Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ilmanlaatu
Pakkasen tyly seuraus Oulun keskustassa: pakokaasut päätyvät suoraan keuhkoihin – Laissa yllättävän tiukka raja joutokäynnille

Pak­ka­sen tyly seuraus Oulun kes­kus­tas­sa: pa­ko­kaa­sut pää­ty­vät suoraan keuh­koi­hin – Laissa yl­lät­tä­vän tiukka raja jou­to­käyn­nil­le

03.01.2024 15:02 71
Tilaajille
Oulun ilmanlaatu oli viime vuonna hyvä – haisevien rikkiyhdisteiden määrä palannut ennalleen

Oulun il­man­laa­tu oli viime vuonna hyvä – hai­se­vien rik­ki­yh­dis­tei­den määrä pa­lan­nut en­nal­leen

15.06.2023 11:14 4
Katupölyä on lentänyt Oulussa tänä keväänä enemmän – ympäristötarkastaja: Helpotusta on luvassa

Ka­tu­pö­lyä on len­tä­nyt Oulussa tänä keväänä enemmän – ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja: Hel­po­tus­ta on luvassa

22.05.2023 12:57 10
Tilaajille
Oulun Infra puhdistaa katupölyjä kaupungista 25 yksiköllä – vilkkaita paikkoja puunataan myös aamuyöllä turvallisuussyistä

Oulun Infra puh­dis­taa ka­tu­pö­ly­jä kau­pun­gis­ta 25 yk­si­köl­lä – vilk­kai­ta paik­ko­ja puu­na­taan myös aa­mu­yöl­lä tur­val­li­suus­syis­tä

10.05.2023 14:56 10
Tilaajille
Oulun Nokelan ilmanlaatu säilyi hyvänä tulipesistä huolimatta – Katso talven mittaustulokset

Oulun Nokelan il­man­laa­tu säilyi hyvänä tu­li­pe­sis­tä huo­li­mat­ta – Katso talven mit­taus­tu­lok­set

15.04.2023 05:00 19
Tilaajille
Erikoinen ilmiö vei Oulun ilmanlaadun erittäin huonoksi keskellä yötä – tilanne voi toistua lähiaikoina

Eri­koi­nen ilmiö vei Oulun il­man­laa­dun erit­täin huo­nok­si kes­kel­lä yötä – tilanne voi toistua lä­hi­ai­koi­na

11.04.2023 15:32 12
Tilaajille
"Ensin oli korona ja nyt energiakriisi" – tulisijoille riittää kysyntää,  oululaisen kauppiaan mukaan moni takan hankkija yrittää säästää väärässä kohtaa

"Ensin oli korona ja nyt ener­giak­rii­si" – ­tu­li­si­joil­le riittää ky­syn­tää,  ou­lu­lai­sen kaup­piaan mukaan moni takan hank­ki­ja yrittää säästää vää­räs­sä kohtaa

19.01.2023 19:45 12
Tilaajille
Katso, kuinka paljon joulusaunat ja ilotulitukset heikensivät ilmanlaatua Oulussa – Kaleva seuraa pienhiukkasten määrää tunti tunnilta Oulun Nokelassa

Katso, kuinka paljon jou­lu­sau­nat ja ilo­tu­li­tuk­set hei­ken­si­vät il­man­laa­tua Oulussa – Kaleva seuraa pien­hiuk­kas­ten määrää tunti tun­nil­ta Oulun No­ke­las­sa

03.01.2023 06:02 18
Tilaajille
Näkyykö puunpoltto ilmanlaadussa? – Kaleva seuraa pienhiukkasmääriä koko talven Oulun Nokelassa

Näkyykö puun­polt­to il­man­laa­dus­sa? – Kaleva seuraa pien­hiuk­kas­mää­riä koko talven Oulun No­ke­las­sa

16.12.2022 15:16 78
Tilaajille
Oulun ilmanlaatu oli viime vuonna pääosin hyvä, esimerkiksi katupöly heikensi ajoittain ilmanlaatua

