Kolumni: Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen on pe­rus­tel­tua – voisiko Ruotsin malli toimia meil­lä­kin?

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­taus­tai­nen Ma­rian­ne Le­hi­koi­nen auttaa naisia pää­se­mään yrit­tä­jyy­den huip­pu­tu­lok­siin

Ilmanlaatu
Oulun ilmanlaatu oli viime vuonna pääosin hyvä, esimerkiksi katupöly heikensi ajoittain ilmanlaatua

Oulun il­man­laa­tu oli viime vuonna pääosin hyvä, esi­mer­kik­si ka­tu­pö­ly hei­ken­si ajoit­tain il­man­laa­tua

29.04.2022 13:53 3
Maailman puhtainta ilmaa Muoniossa: kunta on aloittanut ainutlaatuisen yhteistyön Ilmatieteen laitoksen kanssa – Katso myös hätkähdyttävä vertailu ilman laadusta eri puolilla maailmaa

Maail­man puh­tain­ta ilmaa Muo­nios­sa: kunta on aloit­ta­nut ai­nut­laa­tui­sen yh­teis­työn Il­ma­tie­teen lai­tok­sen kanssa – Katso myös hät­käh­dyt­tä­vä ver­tai­lu ilman laa­dus­ta eri puo­lil­la maail­maa

02.02.2022 06:00 15
Tilaajille
Oulun ilmanlaatu pääosin hyvällä tasolla, heikompia jaksoja vilkkaiden teiden varsilla ja tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla

Oulun il­man­laa­tu pääosin hyvällä ta­sol­la, hei­kom­pia jaksoja vilk­kai­den teiden var­sil­la ja tii­viis­ti ra­ken­ne­tuil­la pien­ta­lo­alueil­la

13.10.2021 09:12 2
Yksi Stora Enson Oulun tehtaan hajupäästölähteistä on paikannettu, mutta monta ongelmaa on vielä ratkaistavana – "Hajukynnys on niin pieni, että se haisee pieninäkin pitoisuuksina"

Yksi Stora Enson Oulun tehtaan ha­ju­pääs­tö­läh­teis­tä on pai­kan­net­tu, mutta monta on­gel­maa on vielä rat­kais­ta­va­na – "Ha­ju­kyn­nys on niin pieni, että se haisee pie­ni­nä­kin pi­toi­suuk­si­na"

24.03.2021 17:51 5
Tilaajille
Ilmanlaatu romahti huonoksi Oulussa – lukija kysyy, johtuiko se Stora Ensosta

Il­man­laa­tu romahti huo­nok­si Oulussa – lukija kysyy, joh­tui­ko se Stora Ensosta

10.03.2021 13:03 21
Tilaajille
Katupöly lisää sairauspoissaoloja, mutta ehkä vain syyspuolella – "Katupölyn määrää voidaan vähentää suosimalla kitkarenkaita"

Ka­tu­pö­ly lisää sai­raus­pois­sao­lo­ja, mutta ehkä vain syys­puo­lel­la – "Ka­tu­pö­lyn määrää voidaan vä­hen­tää suo­si­mal­la kit­ka­ren­kai­ta"

17.12.2020 07:43 4
Ilmatieteen laitos: liikkumisrajoitukset paransivat ilmanlaatua tilapäisesti, mutta nyt pitoisuudet ovat palanneet lähes entiselleen

Il­ma­tie­teen laitos: liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set pa­ran­si­vat il­man­laa­tua ti­la­päi­ses­ti, mutta nyt pi­toi­suu­det ovat pa­lan­neet lähes en­ti­sel­leen

18.08.2020 12:15
Joukkoliikenne kasvoi 6,5 prosenttia ja ilmanlaatu parani – Oulu toteutti viime vuonna ensimmäistä kertaa uutta ympäristöohjelmaansa

Jouk­ko­lii­ken­ne kasvoi 6,5 pro­sent­tia ja il­man­laa­tu parani – Oulu to­teut­ti viime vuonna en­sim­mäis­tä kertaa uutta ym­pä­ris­tö­oh­jel­maan­sa

08.06.2020 20:01 5
Ilmanlaatu oli Oulussa viime vuonna hyvä – erittäin huonoksi hengitysilma äityi keskustassa vain yhden tunnin ajaksi

Il­man­laa­tu oli Oulussa viime vuonna hyvä – erit­täin huo­nok­si hen­gi­tys­il­ma äityi kes­kus­tas­sa vain yhden tunnin ajaksi

28.05.2020 06:00 1
Tilaajille