Ilmanlaatu
Ilmatieteen laitos: liikkumisrajoitukset paransivat ilmanlaatua tilapäisesti, mutta nyt pitoisuudet ovat palanneet lähes entiselleen

Il­ma­tie­teen laitos: liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set pa­ran­si­vat il­man­laa­tua ti­la­päi­ses­ti, mutta nyt pi­toi­suu­det ovat pa­lan­neet lähes en­ti­sel­leen

18.08.2020 12:15 0
Joukkoliikenne kasvoi 6,5 prosenttia ja ilmanlaatu parani – Oulu toteutti viime vuonna ensimmäistä kertaa uutta ympäristöohjelmaansa

Jouk­ko­lii­ken­ne kasvoi 6,5 pro­sent­tia ja il­man­laa­tu parani – Oulu to­teut­ti viime vuonna en­sim­mäis­tä kertaa uutta ym­pä­ris­tö­oh­jel­maan­sa

08.06.2020 20:01 5
Ilmanlaatu oli Oulussa viime vuonna hyvä – erittäin huonoksi hengitysilma äityi keskustassa vain yhden tunnin ajaksi

Il­man­laa­tu oli Oulussa viime vuonna hyvä – erit­täin huo­nok­si hen­gi­tys­il­ma äityi kes­kus­tas­sa vain yhden tunnin ajaksi

28.05.2020 06:00 1
Tilaajille