022 07:00 15
Tilaajille
Jääliläinen Toni Herranen esiintynyt vakuuttavasti rallin junioreiden EM-sarjassa, loppukauden suunnitelmat vielä auki: "Italiassa ajan satavarmasti"

Jää­li­läi­nen Toni Her­ra­nen esiin­ty­nyt va­kuut­ta­vas­ti rallin ju­nio­rei­den EM-sar­jas­sa, lop­pu­kau­den suun­ni­tel­mat vielä auki: "I­ta­lias­sa ajan sa­ta­var­mas­ti"

10.07.2022 16:49
Tilaajille
Jäälinraitin ja Heikinharjun Vesalanmäen katutyöt alkavat toukokuussa

Jää­lin­rai­tin ja Hei­kin­har­jun Ve­sa­lan­mäen ka­tu­työt alkavat tou­ko­kuus­sa

13.05.2022 14:35
Jäälin Näppärinkankalle nousee yli 400 asukkaan omakotitalovaltainen alue

Jäälin Näp­pä­rin­kan­kal­le nousee yli 400 asuk­kaan oma­ko­ti­ta­lo­val­tai­nen alue

06.04.2022 06:00 3
Tilaajille
Jäälissä ei odotella tumput suorina, vaan tehdään talkoilla hulppea erämaalatu, jääbaana ja talvipyöräilyreitti – "Toimeliaisuudellaan Jääli näyttää suuntaa koko Oululle"

Jää­lis­sä ei odo­tel­la tumput suo­ri­na, vaan tehdään tal­koil­la hulppea erä­maa­la­tu, jää­baa­na ja tal­vi­pyö­räi­ly­reit­ti – "Toi­me­liai­suu­del­laan Jääli näyttää suuntaa koko Ou­lul­le"

17.01.2022 10:00 13
Tilaajille
Antti Kangas muutti vanhan hirsirakennuksen täysimittaiseksi äänitysstudioksi Jäälissä – työn ohessa tehty remontti vei vuoden

Antti Kangas muutti vanhan hir­si­ra­ken­nuk­sen täy­si­mit­tai­sek­si ää­ni­tys­stu­diok­si Jää­lis­sä – työn ohessa tehty re­mont­ti vei vuoden

17.01.2022 07:00 1
Tilaajille
Korkein oikeus piti ennallaan Jäälin soramonttusurman tuomion – KKO:n mukaan pisimmät vankeustuomiot saaneet miehet eivät toimineet painostuksen alaisina

Korkein oikeus piti en­nal­laan Jäälin so­ra­mont­tu­sur­man tuomion – KKO:n mukaan pi­sim­mät van­keus­tuo­miot saaneet miehet eivät toi­mi­neet pai­nos­tuk­sen alai­si­na

17.12.2021 13:15 1
Tilaajille
Jäälin Messinä tunnettu grillikioski lopettaa marraskuun lopussa, mutta helmikuussa samassa paikassa aloittaa Jäälin Autogrilli

Jäälin Messinä tun­net­tu gril­li­kios­ki lo­pet­taa mar­ras­kuun lo­pus­sa, mutta hel­mi­kuus­sa samassa pai­kas­sa aloit­taa Jäälin Au­to­gril­li

26.11.2021 13:44 5
Tilaajille
Pudonnut valaisin sytytti uhkaavan palon varastorakennuksessa Jäälissä – ripeä alkusammutus pelasti tilanteen

Pu­don­nut va­lai­sin sytytti uh­kaa­van palon va­ras­to­ra­ken­nuk­ses­sa Jää­lis­sä – ripeä al­ku­sam­mu­tus pelasti ti­lan­teen

23.11.2021 09:25
Jäälissä vietetään uuden vaellusreitin avajaisia Suomen luonnon päivänä – samalla juhlistetaan vedenhoitoyhdistyksen kymmenvuotista työtä

