Kirjallisuus: Lapsen kuo­le­maa kä­sit­te­le­vä ku­va­kir­ja voitti 10 000 euron Bot­nia-pal­kin­non

Kommentti: Ei ole väliä, ym­mär­rät­kö pää­mi­nis­te­rin bi­le­tys­tä tai so­me­tus­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Jääli
Jäälissä vietetään uuden vaellusreitin avajaisia Suomen luonnon päivänä – samalla juhlistetaan vedenhoitoyhdistyksen kymmenvuotista työtä

Jää­lis­sä vie­te­tään uuden vael­lus­rei­tin ava­jai­sia Suomen luonnon päivänä – samalla juh­lis­te­taan ve­den­hoi­to­yh­dis­tyk­sen kym­men­vuo­tis­ta työtä

27.08.2021 07:00 8
Tilaajille
"On jännää, miten Kempele on yrityksille paljon houkuttelevampi paikka kuin Oulu", sanoo uusi Oulun kaupunginvaltuutettu Jussi Arponen Liike Nytistä

"On jännää, miten Kempele on yri­tyk­sil­le paljon hou­kut­te­le­vam­pi paikka kuin Oulu", sanoo uusi Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Jussi Arponen Liike Nytistä

29.07.2021 12:17 16
Tilaajille
Kiimingin seurakunnan lastenohjaajan työssä yhdistyvät Kaija Luukkosen kaikki aiemmat haaveammatit: lastentarhanopettaja, näyttelijä, lähetystyöntekijä ja pappi

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan las­ten­oh­jaa­jan työssä yh­dis­ty­vät Kaija Luuk­ko­sen kaikki aiemmat haa­veam­ma­tit: las­ten­tar­ha­no­pet­ta­ja, näyt­te­li­jä, lä­he­tys­työn­te­ki­jä ja pappi

31.05.2021 10:00 2
Tilaajille
Jäälin koululaiset rakensivat kololinnuille uusia koteja, tavoitteena on tehdä yhteensä sata pönttöä

Jäälin kou­lu­lai­set ra­ken­si­vat ko­lo­lin­nuil­le uusia koteja, ta­voit­tee­na on tehdä yh­teen­sä sata pönttöä

16.04.2021 18:58 3
Tilaajille
Kotoisaa ja kutsuvaa – intohimoinen sisustaja Anu Ahtola ei välitä kalliista asioista, mutta villiintyy kirppislöydöistä

Ko­toi­saa ja kut­su­vaa – in­to­hi­moi­nen si­sus­ta­ja Anu Ahtola ei välitä kal­liis­ta asiois­ta, mutta vil­liin­tyy kirp­pis­löy­döis­tä

10.04.2021 07:00 3
Tilaajille
Oulun liikenteen pullonkaulana tunnetun Kuusamontien parantaminen etenee pienin ja hitain askelin

Oulun lii­ken­teen pul­lon­kau­la­na tun­ne­tun Kuu­sa­mon­tien pa­ran­ta­mi­nen etenee pienin ja hitain askelin

18.02.2021 05:50 8
Jäälin keskuksessa alkaa noin vuoden kestävä urakka, liikennehaittaa luvassa

Jäälin kes­kuk­ses­sa alkaa noin vuoden kestävä urakka, lii­ken­ne­hait­taa luvassa

16.11.2020 15:36 1
Jäälin koulussa koronavirustartunta, 16 oppilasta ja 6 opettajaa karanteenissa – Oulun koulujen koronatilannetta seurataan "tunti tunnilta"

Jäälin kou­lus­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, 16 op­pi­las­ta ja 6 opet­ta­jaa ka­ran­tee­nis­sa – Oulun kou­lu­jen ko­ro­na­ti­lan­net­ta seu­ra­taan "tunti tun­nil­ta"

30.10.2020 12:19 20
Omatoimiset jääliläiset ovat kunnostaneet järveä ja tehneet vaellusreitin Koiteliin – "Jääliin ei ole ilman asukkaiden aktiivisuutta saatu muuta kuin kuuden tynnyrinalan kokoinen hautausmaa"

Oma­toi­mi­set jää­li­läi­set ovat kun­nos­ta­neet järveä ja tehneet vael­lus­rei­tin Koi­te­liin – "Jää­liin ei ole ilman asuk­kai­den ak­tii­vi­suut­ta saatu muuta kuin kuuden tyn­ny­rin­alan ko­koi­nen hau­taus­maa"

12.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Ukkometso täräytti olohuoneen ikkunasta sisään Oulun Jäälissä – "Luulin ensin, että joku oli heittänyt kiven sisään"

Uk­ko­met­so tä­räyt­ti olo­huo­neen ik­ku­nas­ta sisään Oulun Jää­lis­sä – "Luulin ensin, että joku oli heit­tä­nyt kiven sisään"

08.10.2020 14:04 2
Tilaajille
Jäälin pojan makea rallivuosi – ensimmäinen kausi aikuisten sarjassa toi historiallisen mitalin, jatkossa tukea antaa kaksinkertainen maailmanmestari Marcus Grönholm

Jäälin pojan makea ral­li­vuo­si – en­sim­mäi­nen kausi ai­kuis­ten sar­jas­sa toi his­to­rial­li­sen mi­ta­lin, jat­kos­sa tukea antaa kak­sin­ker­tai­nen maail­man­mes­ta­ri Marcus Grön­holm

07.10.2020 19:00
Tilaajille
Peräänajokolari hidasti liikennettä Kuusamontiellä Oulussa

Pe­rään­ajo­ko­la­ri hidasti lii­ken­net­tä Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

02.10.2020 15:13 2
Jääliläisessä hirsitalossa lämpimän selkeää sisustusta maustaa pirskahdus Kiinaa: "Tässä talossa on tämmöinen oma tunnelma"

Jää­li­läi­ses­sä hir­si­ta­los­sa läm­pi­män selkeää si­sus­tus­ta maustaa pirs­kah­dus Kiinaa: "Tässä talossa on täm­möi­nen oma tun­nel­ma"

26.09.2020 07:00 3
Tilaajille

Läm­mön­ja­ke­luun kes­key­tys Jäälin yri­tys­puis­ton alueel­la

04.09.2020 14:19

Jääliin Näp­pä­rin­kan­kaal­le suun­ni­tel­laan uutta pien­ta­lo­aluet­ta

01.09.2020 20:38
Mies kyyditettiin Jäälin soramonttualueelle, riisuttiin alushoususilleen ja ryöstettiin – hovioikeus laski kahden tekijän tuomioita

Mies kyy­di­tet­tiin Jäälin so­ra­mont­tua­lueel­le, rii­sut­tiin alus­hou­su­sil­leen ja ryös­tet­tiin – ho­vi­oi­keus laski kahden tekijän tuo­mioi­ta

13.07.2020 11:55 4
Tilaajille
Oulun Jäälissä taivaalta ropisi kunnon kokoisia rakeita – maa meni valkeaksi heinäkuussa

Oulun Jää­lis­sä tai­vaal­ta ropisi kunnon ko­koi­sia rakeita – maa meni val­keak­si hei­nä­kuus­sa

03.07.2020 14:28 1
Tilaajille
Väki nautiskeli lämmöstä ja uimisesta Oulun rannoilla – "Jäälin montulla on turvallinen ranta ja puhdas vesi"

Väki nau­tis­ke­li läm­mös­tä ja ui­mi­ses­ta Oulun ran­noil­la – "Jäälin mon­tul­la on tur­val­li­nen ranta ja puhdas vesi"

13.06.2020 19:10