Oulun il­man­laa­tu oli viime vuonna pääosin hyvä, esi­mer­kik­si ka­tu­pö­ly hei­ken­si ajoit­tain il­man­laa­tua

29.04.2022 13:53 3
Maailman puhtainta ilmaa Muoniossa: kunta on aloittanut ainutlaatuisen yhteistyön Ilmatieteen laitoksen kanssa – Katso myös hätkähdyttävä vertailu ilman laadusta eri puolilla maailmaa

Maail­man puh­tain­ta ilmaa Muo­nios­sa: kunta on aloit­ta­nut ai­nut­laa­tui­sen yh­teis­työn Il­ma­tie­teen lai­tok­sen kanssa – Katso myös hät­käh­dyt­tä­vä ver­tai­lu ilman laa­dus­ta eri puo­lil­la maail­maa

02.02.2022 06:00 15
Tilaajille
Oulun ilmanlaatu pääosin hyvällä tasolla, heikompia jaksoja vilkkaiden teiden varsilla ja tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla

Oulun il­man­laa­tu pääosin hyvällä ta­sol­la, hei­kom­pia jaksoja vilk­kai­den teiden var­sil­la ja tii­viis­ti ra­ken­ne­tuil­la pien­ta­lo­alueil­la

13.10.2021 09:12 2
Yksi Stora Enson Oulun tehtaan hajupäästölähteistä on paikannettu, mutta monta ongelmaa on vielä ratkaistavana – "Hajukynnys on niin pieni, että se haisee pieninäkin pitoisuuksina"

Yksi Stora Enson Oulun tehtaan ha­ju­pääs­tö­läh­teis­tä on pai­kan­net­tu, mutta monta on­gel­maa on vielä rat­kais­ta­va­na – "Ha­ju­kyn­nys on niin pieni, että se haisee pie­ni­nä­kin pi­toi­suuk­si­na"

24.03.2021 17:51 5
Tilaajille
Ilmanlaatu romahti huonoksi Oulussa – lukija kysyy, johtuiko se Stora Ensosta

Il­man­laa­tu romahti huo­nok­si Oulussa – lukija kysyy, joh­tui­ko se Stora Ensosta

10.03.2021 13:03 21
Tilaajille
Katupöly lisää sairauspoissaoloja, mutta ehkä vain syyspuolella – "Katupölyn määrää voidaan vähentää suosimalla kitkarenkaita"

Ka­tu­pö­ly lisää sai­raus­pois­sao­lo­ja, mutta ehkä vain syys­puo­lel­la – "Ka­tu­pö­lyn määrää voidaan vä­hen­tää suo­si­mal­la kit­ka­ren­kai­ta"

17.12.2020 07:43 4
Ilmatieteen laitos: liikkumisrajoitukset paransivat ilmanlaatua tilapäisesti, mutta nyt pitoisuudet ovat palanneet lähes entiselleen

Il­ma­tie­teen laitos: liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set pa­ran­si­vat il­man­laa­tua ti­la­päi­ses­ti, mutta nyt pi­toi­suu­det ovat pa­lan­neet lähes en­ti­sel­leen

18.08.2020 12:15
Joukkoliikenne kasvoi 6,5 prosenttia ja ilmanlaatu parani – Oulu toteutti viime vuonna ensimmäistä kertaa uutta ympäristöohjelmaansa

Jouk­ko­lii­ken­ne kasvoi 6,5 pro­sent­tia ja il­man­laa­tu parani – Oulu to­teut­ti viime vuonna en­sim­mäis­tä kertaa uutta ym­pä­ris­tö­oh­jel­maan­sa

08.06.2020 20:01 5
Ilmanlaatu oli Oulussa viime vuonna hyvä – erittäin huonoksi hengitysilma äityi keskustassa vain yhden tunnin ajaksi

Il­man­laa­tu oli Oulussa viime vuonna hyvä – erit­täin huo­nok­si hen­gi­tys­il­ma äityi kes­kus­tas­sa vain yhden tunnin ajaksi

28.05.2020 06:00 1
Tilaajille