Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Ajoneuvopalot
Tien laitaan jätetty bussi syttyi tuleen Rovaniemen Ounasrinteellä, sammutuksesta tilapäistä liikennehaittaa

Tien laitaan jätetty bussi syttyi tuleen Ro­va­nie­men Ou­nas­rin­teel­lä, sam­mu­tuk­ses­ta ti­la­päis­tä lii­ken­ne­hait­taa

23.04.2022 08:55
Rekan vetoauto paloi ja haittasi liikennettä Kuhmossa

Rekan ve­to­au­to paloi ja hait­ta­si lii­ken­net­tä Kuh­mos­sa

22.04.2022 20:04 2

Pa­lo­kun­ta sam­mut­ti tuleen syt­ty­neen auton yöllä Jää­lis­sä

25.02.2022 11:45

Au­to­pa­lo uhkasi levitä ra­ken­nuk­seen Yli­vies­kas­sa – kukaan ei louk­kaan­tu­nut palossa

11.01.2022 06:41

Hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen kesken ajon Ne­los­tiel­lä Kemissä

09.12.2021 23:50
Kiitotien auraamiseen käytetyn 1960-luvun kuormurin etuosa paloi poroksi Ylivieskan lentokentällä

Kii­to­tien au­raa­mi­seen käy­te­tyn 1960-lu­vun kuor­mu­rin etuosa paloi poroksi Yli­vies­kan len­to­ken­täl­lä

27.11.2021 17:38

Bul­ga­rias­sa ainakin 45 ihmistä on kuollut bus­si­tur­mas­sa, mat­kus­ta­jien jou­kos­sa myös lapsia

23.11.2021 09:03
Henkilöauto paloi poroksi yöllä jalkapallohallin pihalla Oulun Välivainiolla

Hen­ki­lö­au­to paloi poroksi yöllä jal­ka­pal­lo­hal­lin pihalla Oulun Vä­li­vai­niol­la

04.11.2021 07:08
Pakettiauto paloi yöllä Kellon keskustassa, tuli uhkasi levitä liikehuoneistoon

Pa­ket­ti­au­to paloi yöllä Kellon kes­kus­tas­sa, tuli uhkasi levitä lii­ke­huo­neis­toon

07.10.2021 07:44
Jakeluauton jumittunut jarru oli aiheuttaa tulipalon Rovaniemellä, palokunta tuli hätiin

Ja­ke­lu­au­ton ju­mit­tu­nut jarru oli ai­heut­taa tu­li­pa­lon Ro­va­nie­mel­lä, pa­lo­kun­ta tuli hätiin

23.08.2021 06:45
Tuli levisi puutavara-auton renkaasta kuormaan Kemissä Nelostiellä – Moottoritien pohjoiseen menevä kaista on suljettu savun takia

Tuli levisi puu­ta­va­ra-au­ton ren­kaas­ta kuor­maan Kemissä Ne­los­tiel­lä – Moot­to­ri­tien poh­joi­seen menevä kaista on sul­jet­tu savun takia

08.06.2021 11:15
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to paloi käyt­tö­kel­vot­to­mak­si Sii­ka­joel­la – auton omis­ta­jan sam­mu­tus­työ oli tärkeä

18.05.2021 06:31 1

Kuor­mu­rin moot­to­ri­ti­las­sa alkoi palaa kesken ajon Kär­sä­mäel­lä, kul­jet­ta­ja hil­lit­si liek­ke­jä pa­lo­kun­nan saa­pu­mi­seen asti

17.05.2021 21:45
Poliisi selvittää yöllistä autopaloa Kaukovainiolla – "Oli hyvinkin uhkaava tilanne"

Poliisi sel­vit­tää yöl­lis­tä au­to­pa­loa Kau­ko­vai­niol­la – "Oli hy­vin­kin uhkaava ti­lan­ne"

01.04.2021 08:07
Henkilöauton moottori alkoi Pohjantiellä nakuttaa kesken ajon, kuljettaja ehti ajaa parkkiin ennen kuin liekit löivät jo pellin alta

Hen­ki­lö­au­ton moot­to­ri alkoi Poh­jan­tiel­lä na­kut­taa kesken ajon, kul­jet­ta­ja ehti ajaa park­kiin ennen kuin liekit löivät jo pellin alta

31.03.2021 11:17 5
Pyöräkuormaaja paloi Oulaisissa käyttökelvottomaksi

Pyö­rä­kuor­maa­ja paloi Ou­lai­sis­sa käyt­tö­kel­vot­to­mak­si

13.02.2021 12:55
Traktori syttyi palamaan konehallissa Ylikiimingissä

Trak­to­ri syttyi pa­la­maan ko­ne­hal­lis­sa Yli­kii­min­gis­sä

22.01.2021 17:19
Autopalo oli vaarassa levitä omakotitaloon Siikajoella – auto vaurioitui palossa pahoin

Au­to­pa­lo oli vaa­ras­sa levitä oma­ko­ti­ta­loon Sii­ka­joel­la – auto vau­rioi­tui palossa pahoin

14.01.2021 23:43

Pel­lol­la sei­so­nut trak­to­ri lei­mah­ti liek­kei­hin ja paloi pahasti Tyr­nä­väl­lä

14.11.2020 13:47
Moottorivian saanut rekka savutti voimakkaasti Kuusamontiellä Ruskon rampin lähellä, liikenteelle oli tilapäistä haittaa

Moot­to­ri­vian saanut rekka savutti voi­mak­kaas­ti Kuu­sa­mon­tiel­lä Ruskon rampin lä­hel­lä, lii­ken­teel­le oli ti­la­päis­tä haittaa

08.10.2020 13:20