Jää­lis­sä vie­te­tään uuden vael­lus­rei­tin ava­jai­sia Suomen luonnon päivänä – samalla juh­lis­te­taan ve­den­hoi­to­yh­dis­tyk­sen kym­men­vuo­tis­ta työtä

27.08.2021 07:00 8
Tilaajille
"On jännää, miten Kempele on yrityksille paljon houkuttelevampi paikka kuin Oulu", sanoo uusi Oulun kaupunginvaltuutettu Jussi Arponen Liike Nytistä

"On jännää, miten Kempele on yri­tyk­sil­le paljon hou­kut­te­le­vam­pi paikka kuin Oulu", sanoo uusi Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Jussi Arponen Liike Nytistä

29.07.2021 12:17 16
Tilaajille
Kiimingin seurakunnan lastenohjaajan työssä yhdistyvät Kaija Luukkosen kaikki aiemmat haaveammatit: lastentarhanopettaja, näyttelijä, lähetystyöntekijä ja pappi

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan las­ten­oh­jaa­jan työssä yh­dis­ty­vät Kaija Luuk­ko­sen kaikki aiemmat haa­veam­ma­tit: las­ten­tar­ha­no­pet­ta­ja, näyt­te­li­jä, lä­he­tys­työn­te­ki­jä ja pappi

31.05.2021 10:00 2
Tilaajille
Jäälin koululaiset rakensivat kololinnuille uusia koteja, tavoitteena on tehdä yhteensä sata pönttöä

Jäälin kou­lu­lai­set ra­ken­si­vat ko­lo­lin­nuil­le uusia koteja, ta­voit­tee­na on tehdä yh­teen­sä sata pönttöä

16.04.2021 18:58 3
Tilaajille
Kotoisaa ja kutsuvaa – intohimoinen sisustaja Anu Ahtola ei välitä kalliista asioista, mutta villiintyy kirppislöydöistä

Ko­toi­saa ja kut­su­vaa – in­to­hi­moi­nen si­sus­ta­ja Anu Ahtola ei välitä kal­liis­ta asiois­ta, mutta vil­liin­tyy kirp­pis­löy­döis­tä

10.04.2021 07:00 3
Tilaajille
Oulun liikenteen pullonkaulana tunnetun Kuusamontien parantaminen etenee pienin ja hitain askelin

Oulun lii­ken­teen pul­lon­kau­la­na tun­ne­tun Kuu­sa­mon­tien pa­ran­ta­mi­nen etenee pienin ja hitain askelin

18.02.2021 05:50 8
Jäälin keskuksessa alkaa noin vuoden kestävä urakka, liikennehaittaa luvassa

Jäälin kes­kuk­ses­sa alkaa noin vuoden kestävä urakka, lii­ken­ne­hait­taa luvassa

16.11.2020 15:36 1
Jäälin koulussa koronavirustartunta, 16 oppilasta ja 6 opettajaa karanteenissa – Oulun koulujen koronatilannetta seurataan "tunti tunnilta"

Jäälin kou­lus­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, 16 op­pi­las­ta ja 6 opet­ta­jaa ka­ran­tee­nis­sa – Oulun kou­lu­jen ko­ro­na­ti­lan­net­ta seu­ra­taan "tunti tun­nil­ta"

30.10.2020 12:19 20
Omatoimiset jääliläiset ovat kunnostaneet järveä ja tehneet vaellusreitin Koiteliin – "Jääliin ei ole ilman asukkaiden aktiivisuutta saatu muuta kuin kuuden tynnyrinalan kokoinen hautausmaa"

Oma­toi­mi­set jää­li­läi­set ovat kun­nos­ta­neet järveä ja tehneet vael­lus­rei­tin Koi­te­liin – "Jää­liin ei ole ilman asuk­kai­den ak­tii­vi­suut­ta saatu muuta kuin kuuden tyn­ny­rin­alan ko­koi­nen hau­taus­maa"

12.10.2020 07:00 1
Tilaajille